KIEDY I JAK MAM ZŁOŻYĆ ZGŁOSZENIE?

Proces rekrutacji zaczyna się wysłaniem zgłoszenia on-line. Okres rejestracji zgłoszeń do nauki w LEAF Academy zaczyna się zwykle w listopadzie i kończy w marcu. Jeżeli jednak istnieją ważne powody, dla których powinniśmy rozważyć Twoje zgłoszenie przed rozpoczęciem albo po zakończeniu okresu rejestracji, wyślij nam wiadomość e-mailową z życiorysem i listem motywacyjnym w załączniku. Przeczytaj więcej o naszym procesie rekrutacji.

CZY MUSZĘ IŚĆ DO KLASY BEZPOŚREDNIO NASTĘPUJĄCEJ PO KLASIE , DO KTÓREJ AKTUALNIE UCZĘSZCZAM W SWOJEJ SZKOLE? CZY MOŻNA PRZESKOCZYĆ ALBO POWTÓRZYĆ KLASĘ?

Na podstawie aktualnej sytuacji i zgodnie z wymaganiami obowiązku szkolnego w Twoim kraju i zgodnie z obowiązującą legislatywą określimy we współpracy z kandydatem najodpowiedniejszą klasę, w której powinna się rozpocząć jego nauka w LEAF Academy. Jeżeli jesteś zainteresowany nauką u nas, ale nie wiesz, która klasa albo który program nauki najbardziej Ci odpowiada, prześlij nam swoje zgłoszenie, a potem skontaktuj się z zespołem rekrutacyjnym dla oceny swojej konkretnej sytuacji.

OBAWIAM SIĘ, ŻE MOJA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIE JEST WYSTARCZAJĄCA. CO POWINIENEM ZROBIĆ?

Zgłosić się!  Próba nic nie kosztuje. Chociaż językiem nauczania w LEAF Academy jest angielski, to jednak nie oczekujemy od każdego idealnej angielszczyzny w mowie i w piśmie. Jeżeli macie problem z podaniem w zgłoszeniu wszystkich informacji w języku angielskim, to spokojnie napiszcie je w swoim języku ojczystym.

JAK WYGLĄDA TYPOWY SZKOLNY DZIEŃ W LEAF ACADEMY?

W większości przypadków dzień rozpoczyna się śniadaniem i krótkim przejściem z internatu do budynku szkoły, w którym nauka rozpoczyna się zwykle o godz. 8:45. Zajęcia kończą się o 15:30, a po południu uczniowie zajmują się różną działalnością pozalekcyjną, która obejmuje sporty, zajęcia klubowe, prace społeczne i realizację projektów w ramach działalności socjalnej. Niektórzy uczniowie w czasie wolnym poświęcają się swojemu hobby (na przykład grze na instrumencie muzycznym albo programowaniu).

Po kolacji w szkolnej stołówce w internacie uczniowie poświęcają się nauce i przygotowaniu do kolejnego dnia. Dzień kończy się wolnym programem, uczniowie spotykają się i odpoczywają aż do ciszy nocnej o godz. 22:30.

JAKI DYPLOM OTRZYMAM PO UKOŃCZENIU NAUKI W LEAF ACADEMY?

Wszyscy studenci, którzy pomyślnie ukończą nasz 2- lub 4-letni program, otrzymują dyplom American High School, który w połączeniu z co najmniej czterema zdanymi egzaminami AP (z odpowiednimi wynikami) sprawia, że są oni dopuszczeni do prawie każdego programu uniwersyteckiego na całym świecie.

CO JEST ZAWARTE W CZESNYM?

W opłacie jest zawarta cena nauczania, koszty zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu z budynku szkoły do miejsca zakwaterowania i z powrotem, podręczniki i inne koszty związane z wykształceniem. 

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O STYPENDIUM I JAK O NIE WYSTĄPIĆ?

Decyzję o przyjęciu kandydata do studium nasza akademia wydaje bez względu na zdolność przyszłego ucznia do pokrywania czesnego. Dlatego czesne nie powinno zniechęcać kandydatów do zgłaszania się do naszej akademii.

Nasz akademia ma do dyspozycji rozległy program stypendialny, który zwalnia rodziny o mniejszych możliwościach ekonomicznych z czesnego aż do wysokości 98% tej opłaty za szkołę. Po przyjęciu ucznia akademia uzyskuje dalsze informacje o możliwościach finansowych jego rodziny, na podstawie których podejmuje decyzję o wysokości udzielonego stypendium. Końcową wysokość stypendium ustala się na podstawie porozumienia pomiędzy rodziną ucznia, a działem rekrutacji uczniów. Większości przyjmowanych uczniów udaje się uzyskać stypendium na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze szkołą. Czytaj dalej.

JAK CZĘSTO BĘDĘ MÓGŁ WYJEŻDŻAĆ DO DOMU?

Dobrze wiemy, jak ważne dla uczniów jest utrzymywanie kontaktów ze swoją rodziną i społecznością. Dlatego rzeczą naturalną jest to, że uczniowie mogą wyjeżdżać do swoich domów. W swoim domu są podczas weekendów, przedłużonych weekendów (4-5 dni) albo podczas wakacji (1 tydzień+). Zasadą jest to, że uczeń przebywa w domu przez minimum 1 weekend w miesiącu, 1 weekend jest w akademii, a co do pozostałych 2 weekendów, sam decyduje, czy spędzi je w domu, czy w akademii.

CZY MUSZĘ MIESZKAĆ W INTERNACIE, JEŻELI POCHODZĘ Z BRATYSŁAWY?

W naszej akademii jesteśmy przekonani, że wspólne życie i nauka w środowisku szkolnej społeczności rozwija w uczniach zdolność do samopoznawania się i rozwoju samodzielności i odpowiedzialności w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku. Właśnie dlatego uczniowie powinni być zakwaterowani w szkolnym internacie (łącznie z uczniami z Bratysławy). Zakwaterowanie w szkole nasz personel konsultuje z każdym uczniem osobno.

DALSZE PYTANIA?

Masz dalsze pytania? Zapytaj nas przesyłając formularz kontaktowy albo wiadomość e-mailową.