Miért vagyunk egyediek

OKTATÁS

Nekünk köszönhetően a Közép-európai diákoknak lehetőségük van a lehető legmagasabb színvonalú értékorientált oktatásra.

 • Mindenki számára elérhető oktatás: Célunk, tanulási lehetőség nyújtása minden a LEAF Academy-re kiválasztott diák számára a pénzügyi helyzetüktől függetlenül.
 • Kiváló minőség: A tanulmányi programunk, a dolgozók szakértelme, az oktatási technikák és a hallgatói bázis hosszútávon beteljesítik elképzeléseinket és sok mindenben felülmúlják elvárásainkat az oktatás legmagasabb szintjén.
 • Életre oktatás: A tanulmányi programjainkon belül gyakorlati oktatási módszereket érvényesítünk, amelyek a gyakorlat igazi szükségleteire irányulnak, hogy fejlesszék a diákok képességét új ötlet létrehozására, konstruktív gondolkodását és értelmező képességét.
 • Értékorientáltság: Felelősség, erkölcsi bátorság, kulturális tudatosság, alázat és tisztelet, amelyek nélkülözhetetlenek az élet, oktatás és az irányítás minden területén a globálisan orientált gondolkodásmód légkörében.

KÖZÖSSÉG

A serdülőkor a személyes, oktatási és társadalmi érettség időszaka, amelynek során a LEAF Academy diákjai számára partner és támasz egy biztonságos és biztató közösségben. A diákok hasonlóképpen gondolkodó kortársaikkal és felnőttekkel élnek közösségben, akik kölcsönösen és előítéletek nélkül segítik és buzdítják egymást.

 • Inspiráló környezet: Iskolánk egy olyan hely, ahol a felnőttek és a diákok egy közös közösségben kölcsönösen motiválják egymást az álmaikban és a felnőtté válás első lépéseiben.
 • Buzdító környezet: Ösztönző, biztonságos és buzdító környezet, ahol a hibák lehetőségek a saját fejlődéshez és tanuláshoz, és ahol a diákok ösztönzést kapnak az egyéni, akadémiai és társadalmi növekedéshez.
 • Egyenrangúság: A tehetséges és aktív, nyílt elméjű és előítéletektől mentes diákok az akadémiára Közép-Európából és más régiókból érkeznek, hogy közösen egy egységes közösséget hozzanak létre a környezet, amelyből érkeznek, sokféleségétől függetlenül.
 • Nemzetközi társaság: A diákok különböző kultúrákkal lépnek kapcsolatba, különböző emberi természeteket és életmódokat ismernek meg kölcsönös oktatással és megosztva közös életüket.
 • Barátság: A tartós barátságok, amelyek a közös élményekkel és a problémamegoldásokkal jönnek létre a világszerte elterjedt LEAF Academy diákhálózat alapja.

ÖNMEGISMERÉS

 • Saját érdekek felfedezése: Students discover what they are passionate about and shape their future educational and career path during high-school.
 • Mentorok: A diákok szorosan együttműködnek a felnőttekkel, akik között megtalálják tanáraikat, tanácsadóikat, partnereiket az iskola számos tagjai és mentorai közül, akik segítik őket az önfelfedezés útján.
 • Partnerek: A diákok autentikus projekteken keresztül gyakorlati készségeket szereznek a való élethez, amelyeken nem csak a tanáraikkal dolgoznak, hanem civil szervezetek szakembereivel is. A többi diákkal és a partnerekkel közösen saját kapcsolati hálózatot alakítanak ki a jövőben.