Następne kroki po LEAF Academy

Ambicją akademii LEAF jest zapewnienie kształcenia na światowym poziomie dla utalentowanych uczniów bez względu na środowisko społeczno-ekonomiczne, z którego pochodzą. Akademia doskonale przygotuje uczniów do ich udanego startu do dalszej nauki albo kariery zawodowej w kraju i za granicą. Aby pomóc uczniom przy ustalaniu, wyborze, planowaniu, przygotowaniu i starcie do ich dalszej kariery po ukończeniu nauki w LEAF Academy, zbudowaliśmy zespół o rozległych doświadczeniach w dziedzinie doradztwa dydaktycznego dotyczącego uczelni wyższych w Europie, w Zjednoczonym Królestwie i w USA. Zespół doradców do spraw studiów uniwersyteckich pomaga uczniom w zorientowaniu się w możliwościach dalszego kształcenia się w kraju i na świecie, a następnie współpracuje z uczniami i ich rodzinami w wyborze właściwego uniwersytetu zgodnie z ich realnymi możliwościami finansowymi. Zespół doradców do spraw kształcenia uniwersyteckiego jest aktualnie członkiem międzynarodowego stowarzyszenia doradców zajmujących się wyborem kształcenia uniwersyteckiego International Association for College Admission Counseling i aktywnie uczestniczy we wszystkich odnośnych konferencjach i seminariach. Po ukończeniu nauki w LEAF Academy nasi uczniowie stają się członkami rozległej, żywej i różnorodnej sieci absolwentów LEAF Academy, która może być ich znaczącym aktywem w kolejnych latach.

DESTINATIONS - CLASS OF 2018 AND 2019

THE NETHERLANDS

 • Breda University of Applied Sciences
 • Maastricht University (2)
 • University of Amsterdam (3)
 • University of Tilburg

UNITED KINGDOM

 • Abertay University
 • London School of Economics (LSE)
 • The Open College of the Arts (OCA)
 • University College London (UCL) (3)
 • University of Bath
 • University of Cambridge
 • University of Glasgow
 • University of Southampton
 • University for the Creative Arts
 • University of Warwick (2)

USA

 • Babson College
 • Brandeis University
 • Harvard University
 • Lynn University – Watson Institute (3)
 • New York University (NYU)
 • University of Rochester
 • University of Notre Dame
 • University of the People

OTHER COUNTRIES

 • Charles University (Czechia) (2)
 • Gdańsk University of Technology (Poland)
 • Istituto Marangoni (Italy)
 • Masaryk University (Czechia)
 • Newton College (Czechia)
 • New York University (NYU) – Abu Dhabi (UAE)
 • University College Cork (Ireland)
 • WU Wien (Austria)