Pobyt w Internacie

Kiedy uczeń doskonale zintegruje się ze społecznością, której członkowie wspólnie uczą się i mieszkają, to jego wyniki będą o wiele lepsze, niż w przypadku tradycyjnego uczęszczania do szkoły: jego przyjaźnie będą pewniejsze, zrozumienie innych dużo intensywniejsze, a jego drobne sprzeczki z rodzicami o wiele rzadsze (dlatego w domu lepiej go powitają).

The boarding community at LEAF Academy is a special experience and I know that sounds cliché, but it’s true. The community is: people bringing food to you when you’re sick, carrying your backpack when you cannot walk anymore during the hike, or leaving their schoolwork to talk to you in the middle of the night when you’re struggling. There are things that don’t work out, but in the end, we are a family. Not bound by blood but by our experiences.

Jasna Cifrová (17), student from Slovakia

W LEAF Academy Wasze życie uczniowskie będzie organizować zespół pedagogów (pracownicy szkoły i nauczyciele),  z których część będzie zakwaterowana bezpośrednio na terenie szkoły. Pracownicy szkoły zadbają o to, aby Wasz czas po nauce był ciekawy, bezpieczny i przyczyniał się do dalszego rozwoju. Czas spędzony w przyjaciółmi i pracownikami szkoły po nauce może się stać cudownym przeżyciem w Waszym pobycie w internacie.

LEAF is about community and friendship, people that on first sight you never knew you will like and now they are part of your life. It’s about first experiences and maybe sometimes failing but at the same time knowing that there are people around who will always support you no matter what.  

Clara Youssef (17), student from Egypt

Dla liderów w XXI wieku  oprócz wiedzy akademickiej podstawą są kompetencje kulturowe i zdolności związane z komunikacją międzyludzką. Życie i nauka w społeczności uczniów z różnych środowisk, krajów i kultur stwarza nieocenioną okazję do rozwoju nie tylko jako uczeń, ale przede wszystkim jako człowiek.

Więcej informacji o zaletach nauki w szkole z internatem znajduje się w tym artykule.

bezpieczeństwo

Głównym priorytetem LEAF Academy jest Wasze bezpieczeństwo i poczucie zadowolenia. Dołożyliśmy maksymalnych starań do tego, aby nasze pomieszczenia, ich wyposażenie i procedury dydaktyczne potrafiły zapewnić Wam życie i naukę w bezpiecznym i wygodnym otoczeniu. Każdemu uczniowi zostanie przydzielony doradca naukowy i „internatowy rodzic“: ci dwaj dorośli ludzie będą Waszymi „opiekunami“ w czasie, kiedy Waszych prawdziwych rodziców nie będzie z Wami. Oprócz tego będziecie się nieustannie kontaktować z innymi dorosłymi, nauczycielami, pracownikami szkoły i coachami, którzy pomogą zbudować Wam dobre i pożądane kontakty z Waszymi rówieśnikami i dorosłymi.

Budynek szkoły znajduje się w pomieszczeniach byłej ambasady i dlatego jest wyposażony w chronione wejście zapewniające ścisłe bezpieczeństwo. Wejście do budynku szkoły zabezpieczają bramy wejściowe, przez które mogą przechodzić wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły z własnymi kluczami. Goście hotelowi zakwaterowani w pozostałych pomieszczeniach nie mają prawa wstępu do pomieszczeń szkoły LEAF Academy i do miejsc, w których jej uczniowie są zakwaterowani.

Oprócz tego na poszczególnych kondygnacjach budynku jest zakwaterowanych 7 pracowników akademii, a dalsi nauczyciele są upoważnieni do okresowego wizytowania miejsca zakwaterowania w czasie tygodnia w godzinach wieczornych i podczas weekendów. W miejscu zakwaterowania jest dostępna jedna pielęgniarka i  jeden administrator dostępny przez 24 godziny na dobę.