WITAMY W LEAF ACADEMY

EAF Academy jest międzynarodową szkołą średnią z internatem. Naszą misją jest zapewnienie wykształcenia na światowym poziomie aktywnym uczniom z regionu środkowoeuropejskiego i spoza niego, bez względu na ich sytuację socjalno-ekonomiczną.

JAK I CZEGO NAUCZAMY?

Nasz wyjątkowy program nauczania za pośrednictwem naszych kursów łączy w sobie rygorystyczne, akademickie programy nauczania, które przygotowują uczniów do uzyskania uznawanego na międzynarodowym poziomie dyplomu AP International Diploma albo AP Capstone Diploma wraz z kursami LEAF Academy poświęconymi rozwojowi zdolności przywódczych, charakteru i wartości.

Wszystkie części programu nauczania łączy element praktyki: uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce dzięki współpracy przy prawdziwych projektach naszych partnerów.

Program przedsiębiorczego przywództwa

Dzięki kombinacji empirycznego nauczania, pracy nad rzeczywistymi problemami, studiów nad światem przyszłości oraz symulacji, program ten pomoże Wam w definiowaniu problemów, rozpoznawaniu w nich możliwości, rozpoczynaniu konkretnych i namacalnych projektów. Nie będziecie udawać, że jesteście przedsiębiorcami, staniecie się nimi!

WIĘCEJ INFORMACJI

Program rozwoju charakteru

Rozwój charakteru jest fundamentem dla wszystkich działań akademickich i pozaszkolnych w LEAF Academy. Uczniowie ściśle współpracują z wieloma rzetelnymi osobami, w tym z nauczycielami, instruktorami, pracownikami fakultatywnymi (personel i nauczyciele) oraz trenerami, którzy pomagają im na drodze do poznania samego siebie.

WIĘCEJ INFORMACJI

STEM (Wiedza, technologia, inżynieria i matematyka)

Podstawowymi elementami naszego wielukierunkowego programu STEM opartego na rozwiązywaniu problemów są: krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, stawianie pytań i dociekanie do ich odpowiedzi. Dla przykładu, nasze lekcje matematyki zapewniają uczniom narzędzia i umiejętności do analizowania, kształtowania i zrozumienia świata, w którym żyjemy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Środkowoeuropejski program nauczania

Program studiów środkowoeuropejskich jest multidyscyplinarnym programem, który zachęca uczniów do tego, aby mieli na uwadze rozwoju Środkowej Europy, uwzględniali jej ograniczenia i identyfikowali się z nią. Krytyczne myślenie, kreatywność i umiejętność zrozumiałego artykułowania swoich myśli, są głównymi umiejętnościami i cechami niezbędnymi w każdej przyszłej drodze kariery.

WIĘCEJ INFORMACJI

get-to-know

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ O
LEAF
ACADEMY

STAŃCIE SIĘ CZĘŚCIĄ NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Jesteśmy szkołą z internatem, ponieważ jesteśmy przekonani, że wspólne mieszkanie i nauka razem z uczniami z różnym pochodzeniem, z różnych krajów i rozmaitych kultur, stwarza wiele możliwości rozwoju. Uczniowie są ciągle prowadzeni na drodze rozwoju przez personel (nauczyciele i reszta zespołu dydaktycznego), który zapewnia, aby czas spędzany poza nauką był interesujący, bezpieczny i maksymalnie wspierał ich dalszy rozwój. Nasza społeczność w liczbach:

CZY STAĆ MNIE NA PODJĘCIE NAUKI W TEJ SZKOLE?

Każdy może sobie pozwolić na naukę w LEAF Academy! LEAF Academy jest dostępne dla utalentowanych uczniów bez względu na ich tło socjalno-ekonomiczne. Mamy szeroki program stypendialny i ekonomicznie gorzej sytuowane rodziny mogą uzyskać stypendium w wysokości nawet do 98% całkowitych opłat.

To zależy tylko od Waszego zgłoszenia, czyli po prostu od Was.

Zainteresowany, lecz najpierw potrzebujesz więcej informacji?