STYPENDIA I CZESNE

KANDYDATEM DO STUDIUM MOŻE BYĆ KAŻDY

Przy wyborze kandydatów nasza akademia NIE BIERZE POD UWAGĘ zdolności przyszłego ucznia do płacenia czesnego. Dlatego przy rozważaniu swojego zamiaru podjęcia nauki w naszej akademii wysokość czesnego NIE POWINNA BYĆ decydującym czynnikiem.

CZESNE ZA STUDIUM I PROGRAM STYPENDIALNY

Naszym celem jest umożliwienie nauki w akademii LEAF Academy wszystkim wybranym kandydatom bez względu na ich zaplecze finansowe. Nasza akademia ma do dyspozycji szeroki program stypendialny, z pomocą którego rodziny o mniejszych możliwościach ekonomicznych są zwalniane z czesnego nawet do wysokości 98 % całej opłaty za naukę

Czesne w LEAF Academy wynosi 21.400 EURO za jeden rok szkolny. W czesnym jest zawarta cena nauki, koszty zakwaterowani, wyżywienia, transportu z budynku szkoły do miejsca zakwaterowania i z powrotem, podręczniki i inne koszty związane z nauką.

Po przyjęciu kandydata akademia zbiera dalsze informacje o finansowych możliwościach jego rodziny. Większości przyjętych uczniów udaje się uzyskać stypendium na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze szkołą. Stypendium przyznaje się uczniowi na cały okres nauki (tj. na całe 2 albo 4 lata). Aktualnie stypendium jest przyznawane wszystkim naszym uczniom.

Dla niektórych naszych uczniów zostaje zatwierdzone maksymalne stypendium i wtedy rocznie za naukę płaci się razem 400 EURO. Rodzicom uczniów, którzy przystąpili u nas do nauki w zeszłym roku została udzielona pomoc finansowa w wysokości 4,3 mln EURO.

Stypendia zwykle zapewniają nasi sponsorzy, którzy akceptują nasze podstawowe wartości i chcą pomóc utalentowanym młodym ludziom z Europy Środkowej i innych regionów w uzyskaniu dostępu do wiedzy na najlepszym światowym poziomie.

Chcesz się stać częścią naszej inspirującej społeczności?

Nadal masz kilka pytań?