Iskolán kívüli tevékenységek

Az iskolán kívüli tevékenységek magukba foglalnak mindent, amivel a diákok a tanítási órákon kívül foglalkoznak. A diákok az iskolai klubok tagjai, részt vesznek a sporttevékenységekben és arra törekszenek, hogy folyamatosan javuljanak minden területen.

Hétközben és a hétvégéken az iskola területén belül vagy a kollégiumban a szabadidős lehetőségek széles választékát és módját kínáljuk. Ezek közé tartoznak a klubokon belüli tevékenységek, sportesemények, önkéntes rendezvények és egyéb lehetőségek, amelyeknek köszönhetően a saját érdeklődési körükön belül fejlődnek. Az efféle tevékenységek célja a diákok közösség iránti szeretetének, tehetségének és érdeklődési köreinek ösztönzése; ezenkívül a diákok lehetőséget kapnak az új készségek és lehetőségek felfedezésére és fejlesztésére.

Co-curricullars

A diákok az iskolán kívüli tevékenységeken az iskola területén belül és kívül is részt vehetnek, rendszeresen a délutáni ütemterv alapján, a tanítás utáni szabadidőben és hétvégén. Az iskolai tanácsadók fontos feladata, hogy segítsék a diákokat egyensúlyt találni a sportolással töltött idő, a klub tevékenységek, az akadémiai rendezvények és a speciális hobbik között mindig az általános elégedettségük javára.

Az iskolán kívüli tevékenységeket elsősorban a diákok választják ki és kezdeményezik (tevékenység kiválasztása és szervezése, időütemezés) az iskola munkatársai és a különböző területeken dolgozó szakemberek felügyelete alatt. Az ún. Orientációs hét alatt a diákok közösen készítik el és tervezik meg az egyes klubokat és tevékenységeket, amelyekkel foglalkozni szeretnének a LEAF Academy-n végzett tanulmányaik során.

Ezen kívül ezalatt az idő alatt a tanári kar tagjai, a közösség és a meghívott vendégek is előterjeszthetnek egyéb klubtevékenység lehetőségeket is; így a diákok összekapcsolódhatnak az szerint, hogy melyik területet helyezik előtérbe. Az iskolán kívüli tevékenységek regisztrációja mindig a félév elején történik. Annak végeztével a diákok választhatnak egyéb érdekes tevékenységet is vagy folytathatják a már megszokottat.

klubok

A jelenlegi klubok:

 • Acappella
 • Art History
 • American Sign Language
 • Astronomy Club
 • Dance Club
 • Debate Club
 • Documentary Photography
 • Drama Club
 • ECO Club
 • Guitar Club
 • Hungarian Club
 • Mushroom Hunting
 • Not getting lost in the media mish-mash
 • Physics YPT
 • Rainbow Club
 • Self-defense
 • Spanish Club
 • Sports: climbing, swimming, football, workout
 • Yoga

Sportok

A LEAF Academy mindent megtesz azért, hogy támogassa a diákok fizikai aktivitását. Az egyes csapatok felépítése, a sportválasztás és az edzések ütemterve teljes mértékben a diákok számától függ, akik egy adott sporttevékenység iránt érdeklődnek vagy az érdeklődők minimális létszámától, amely a külső szolgáltatóktól igénybe vett helyiség bérléséhez szükséges.

önkéntesség

Az önkéntesség kulcsérték a jellem kiépítésében. Az önkéntes programok lehetővé teszik a diákok számára egészséges képet kapni a társadalmi valóságról, amelyben élnek és amelyből tapasztalatokat merítenek. Az önkéntes szervezetekkel és ügyfeleikkel szoros kapcsolatokat alakítanak ki.

A LEAF Academy-n hisszük, hogy a diákokban természetes motivációt ébresztünk részt venni a közösségi kérdésekben. A diákok kapcsolatban lesznek az iskola azon dolgozóival, akik szintén önkénteskednek. Ők tájékoztatják majd őket rendszeresen az önkéntes projektekről. A tanácsadók a diákok segítségére lesznek az önkéntességi lehetőségek keresésében, képességeiknek és érdekeiknek megfelelően az órarenddel összhangban.

SZEMINÁRIUMOk

A gyakorlati szemináriumok lehetővé teszik a diákok számára, hogy felkészüljenek és részt vegyenek versenyeken és bajnokságokon, kreatív műhelyeken, konferenciákon, hangszereken gyakoroljanak stb.