Účasť LEAF Academy na konferencii Harvard MUN

Harvardská univerzita, založená v roku 1636, sa pravidelne umiestňuje na prvom mieste v rebríčku najlepších vysokých škôl na svete. Jej študenti sa zúčastňujú rôznych aktivít a tak vznikla aj konferencia Harvard MUN (Modelová OSN), ktorá je výsledkom ich iniciatívy.

Čo presne je MUN?

MUN alebo Modelová Organizácia spojených národov je mimoškolská aktivita, pri ktorej sa študenti hrajú na delegátov Spojených národov a simulujú ich výbory. Všetko to prebieha na konferencii MUN, ktorú zvyčajne organizuje MUN klub strednej alebo vysokej školy. Na konci takejto konferencie sa delegátom často udeľuje ocenenie vo forme certifikátu. Ten najlepší delegát v každej rade však získa sudcovské kladivko. Tejto konferencie sa zúčastňujú tisícky žiakov stredných a vysokých škôl z celej krajiny i sveta. Účasť si vyžaduje prípravu vo forme detailného výskumu, cvičenia rečového prejavu pred publikom a debát, takisto zručnosti v písaní, ale aj kritické myslenie, tímovú prácu a vodcovské schopnosti.

Čo je Harvard MUN?

Harvard MUN je jedna z najstarších, najväčších a najprestížnejších MUN konferencií na svete. Ide o simuláciou medzinárodných vzťahov, ktorá trvá 4 dni a organizujú ju študenti Harvardovej univerzity. Tí sa takýmto spôsobom snažia vytvoriť konštruktívne fórum pre otvorenú diskusiu o komplexných globálnych problémov, vrátane medzinárodného mieru a bezpečnosti, či ekonomického a sociálneho pokroku.

Náš príbeh:
Po 11 hodinách letu (áno, bol to naozaj dlhý let) sme konečne zazreli Boston. Keďže veľa študentov v USA ešte nikdy nebolo, toto bola skvelá príležitosť, ako to zmeniť. Účasť na konferencii sme spojili s návštevou univerzity, aby sme videli, čo nás v budúcnosti čaká.

Na konferencii reprezentovali 7 študenti z LEAF Academy štát Čierna Hora v 4 výboroch – Historické valné zhromaždenie, Právny výbor, Svetová zdravotnícka organizácia a Výbor pre odzbrojenie a medzinárodnú bezpečnosť. Na debatu sme sa dopredu pripravili. Začali sme čítaním tzv. Background Guides, všeobecnej príručky, ktorú nám poskytla Harvardova Univerzita. (Ide o dokument, ktorý dostane každý delegát pred začatím konferencie a ktorý štartuje prípravu na ňu.) Pokračovali sme ďalším výskumom na danú tému, ako aj širším výskumom o štáte Montenegro.

Nasledovalo písanie tzv. Position Papers, teda pozičných dokumentov, v ktorých sme načrtli stanoviská našej krajiny na diskutované problémy a zhrnuli náš výskum. Tieto dokumenty nám slúžili ako základ pre politické názory, ktoré sme zastávali počas konferencie. Všetky výbory sú súčasťou valného zhromaždenia, čo znamená, že ich účastníkmi sú takmer všetci členovia Spojených národov a že hlasy všetkých krajín majú rovnakú váhu. To bolo kľúčové pre konsenzus, keďže len súdržné bloky štátov mohli dosiahnuť svoje ciele.

Hoci konferencia pozostávala z viac než 20 hodín strávených zasadnutiami výborov, veľký počet krajín znamenal, že čas na rozprávanie musel byť obmedzený. Preto bolo dôležité určiť, ktoré témy budú hlavné, a hovoriť len o najrelevantnejších problémoch. Po úvodnej časti začali výbory diskutovať o tzv. Working Papers – teda o dokumentoch obsahujúcich konkrétne návrhmi, ktoré spoločne spísali. Tie sa potom menili a spájali, až kým bloky štátov nemali pripravené tzv. Draft Resolutions (návrhy uznesení). Tie boli napísané formálnym, diplomatickým štýlom a skladali sa z článkov.

Na konferencii sme sa veľa naučili, a to o zásadných problémoch našich výborov, ako aj o schopnostiach potrebných na úspech, medzi ktoré patria: detailná príprava, časové obmedzenia a vzájomné porozumenie s ľuďmi z celého sveta s rôznymi cieľmi a predstavami.

Po konferencii sme spoznávali Boston. Navštívili sme Inštitút súčasného umenia (LEAF Academy je v tomto múzeu aktuálne súčasťou interaktívnej výstavy) a iné historické pamiatky.

Taktiež sme sa zúčastnili prehliadky fakúlt na Harvarde a univerzitách Tufs, Northeastern a Brandeis. Získali sme oveľa lepšie informácie než len tie, ktoré ponúkajú ich webové stránky. Rozprávali sme sa s referentmi, ktorí majú na starosti prijímacie konanie, mohli sme si prezrieť internáty a ostatné zariadenia a porozprávať sa so študentmi.

Je dôležité povedať, že nič z toho by sme nezažili bez podpory LEAF-u, a to nie len tej finančnej. Preto sa chceme poďakovať našej škole a najmä fakulte, a personálu, ktorí nám na tejto ceste pomáhali.

Takže čo ďalej? Ako iste viete, študenti LEAF Academy organizujú konferenciu Modelu Európskeho parlamentu (MEP) – https://www.facebook.com/mepslovakia. Sledujte novinky, pretože vďaka našim skúsenostiam z Harvardu i celého sveta, pôjde o tú najväčšiu MEP konferenciu.

EŠTE STÁLE MÔŽETE PODPORIŤ NAŠE FINANCOVANIE (pretože my chceme peniaze vrátiť) https://www.startlab.sk/projekty/347-dostan-slovakov-na-harvard/

Ďakujem za prečítanie môjho príspevku.

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube