Profil absolwenta

W LEAF Academy staramy się rozwijać następujące umiejętności, kompetencje i wartości u każdego z naszych absolwentów

COMPETENCIES – THE 4C’S

CREATIVITY

Zdolność stawienia czoła wyzwaniom, wnoszenia nowych pomysłów i ulepszania pomysłów innych; zmiana sposobu myślenia na skróty i zapewnienie korzyści.

COMMUNICATION

Zdolność rozumienia opinii drugich i efektywnego prezentowania własnych pomysłów.

CRITICAL THINKING

Zdolność myślenia w szerszy kontekście, stawiania celnych pytań, skutecznego argumentowania i zdolność poprawnej, szybkiej oceny i przyjmowania właściwych rozwiązań.

COLLABORATION

Zdolność efektywnej pracy w zespole o rozmaitej strukturze, elastyczne i odpowiedzialne rozwiązywanie konfliktów w interesie osiągnięcia wspólnego celu.

VALUES – THE 4E’S

ETHICS

Wiara w wartość każdej jednostki i wynikający z niej zbiór zasad moralnych łącznie z odwagą moralną, szacunkiem i pokorą.

EXCELLENCE

Wszechstronnie uzdolniona osobowość, doskonała w jednej albo dwóch dziedzinach, napędzana siłą wewnętrzną, potrzebą poznania i pracowitością.

ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP

Chęć rozwoju napędzana celami ambicjonalnymi, inicjatywa, chęć podejmowania ryzyka i inspirowania innych.

(CIVIC) ENGAGEMENT

Chęć ulepszania swojej społeczności przez własne zachowanie oparte na pokorze i wdzięczności, trosce o innych, miłości do ojczyzny, zainteresowanie regionem i globalnie zorientowane myślenie.

Get to know our graduates