O čom je predmet podnikavého líderstva?

Jedným z najzaujímavejších pilierov akadémie LEAF je program Podnikavé líderstvo (EL). EL sa snaží poskytnúť študentom zručnosti a kompetencie prostredníctvom projektov, ktoré im umožnia pozitívne vplývať na ich komunitu.

Medzi tieto zručnosti patrí schopnosť neustále sa zlepšovať, nájsť nové a zaujímavé príležitosti, rozvíjať ich ako svoje nápady, vytvárať okolo nich projekty a spolupracovať s tímom rovnako zmýšľajúcich rovesníkov, aby sa projekty stali úspešnými.

 

Reálna tímová práca

Práca v EL sa sústreďuje na diverzné multikultúrne tímy. Študenti riešia prípadové štúdie v reálnom živote a majú príležitosť pracovať a viesť študentské podniky, ktoré pôsobia nielen v prostredí LEAF Academy, ale aj v reálnom svete. Spolupráca s firmami poskytuje študentom jedinečnú príležitosť na to, aby si vyskúšali, aké môže byť pracovné prostredie.

DSC_1048

Prostredníctvom tejto skúsenosti dostávajú študenti spätnú väzbu a poznatky o svojich silných a slabých stránkach, oblastiach rastu a zisťujú, čo ich napĺňa. Takto sa môžu lepšie pripraviť na budúcu kariéru, pretože počas projektov dostávajú dôležité lekcie v spolupráci, medzikultúrnej komunikácii a tímovej práci.

Jedným z príkladov takéhoto projektu bola aj spolupráca s miestnym komunitným centrom a kaviarňou Kalab. Dve skupiny študentov im pomáhali vytvoriť a prototypovať nový koncept činností, ktoré môžu lepšie propagovať myšlienky a poslanie Kalabu širšiemu publiku vrátane žiakov základných škôl.

V prvom rade som si myslela, že tento projekt bude pre študentov skvelý hlavne preto, aby na niečom pracovali.  Zároveň to však pre nás bola skvelá príležitosť. Môžem pomenovať stovky vecí, ktoré tento projekt dal mne i študentom. Dostali sme toľko inšpirácie a spoločne sme vytvorili skvelé veci. Vidieť, ako sú študenti zahĺbení do projektu, ako tvrdo pracujú, aké sú ich finálne reakcie. Je to skvelé. Videla som, koľko úsilia projektom venujú, ako vždy zlepšujú svoje nápady a prinášajú niečo nové.

Andrea Kutlíková, Kalab

Jedna skupina vytvorila propagačné video vysvetľujúce kľúčové aktivity centra, zatiaľ čo iná skupina pripravila súbor zážitkových hier podporujúcich empatiu, ktoré boli pilotne uvedené na niekoľkých základných školách v okolí Bratislavy.

Experimentálne vzdelávanie

Simulované experimentálne vzdelávacie aktivity sú ďalšou neoddeliteľnou súčasťou našich EL hodín. Študenti sú vyzvaní, aby riešili problémy, súťažili, spolupracovali alebo splnili zadané úlohy. Toto všetko im pomáha objavovať viac o sebe a svojich vlastných reakciách v kritických situáciách. Príkladom je situácia, keď dva tímy musia prekonať simulovanú bažinu bez toho, aby sa do nej dostali.

IMAG1628

Jediným spôsobom, ako úspešne dokončiť svoje poslanie v rámci časového limitu, je spolupráca, ale nie konkurencia. Následná diskusia so študentmi vedie k hodnotným realizáciám a hlbšiemu osobnému učeniu, ktoré účastníci dokážu odvodiť z vlastných akcií počas simulácie.

Dizajnové zmýšľanie

EL sa zameriava aj na proces zameraný na človeka. Tento proces nabáda študentov k tomu, aby verili svojim schopnostiam, pochopili svet okolo seba, identifikovali svoje potreby a príležitosti, ktoré sa naskytnú, vymýšľali tvorivé riešenia, počúvali spätnú väzbu a boli pripravení na neustále zdokonaľovanie svojich myšlienok, kým nie sú pripravení na ich realizáciu.

Príklady nápadov by mohli zahŕňať čokoľvek. Či už zlepšenie okolia ich ulice, nájdenie riešení na zlepšenie starostlivosti o starších ľudí v mestách, alebo vytváranie prototypov zariadení s národným alebo medzinárodným dosahom.

DSC_0976

Reflektovaním svojich skúseností sú študenti schopní neustále rásť a učiť sa jeden od druhého, vyvodzovať závery a rozvíjať kompetencie potrebné pre úspešných budúcich lídrov.

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube