ADMISSION PROCESS

The regular application process is now closed.

Late applications may still be considered and they will be reviewed at the discretion of the Admissions office until all places available for the 2-year and 4-year programs for the school year 2019/2020 are filled.

If you believe there are serious reasons that we should consider your application outside of our admission period, send us an email with your CV and cover letter to info@leafacademy.eu.

The next application period opens in November 2019. If you want to receive updates directly into your mailbox, sign up for our newsletter here.

1.LÉPÉS: JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

A LEAF Academy-re való jelentlezéshez az első és legfontosabb lépés az online jelentkezési lap benyújtása 2019. február 28-ig.

A jelentkezési lapon a tanulmányokra jelentkező köteles feltüntetni a korábbi tanulmányi eredményeit, tevékenységét és azon okokat, amelyek arra motiválják, hogy a tanulmányait a LEAF Academy-n folytassa.

A jelentkezőknek nem kell teljesíteniük semmilyen speciális akadémiai vizsgát, viszont az iskolánk leteszteli az általános tanulmányi felkészültségüket. A teszt elvégzésére online kerül sor, a jelentkezési lap benyújtására szolgáló időszak lejárta után következő első héten.

2. LÉPÉS: FELVÉTELI BESZÉLGETÉS

A felvételi csapatunk megítéli a benyújtott jelentkezéseket és a kiválasztott jelölteket interjúra hívja, amelyre online (Skype-on vagy Google Hangouts-on keresztül) kerül sor. A beszélgetés célja részletesebb információkhoz jutni a kiválasztott jelöltről, valamint a jelentkezési lapon feltüntetett adatok kiegészítése.

3. LÉPÉS: EREDMÉNYEK KÖZLÉSE
 

A jelentkezőket a teszt eredményeiről 2019. április 17-ig tájékoztatjuk.

Ez az eljárás vonatkozik minden jelentkezőre Szlovákiából, Ausztriából, Csehországból, Magyarországról és Lengyelországból. A jelentkezők magas száma, valamint az egyéb országok jelentkezői számára meghatározott ösztöndíjak korlátozott száma miatt a vizsgaeljárás a jelentkezőknél kis mértékben eltérő lehet. Más országok jelentkezőit épp ezért már a benyújtási határidő letelte utáni első héten tájékoztatjuk a jelentkezésük feldolgozási állapotáról.

  • Melyik szempont kulcsfontosságú a sikeres jelentkezők kiválasztásában?

Minden jelentkezőnek azt javasoljuk, hogy mindenekelőtt a saját jelentkezési lapjára összpontosítson – a jelentkezőlap alapján alakítjuk ki az első benyomást a konkrét jelentkezőről és az itt feltüntetett információk képezik a felvételi beszélgetés alapját is.

  • Mi történik, ha nem sikerül kielégítő eredményeket elérnem / ha sikertelen leszek az online vizsga során?

A tanulmányi vizsgát úgy alakítottuk ki, hogy ellenőrizze a jelentkező képességeit a tanulmány teljesítésére a kiválasztott akadémiai szakon. Ha a jelentkező az online vizsga során sikertelen lesz, viszont a jelentkezését nagyon meggyőzőként ítéljük meg, a felvételi csapatunk ennek ellenére felvételi beszélgetésre hívja. Ha a jelentkezése csak átlagos lesz, viszont az online vizsga során kitűnő eredményeket ér el, ez jelentős előnyt jelent és így is behívhatjuk felvételi beszélgetésre.

  • Melyek a kiválasztás kritériumai?

A LEAF Academy minden tanulója más és más értékekkel rendelkezik. Minden tanuló számára érvényes, hogy vannak olyan területek, amelyekben kitűnnek és olyanok, amelyekben fejlődniük kell. A felvételi csapatunk nem „tökéletes” tanulókat keres, hanem változatos értékekkel, érdeklődési körrel rendelkező, különböző hátterű jelentkezőket.

Az iskolánk különböző értékpilléreken áll, épp ezért olyan tanulókat keresünk, akik szintén érdeklődést mutatnak ezen értékek iránt és osztják az irántuk fennálló lelkesedésünk:

Excellence

A belső erő, a tudás és a szorgalom iránti vágy által vezérelt sokoldalú személyiségfejlesztés egy vagy két területen.

Entrepreneurial leadership

A vágy, hogy ambiciózus célokkal, kezdeményezéssel, kockázati hajlandósággal és mások ösztönzésével motivált legyen.

Ethics

Erkölcsi bátorságon, tiszteleten és alázaton alapuló erkölcsi elvek halmazay, amely azon az elképzelésen alapul, hogy minden embernek megvan a saját értéke.

Civic engagement

Eltökéltség, hogy saját viselkedésével, amely az alázaton, hálán, másokkal való törődésen, az otthon szeretetén, a régió iránti érdeklődésen és a globálisan orientált gondolkodáson alapul javítson a közösségen.

English language

A LEAF Academy egy nemzetközi iskola, ahol az oktatás angol nyelven folyik, épp ezért minden tanulónak megfelelő kedvvel és akarattal kell rendelkeznie, a kommunikációs képességei ezen nyelven történő fejlesztéséhez.

EXCITEMENT TO BE PART OF A LARGER COMMUNITY

A LEAF Academy vizsgálja a tanulók motivációjának a hátterét, amely vágyat alakít ki bennük, valami új részévé válni és az elképzeléseiket arról, hogyan szeretnének ezen projekt sikeres megvalósításához hozzájárulni.   

A DISZKRIMINÁCIÓS TILALOM elve

Az Akadémiánk a tanulók felvételéről, az előző tanulmányi eredményei alapján dönt, tekintet nélkül a konkrét család anyagi hátterére. Az Akadémia szintén nem részesít előnyben tanulókat a nemük (a nemi identitás és a nemi önkifejezés szempontjából), fajuk, vallásuk, mentális vagy testi fogyatékosságuk, szexuális orientációjuk, nemzetiségük vagy etnikai hovatartozásuk alapján.

NÉHÁNY SZÓ AZ ANGOL NYELVRŐL

A jelentkezőnek nem kell semmilyen speciális angol nyelvvizsgát tenniük, azonban fontos kiemelnünk, hogy a teljes kiválasztási folyamat angol nyelven történik. Az első évfolyamba jelentkezők számára, az angol nyelv szóbeli és írásbeli ismeretétől, sokkal fontosabb a hajlandóság és készség ezen nyelv tanulására és folyamatos tökéletesítésére.