Privacy and cookies policy

English version

Cookies

In order to ensure proper functioning of this website, we sometimes store small data files called cookies. It is common practice on the majority of large websites.

What are cookies?

A cookie is a small text file stored by a website in your computer or mobile device when browsing it. Thanks to this file, the website temporarily stores information about your actions and preferences, such as the login name, language, font size and other display settings, so that you do not need to specify them again when the website or its individual pages next time.

How do we use cookies?

This website uses cookies to collect anonymous statistical data about its visitors, to store user settings, to help improve the customization of advertising to the interests of visitors, and to secure the necessary functions of the website. The cookies will not be used for any purposes other than those specified.

How to check cookies

You can check and/or delete them as you please – see detailed information at aboutcookies.org. You can delete all the cookies that are stored in your computer and most browsers can be configured to disable their storage. However, in such cases, you will have to manually change certain settings each time you visit a website. Furthermore, some services and functions will not work.

The cookies that we use

Exponea (web analytics)
Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava, Slovakia.
More information on privacy protection can be found here.

Google Analytics (web analytics)
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
More information on privacy protection can be found here.

Facebook
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
More information on privacy protection can be found here.

Youtube
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
More information on privacy protection can be found here.


cookies a ochrana osobných údajov

Slovenská verzia

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Aké cookies používame

Exponea (webová analytika)
Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava, Slovakia.
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

Google Analytics (webová analytika)
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

Facebook
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

Youtube
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.