JAK WYGLĄDA TYPOWY SZKOLNY DZIEŃ W LEAF ACADEMY?

W większości przypadków dzień rozpoczyna się śniadaniem i krótkim przejściem z internatu do budynku szkoły, w którym nauka rozpoczyna się zwykle o godz. 8:45. Zajęcia kończą się o 15:30, a po południu uczniowie zajmują się różną działalnością pozalekcyjną, która obejmuje sporty, zajęcia klubowe, prace społeczne i realizację projektów w ramach działalności socjalnej. Niektórzy uczniowie w czasie wolnym poświęcają się swojemu hobby (na przykład grze na instrumencie muzycznym albo programowaniu).

Po kolacji w szkolnej stołówce w internacie uczniowie poświęcają się nauce i przygotowaniu do kolejnego dnia. Dzień kończy się wolnym programem, uczniowie spotykają się i odpoczywają aż do ciszy nocnej o godz. 22:30.

Please share and follow us:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram