ONLINE podujatia predstavujú sériu živých prenosov pre študentov a rodičov, kde sa postupne dozviete všetko o štúdiu na medzinárodnej strednej škole LEAF Academy. Každé stretnutie je zamerané na inú tému a iné publikum. / ONLINE events represents a series of live streams for students and parents, where you will learn everything about the studies at international high school LEAF Academy. Each event will be dedicated to a specific topic and audience . 

PLÁNOVANÉ PODUJATIA / PLANNED EVENTS:

 

Pre študentov / for students: 
Sériu livestreamov na Instagrame bude moderovať náš študent Catalin Dontu (Y3), ktorý pozve do diskusie hostí z radov študentov, učiteľov a absolventov LEAF Academy. Začiatok livestreamu bude vždy o 18:00 na Instagrame @leafacademy a diskusia prebehne v angličtine. Posledných 30 minút bude určených na vaše otázky, ktoré môžete klásť priamo do chatu. / Series of Instagram livestreams will be moderated by Catalin Dontu (Y3) who will invite guests from the students, teachers and alumni of LEAF Academy. Beginning of each livestream is set up at 6 PM on Instagram account @leafacademy and the discussion will be in English. The last 30 minutes is dedicated for the questions from chat of viewers. 

27.1.2022 – Predmety a spôsob výučby  / Curriculum and way of teaching
10.2.2022 – Život na internáte a mimoškolské aktivity / Residential life and co-curricular activities 
24.2.2022 – Prijímací proces / Admission process 

Pre rodičov / for parents: 
Rodičia záujemcov o štúdium o LEAF Academy budú mať možnosť porozprávať sa priamo s rodičmi aktuálnych študentov a zástupcami rezidenčného života na internáte. Diskusia bude prebiehať v slovenčine so začiatok vždy o 18:00 v živom videu na Youtube kanáli školy (náhľad nižšie). / Parents of students interested in studies at LEAF Academy not speaking Slovak, can book an appointment with representatives of Admission office at info@leafacademy.eu

26.1.2022 – Stretnutie s rodičmi našich študentov / Meet parents of our students
9.2.2022 – Život na internáte / Residential life 

UPLYNULÉ WEBINÁRE / PAST WEBINARS: 

Ak vás zaujímajú aj ďalšie témy, ktoré nie sú pokryté v pláne ONLINE podujatí, pozrite si záznamy z minuloročných webinárov alebo nám napíšte na info@leafacademy.eu. / If you are interested in other topics then mentioned in plan of ONLINE events, have a look at the recordings of last year´s webinars or contact us at info@leafacademy.eu. 

  • 13.1.2021 – Predmety a spôsob výučby  / Curriculum and way of teaching – VIDEO (in Slovak)
  • 20.1.2021 – Život na internáte a mimoškolské aktivity (v angličtine) / Residential life and co-curricular activitiesVIDEO (in English)
  • 27.1.2021 – Uplatnenie absolventov (v slovenčine) / Life after LEAF Academy – VIDEO (in Slovak) 
  • 10.2.2021 – Prijímací proces (v slovenčine) / Admission process (in Slovak) – VIDEO (in Slovak) 
  • 17.2.2021 –  Štipendiá a poplatky (v slovenčine) / Scholarships and fees – VIDEO (in Slovak) 
  • 24.2.2021 – Samofinancované štúdium (v angličtine) / Rolling Admissions VIDEO (in English)  
  • 26.1.2022 – Predmety a spôsob výučby  / Curriculum and way of teaching – VIDEO (in Slovak)
  •  

Tešíme sa na virtuálne stretnutie s vami / We look forward to meet you virtually 🙂