Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne obejmują wszystkie czynności, którym uczniowie poświęcają się poza zwykłą nauką. Uczniowie angażują się w klubach uczniowskich, uczestniczą w zajęciach sportowych i starają się nieustannie rozwijać we wszystkich dziedzinach.

W czasie tygodnia i podczas weekendów oferujemy uczniom na terenie szkoły albo internatów oraz poza nimi wiele możliwości i sposobów spędzenia wolnego czasu. Obejmują one działalność klubową, imprezy sportowe, akcje dobroczynne i inne możliwości ukierunkowane na doskonalenie przedmiotów ich zainteresowań. Celem tych działań jest wzmocnienie u uczniów poczucia przynależności do społeczności szkolnej oraz rozwijanie ich talentów i zainteresowań; oprócz tego stwarzamy w ten sposób uczniom przestrzeń do odkrywania nowych umiejętności oraz możliwość ich rozwijania.

Co-curricullars

W zajęciach pozalekcyjnych uczniowie mogą uczestniczyć w pomieszczeniach szkoły albo poza nimi w czasie ustalonym według harmonogramu po południu, podczas czasu wolnego od nauki i podczas weekendów. Ważnym zadaniem dla szkolnych doradców jest przy tym pomoc uczniom w znalezieniu równowagi pomiędzy czasem poświęconym na sport, czasem spędzonym klubie, na imprezach akademickich i na rozwijanie się, zawsze w trosce o ich końcowe zadowolenie.

Wybór i realizację zajęć pozalekcyjnych inicjują przede wszystkim sami uczniowie (wybór i organizacja działań, zaplanowanie czasu) pod nadzorem pracowników szkoły i specjalistów w różnych dziedzinach. Podczas tzw. Orientacyjnego tygodnia uczniowie wspólnie przygotowują i planują działalność poszczególnych klubów oraz inne czynności, którym chcieliby się poświęcić podczas ich nauki w LEAF Academy.

Oprócz tego w tym czasie członkowie naszego zespołu pedagogicznego, społeczność i zaproszeni z zewnątrz goście mogą przedstawić dalsze propozycje działalności klubowej; uczniowie mogą się więc zrzeszać zależnie od tego, który rodzaj działalności sobie wybierają. Rejestracja różnych zajęć pozalekcyjnych odbywa się na początku każdego półrocza. Po jego zakończeniu uczniowie mogą wybrać inne zajęcia pozalekcyjne albo kontynuować wybraną wcześniej działalność.

kLUBy

Aktualna oferta klubów:

 • Acappella
 • Art History
 • American Sign Language
 • Astronomy Club
 • Dance Club
 • Debate Club
 • Documentary Photography
 • Drama Club
 • ECO Club
 • Guitar Club
 • Hungarian Club
 • Mushroom Hunting
 • Not getting lost in the media mish-mash
 • Physics YPT
 • Rainbow Club
 • Self-defense
 • Spanish Club
 • Sports: climbing, swimming, football, workout
 • Yoga

uprawianie Sportu

LEAF Academy dokłada maksymalnych starań do wsparcia aktywności fizycznej wśród uczniów. Struktura poszczególnych drużyn, wybór uprawianych sportów i harmonogram treningów zależy wyłącznie od liczby uczniów, którzy interesują się konkretną dyscypliną sportową albo od minimalnej liczby zainteresowanych, która jest niezbędna do wynajęcia zewnętrznych pomieszczeń u ich administratorów.

wolontariat

Dobrowolność jest kluczową wartością przy budowaniu charakteru. Programy z elementami wolontariatu pozwalają uczniom uzyskać zdrowy pogląd na realne społeczeństwo, w którym funkcjonują przez zbieranie trudnych doświadczeń i nawiązywanie ścisłego kontaktu z organizacjami działającymi na zasadach wolontariatu i ich klientami.

W LEAF Academy wierzymy, że wzbudzimy w uczniach naturalną motywację do angażowania się w problemy społeczności. Uczniowie będą w kontakcie z pracownikami szkoły, którzy zajmują się wolontariatem. Będą ich oni systematycznie informować o projektach związanych z wolontariatem. Doradcy będą pomagać uczniom w poszukiwaniu okazji dobrowolnej pracy w zakresie ich możliwości i zainteresowań oraz z uwzględnieniem ich rozkładu zajęć.

Excellence time

Excellence time umożliwiają uczniom przygotowanie się do udziału w konkursach i mistrzostwach, warsztatach artystycznych i konferencjach, ćwiczenia gry na instrumentach muzycznych, itp.