Ambicją akademii LEAF jest zapewnienie kształcenia na światowym poziomie dla utalentowanych uczniów bez względu na środowisko społeczno-ekonomiczne, z którego pochodzą. Akademia doskonale przygotuje uczniów do ich udanego startu do dalszej nauki albo kariery zawodowej w kraju i za granicą.

Aby pomóc uczniom przy ustalaniu, wyborze, planowaniu, przygotowaniu i starcie do ich dalszej kariery po ukończeniu nauki w LEAF Academy, zbudowaliśmy zespół o rozległych doświadczeniach w dziedzinie doradztwa dydaktycznego dotyczącego uczelni wyższych w Europie, w Zjednoczonym Królestwie i w USA. Zespół doradców do spraw studiów uniwersyteckich pomaga uczniom w zorientowaniu się w możliwościach dalszego kształcenia się w kraju i na świecie, a następnie współpracuje z uczniami i ich rodzinami w wyborze właściwego uniwersytetu zgodnie z ich realnymi możliwościami finansowymi.

Zespół doradców do spraw kształcenia uniwersyteckiego jest aktualnie członkiem międzynarodowego stowarzyszenia doradców zajmujących się wyborem kształcenia uniwersyteckiego International Association for College Admission Counseling i aktywnie uczestniczy we wszystkich odnośnych konferencjach i seminariach.

Po ukończeniu nauki w LEAF Academy nasi uczniowie stają się członkami rozległej, żywej i różnorodnej sieci absolwentów LEAF Academy, która może być ich znaczącym aktywem w kolejnych latach.