A KÜLDETÉSÜNK ÉS A VIZIÓNK

KÜLDETÉSÜNK

Hozzájárulni olyan fiatalok fejlődéséhez, akiknek potenciáljuk van ezen lehetőség jövőbeni megvalósításához és ezen tulajdonságok bemutatásához:

  • Etikai megközelítés: erkölcsi bátorságon, tiszteleten és alázaton alapuló erkölcsi elvek halmazai, amely azon az elképzelésen alapul, hogy minden embernek megvan a saját értéke.

  • Önfejlesztés: a belső erő, a tudás és a szorgalom iránti vágy által vezérelt sokoldalú személyiségfejlesztés egy vagy két területen.

  • Vezetői készség: a vágy, hogy ambiciózus célokkal, kezdeményezéssel, kockázati hajlandósággal és mások ösztönzésével motivált legyen.

  • Polgári szerepvállalás: eltökéltség, hogy saját viselkedésével, amely az alázaton, hálán, másokkal való törődésen, az otthon szeretetén, a régió iránti érdeklődésen és a globálisan orientált gondolkodáson alapul javítson a közösségen.

Mindez független a diák társadalmi-gazdasági hátterétől.

VIZIÓNK

Jobb életminőség Közép-Európában az üzleti és közéleti vezetők többségének a gondolkodásmódjának megváltoztatásával.