A tanulmányi szakirányzataink

VÁLLALKOZÁSI VEZETÉSENTREPRENEURIAL LEADERSHIP (EL)

Mint az egyetlen szakirányzat a maga nemében Közép-Európában, a vállalkozási vezetés (EL), több mint a LEAF Academy vezérprogramja.

Igyekszünk a vállalkozói szellem és a vezetői potenciál elültetésére az iskolánk tevékenységének minden területén. A tanulóink chatbot alkalmazásokat fejlesztenek és további alkalmazásokat az akadémia számára, recitációs esteket és jótékonysági koncerteket szerveznek a nyilvánosság számára, pólókat terveznek és adnak el – és Ön mihez kezd?

Ha van egy saját elképzelése, segítünk megvalósítani azt. Ha nincs, segítünk eljutni hozzá. A valós élet problémáinak a megoldásával, összhangban a tapasztalati tanulással, esettanulmányokkal vagy szimulációkkal, az akadémiánk segítséget nyújt az EL szakirányzat tanulóinak azonosítani és lokalizálni a problémákat, lehetőséggé alakítani azokat és elindítani egy projektet vagy az üzleti tervet a megoldásukhoz.

Nem csak mutatni fogja, hogy vállalkozó, hanem valóban az is lesz!

A vállalkozói és vezetői potenciál kiépítése az EL szakirányzat tanulóinál, kisebb vállalkozási projektek megvalósításával kezdődik, amelyek egy adott közösség életének valós problémáira összpontosítanak. A tanulók elsajátítják az alapvető képességeket a konstruktív gondolkodás és érzelmi intelligencia fejlesztésében és vizsgálják a körülöttünk lévő világot formázó, legfőbb trendeket.

A tanulmányi program következő részében, a tanulók további projekteken dolgoznak. Néhány projektet épp a tanulók kezdeményeznek, némelyek pedig más forrásokból származnak: osztálytársaktól, tanároktól vagy külső partnerektől. Az együttműködés által, a tanuló fejleszti a saját interperszonális és vezetői képességeit: a csapat tagjaival, tanáraival vagy külső partnerekkel együttműködve.

A vállalkozási vezetés programjában végzett tanulmány, lehetővé teszi a fiatal potenciális vezetők számára, tekintet nélkül a jövőbeli karrierorientációjukra, az olyan képességek, hozzáállások és tapasztalatok megszerzését, amelyek a világ pozitív formálásához szükségesek. Te mit szeretnél megváltoztatni?

JELLEMFEJLESZTÉS /CHARACTER DEVELOPMENT (CD)

A jellemfejlesztési program segítséget nyújt a fiatal vezetők számára, a saját értékrendjük és személyiségi előnyeik kiépítésében, amelyek megfelelő alapot képeznek az életük további részéhez. A jellemfejlesztési program, segítséget nyújt a tanulók számára a saját öntudatuk és önismeretük fejlesztésében és sokoldalú, érett és értékorientált vezető személyiséggé formázásukban, mégpedig praktikus szemináriumok, diszkussziók, egyéni vagy csoportos reflexiók és visszajelzések által.

A négyéves tanulmányi program során, a tanulók feltárják a kapcsolataik a környező világgal; megvizsgálják a saját énjüket, erősségeiket, vágyaikat és értékeiket; dolgoznak az erkölcsi filozófia alapkoncepcióinak a megértésén és az érvényesítésük képességén, a valós élet dilemmatikus helyzeteinek a megoldásához.

A célunk segíteni a fiatal vezetőket a személyes céljaik formázásában, az erősségeik és érdeklődésük összekapcsolásában a körülvevő világ szükségleteivel, mindig azon értékekkel összhangban, amelyekre sajátként tekintenek.

A LEAF Academy-n, a jellemfejlesztés az alapvető kiindulási pont minden akadémiai és iskolán kívüli tevékenység megvalósításánál. A tanulók szoros együttműködésben dolgoznak a felnőttekkel, beleértve a tanárokat, tanácsadókat, iskolai dolgozókat, coachokat, akik segítik őket az önmegismerés útján.

  • Gyakorlati szemináriumok a személyiségfejlesztésre

A LEAF Academy segít a tanulók számára a saját személyiségük mélyebb megismerésében, a személyiségük tudatában és az önfejlesztés szükségességével rendelkező területek feltárásában: érdeklődés, erősségek, vágyak és motiváció, remények és elvárások, értékek.

Elkísérjük a tanulókat a jövőbeli akadémiai és professzionális karrierjük formázásában, mégpedig az oktatás és az iskolán kívüli tevékenységek fejlesztése során szerzett tapasztalataikon keresztül, amikor a saját munkájuk, visszajelzések és reflexiók által tanulnak.

A személyiségfejlesztő szemináriumok egy biztonságos teret biztosítanak a tanulók számára, a saját értékrenddel, pszichológiával, vezetéssel, jóléttel és mindennapi képességekkel kapcsolatban álló témákról való gondolkodásra.

  • Diáktanácsadók

Az akadémiánkon töltött első évben, egy konkrét „tanácsadó családhoz” (Advisory Family) lesz hozzárendelve: az évfolyamtársai egy kis csoportjához, a pedagógiai testület két tagjával.

Ez a csoport úgy fog működni, mint egy átlagos család: a tagjai mindig melletted állnak az Akadémián folytatott teljes tanulmányod során és a csoport egy stabil és biztonságos hellyé válik a pihenéshez, gondolkodáshoz és kötelékek kialakításához. A tanácsadóid bármikor készségesen meghallgatják, elkísérik és tanácsot adnak a tanulmányaid, aktivitásaid, ill. kollégiumi életét érintő ügyekben.

Melletted állnak a sikereid és nehézségeid során, tökéletesen ismernek téged és kapcsolattartó személyeként kommunikálnak a szüleiddel. A csoport az „akadémiai családoddá” válik abban az időszakban, amíg nem leszel a valódi családoddal.

  • Kulcsolvasmányok

Az akadémiai élet nyüzsgésében a kulcsolvasmányok olyan időszakot képeznek, amely során az iskolai oktatás egy pillanatra leáll és a teljes közösség összegyűlik, hogy alapvető témákon gondolkodjanak, mégpedig olvasással az inspiratív irodalomból és gondolkodásra ösztönző filmek megtekintésével.

A diákok és pedagógusok eszmét cserélnek és közösen megvitatják a transzcendentális kérdéseket és dilemmákat, elgondolkodnak az értékekről és megosztják a nézeteiket, összhangban a jövő végzősének az elvárt profiljával.

A társalgó- és vitaüléseknek az értelem és jelentőség érzését kell a közösségbe oltaniuk, valamint az egységes megosztott tapasztalat érzését az akadémia minden hallgatójába és végzősébe.

TUDOMÁNY, TECHNOLÓGIA, MÉRNÖKI ISMERETEK ÉS MATEMATIKA (STEM)

A kritikus gondolkodás, problémafeltárás és a kutatás a STEM interdiszciplináris tanulmányi programunk alapelemei. Például a matematikai tanfolyamaink biztosítják a diákok számára azon világ elemzéséhez, alakításához és megértéséhez szükséges eszközöket és képességeket, amely körülvesz minket.

Három, rendszerint különálló tudományág – biológia, kémia és fizika – a tanulmányi programunkban egy tanfolyamba olvad, ahogy ezt a kölcsönös összekapcsolódásuk igényli a valós élet során is. Ezen kívül a STEM program magába foglalja a technológiák, számítógépes ismeretek, kódolás, mérnöki ismeretek képzését, a gyakorlati képességek fejlesztési céljával a problémamegoldás területén.

A STEM program tanulmányi részlege, magába foglalja az összes természettudománnyal, műszaki tudománnyal és matematikával kapcsolatos tanfolyamot. A tanulmányi program részét képezik a mérnöki alapismeretek is, mindenekelőtt az 1. és a 2. évfolyamban. Ezen kívül az EL és STEM tanulmányi részlegek, kölcsönösen együttműködnek azon témák előkészítésében, amelyek társadalomtudomány és mérnöki tudomány orientált megoldásokat igényelnek.

Ezen programban teljesített tanulmány, magába foglalja az önállóan irányított, szakmai vezetés alatt álló kutatást és a prezentációs készségek fejlesztését. A tudományos tanulmányok területének minden tanfolyama, magába foglalja a laboratóriumban végzett munkát is.

KÖZÉPEURÓPAI TANULMÁNYOK (CES)

A középeurópai tanulmányok magukba foglalják az összes olyan területet, amelyeket hagyományosan társadalomtudománynak nevezünk: irodalom, szóbeli és írásbeli megnyilatkozás, történelem, polgári nevelés mint az állam vezetéséről és politikáról szóló képzés, társadalomtudomány, nyelv – és művészettanulmány.

A középeurópai tanulmányok egy olyan multidiszciplináris tanulmányi program, amely fejleszti a tanulók képességét, a középeurópai események megfigyelésére és ezen régióval kapcsolatos összefüggések meghatározására ill. kölcsönös összekapcsolására. A kritikus gondolkodásmód, kreativitás, a saját gondolataink egyértelmű megfogalmazási képessége, az alapképességekhez tartozik bármilyen jövőbeli professzionális karrier során.

Central European Studies at LEAF Academy

A LEAF Academy minden oktatott tantárgya angol nyelven zajlik, miközben a reáliákat és irodalmat érintő kiegészítő tantárgyak előadása, az te anyanyelveden történik. Ezen kívül a diákok kiválaszthatnak egy második idegen nyelvet is, a saját belátásuk alapján.

tanulmányi program keretein belül a hangsúly az olvasási képességre szövegértéssel és a hallgató írásos megnyilvánulására fektetett, párhuzamosan a történelem, társadalomtudomány, művészet és zene képzésével, hogy támogassa a tanuló hovatartozási érzését a középeurópai régióban és ezen régió megértését.