Dla kogo Akademia jest

LEAF Academy działa jako międzynarodowa szkoła średnia z internatem mieszcząca się na Słowacji, której celem jest kształcenie aktywnych, utalentowanych uczniów pochodzących z różnych środowisk w ramach czteroletniego albo dwuletniego studium na poziomie szkoły średniej.

Poszukujemy młodych ludzi w wieku 14-19 lat z potencjałem do pozytywnego zmieniania świata w którym żyją z wprowadzaniem takich wartości, jak odwaga, zaangażowanie i wytrwałość.

Chociaż większość uczniów pochodzi ze Słowacji, Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier i Polski, to co roku przeznaczamy kilka miejsc dla uczniów pochodzących spoza Europy Środkowej.

PROFIL KANDYDATA DO NAUKI W LEAF ACADEMY:

  • zaangażowanie w konkretny obszar zainteresowań, w którym kandydat osiąga doskonałe wyniki
  • staranie o właściwe znalezienie się w żywym środowisku akademickim
  • ambicja i zdolność przetwarzania idei w rzeczywistość
  • wytrwałość i zaangażowanie w nowe wyzwania
  • zainteresowanie światem i własną rolą w społeczeństwie
  • chęć wnoszenia pozytywnych zmian
  • zainteresowanie poprawą swojej umiejętności płynnego komunikowania się w języku angielskim
  • otwarcie na pomysły innych osób

Chcesz się stać częścią naszej inspirującej społeczności?