Nasza misja i wizja

nasza misja

Przyczynić się do rozwoju młodych ludzi z potencjałem przyszłych twórców wartości, którzy dokumentują posiadanie i korzystają z następujących cech:

  • Etyczne podejście: zespół zasad moralnych opartych na odwadze moralnej, szacunku i pokorze  wynikający z przeświadczenia, że każda jednostka ma swoją wartość.

  • Samodoskonalenie: wszechstronny rozwój osobowości o doskonałych wynikach w jednej albo dwóch dziedzinach,  napędzany wewnętrzną siłą, chęcią poznania i pracowitością.

  • Talent przywódczy: chęć rozwoju motywowana celami ambicjonalnymi, inicjatywa, chęć ryzyka i inspirowania innych.

  • Zaangażowanie obywatelskie: chęć ulepszenia swojej społeczności przez własne postępowanie oparte na pokorze i wdzięczności, trosce o innych, miłości do ojczyzny, zainteresowaniu regionem i globalnie zorientowanym myśleniu.

To wszystko bez względu na społeczno-ekonomiczne zaplecze ucznia.

nasza wizja

Lepsza jakość życia w Europie Środkowej zmienia sposób myślenia i postępowania większości osób kierujących działalnością gospodarczą i życiem publicznym.