Dlaczego jesteśmy wyjątkowi

KSZTAŁCENIE

Dzięki nam uczniowie w Europie Środkowej mają możliwość uzyskania dostępu do zorientowanego na wartości wykształcenia o najwyższej jakości.

 • Wykształcenie dostępne dla wszystkich: Naszym celem jest zaoferowanie możliwości kształcenia wszystkim uczniom, którzy zostali wybrani do nauki w LEAF Academy bez względu na ich możliwości finansowe.
 • Wyjątkowa jakość: Nasz program nauczania, fachowość pracowników, techniki kształcenia i baza uczniowska na trwale spełniają nasze wyobrażenia i w wielu aspektach przewyższają nasze oczekiwania w zakresie kształcenia na najwyższym poziomie.
 • Kształcenie dla potrzeb życia: W ramach naszych programów dydaktycznych wprowadzamy praktyczne metody kształcenia skierowane na realne potrzeby praktyki w celu rozwijania u uczniów zdolności do wnoszenia nowych pomysłów, rozwijania ich konstruktywnego myślenia i zdolności interpretacyjnych.
 • Analiza wartości: Odpowiedzialność, odwaga moralna, świadomość kulturowa, pokora i szacunek, które są niezbędne we wszystkich sferach życia, kształcenia i przewodzenia w atmosferze globalnie zorientowanego sposobu myślenia.

WSPÓLNOTA

Wchodzenie w okres dorosłości jest elementem osobistego, naukowego i społecznego dojrzewania, podczas którego LEAF Academy jest partnerem i oparciem dla swoich uczniów w środowisku bezpiecznego i aprobującego społeczeństwa. Uczniowie kształcą się i żyją w społeczności podobnie myślących rówieśników i dorosłych, którzy wzajemnie i bez uprzedzeń wspierają się i inspirują.

 • Inspirujące środowisko: Nasza szkoła jest miejscem, w którym dorośli i uczniowie przebywają w jednej społeczności, gdzie wzajemnie motywują się przy swoich staraniach i pierwszych krokach w dorosłe życie.
 • Pobudzające środowisko: Pobudzające, bezpieczne i inspirujące środowisko, w którym błędy popełniane przy swoim uczeniu się i rozwoju są normalną rzeczą i gdzie uczniowie znajdują motywację do swojego rozwoju osobistego, akademickiego i społecznego.
 • Równowartość: Utalentowani, aktywni uczniowie z potencjałem i umiejętnością otwartego myślenia bez uprzedzeń przybywają do naszej akademii z Europy Środkowej i z innych regionów po to, aby wspólnie utworzyć jednolitą społeczność bez względu na różnorodne środowiska z których pochodzą.
 • Międzynarodowa społeczność: Uczniowie nawiązują kontakt z różnymi kulturami, poznają różne ludzkie charaktery i sposoby na życie przez wzajemne uczenie się i prowadzenie życia społecznego.
 • Przyjaźń: Trwałe przyjaźnie zawiązane przez wzajemne przeżywanie różnych wydarzeń i wspólne pokonywanie trudnością są podstawą uczniowskiej sieci LEAF Academy o ogólnoświatowym zasięgu.

SAMOPOZNANIE

 • Odkrywanie własnych zainteresowań: Uczniowie podczas nauki w szkole średniej odkrywają swoje zainteresowania i angażują się w konkretne dziedziny oraz wybierają swój kierunek akademicki i zawodowy.
 • Mentorzy: Uczniowie ściśle współpracują z dorosłymi, między którymi mają swoich nauczycieli, doradców i partnerów w szeregach innych członków szkoły oraz mentorów, którzy im pomagają na drodze ich własnego rozwoju.
 • Partnerzy: Uczniowie nabywają praktycznych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu za pośrednictwem autentycznych projektów, przy których pracują nie tylko ze swoimi nauczycielami, ale i z fachowcami z praktyką oraz z partnerami z organizacji pozarządowych. Razem z innymi uczniami i partnerami tworzą własną sieć kontaktów na przyszłe życie.