WITAMY W LEAF ACADEMY

EAF Academy jest międzynarodową szkołą średnią z internatem. Naszą misją jest zapewnienie wykształcenia na światowym poziomie aktywnym uczniom z regionu środkowoeuropejskiego i spoza niego, bez względu na ich sytuację socjalno-ekonomiczną.

JAK I CZEGO NAUCZAMY?

Nasz wyjątkowy program nauczania za pośrednictwem naszych kursów łączy w sobie rygorystyczne, akademickie programy nauczania, które przygotowują uczniów do uzyskania uznawanego na międzynarodowym poziomie dyplomu AP International Diploma albo AP Capstone Diploma wraz z kursami LEAF Academy poświęconymi rozwojowi zdolności przywódczych, charakteru i wartości.

Wszystkie części programu nauczania łączy element praktyki: uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce dzięki współpracy przy prawdziwych projektach naszych partnerów.

Program przedsiębiorczego przywództwa

Dzięki kombinacji empirycznego nauczania, pracy nad rzeczywistymi problemami, studiów nad światem przyszłości oraz symulacji, program ten pomoże Wam w definiowaniu problemów, rozpoznawaniu w nich możliwości, rozpoczynaniu konkretnych i namacalnych projektów. Nie będziecie udawać, że jesteście przedsiębiorcami, staniecie się nimi!

WIĘCEJ INFORMACJI

Program rozwoju charakteru

Rozwój charakteru jest fundamentem dla wszystkich działań akademickich i pozaszkolnych w LEAF Academy. Uczniowie ściśle współpracują z wieloma rzetelnymi osobami, w tym z nauczycielami, instruktorami, pracownikami fakultatywnymi (personel i nauczyciele) oraz trenerami, którzy pomagają im na drodze do poznania samego siebie.

WIĘCEJ INFORMACJI

STEM (Wiedza, technologia, inżynieria i matematyka)

Podstawowymi elementami naszego wielukierunkowego programu STEM opartego na rozwiązywaniu problemów są: krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, stawianie pytań i dociekanie do ich odpowiedzi. Dla przykładu, nasze lekcje matematyki zapewniają uczniom narzędzia i umiejętności do analizowania, kształtowania i zrozumienia świata, w którym żyjemy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Środkowoeuropejski program nauczania

Program studiów środkowoeuropejskich jest multidyscyplinarnym programem, który zachęca uczniów do tego, aby mieli na uwadze rozwoju Środkowej Europy, uwzględniali jej ograniczenia i identyfikowali się z nią. Krytyczne myślenie, kreatywność i umiejętność zrozumiałego artykułowania swoich myśli, są głównymi umiejętnościami i cechami niezbędnymi w każdej przyszłej drodze kariery.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

You’re interested, but need to find out more information first?

get-to-know

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ O
LEAF
ACADEMY

STAŃCIE SIĘ CZĘŚCIĄ NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Jesteśmy szkołą z internatem, ponieważ jesteśmy przekonani, że wspólne mieszkanie i nauka razem z uczniami z różnym pochodzeniem, z różnych krajów i rozmaitych kultur, stwarza wiele możliwości rozwoju. Uczniowie są ciągle prowadzeni na drodze rozwoju przez personel (nauczyciele i reszta zespołu dydaktycznego), który zapewnia, aby czas spędzany poza nauką był interesujący, bezpieczny i maksymalnie wspierał ich dalszy rozwój. Nasza społeczność w liczbach:

CZY STAĆ MNIE NA PODJĘCIE NAUKI W TEJ SZKOLE?

Każdy może sobie pozwolić na naukę w LEAF Academy! LEAF Academy jest dostępne dla utalentowanych uczniów bez względu na ich tło socjalno-ekonomiczne. Mamy szeroki program stypendialny i ekonomicznie gorzej sytuowane rodziny mogą uzyskać stypendium w wysokości nawet do 98% całkowitych opłat.

To zależy tylko od Waszego zgłoszenia, czyli po prostu od Was.

Regular application process concluded on March 4, 2020.

Late applications may still be considered and they will be reviewed at the discretion of the Admissions office when all on-time applications are processed.

If you want to receive updates about LEAF Academy directly into your mailbox, sign up for our newsletter