Gratulujeme našim prvým absolventom!

Promócie sa uskutočnili v sobotu, 23. júna. Bol to veľký míľnik nielen pre našich absolventov, ale aj pre nás všetkých. Po prvý raz v histórii LEAF Academy sme zažili ako vstupujú naši študenti do ďalšej kapitoly svojho života. Oslava s našimi absolventmi bola veľmi dojemná, lebo sme spomínali na všetko, čo sme zažili počas posledných dvoch rokov.

Ceremónia sa uskutočnila v Moyzesovej sále v Bratislave. Absolventi spoločne so svojimi rodinami, priateľmi a učiteľmi oslávili svoj stredoškolský diplom o úspešnom ukončení štúdia.

Naši štvrtáci boli prvou triedou dvojročného programu a tiež tými, čo “položili základné kamene” LEAF Academy pre budúce ročníky. Týchto prvých 21 študentov je zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska, Švédska, Egypta a Nemecka. Položili prvé základy pre komunitu našej akadémie.

Našli svoje záľuby, talenty aj vďaka dvom rokom stráveným na LEAF Academy, ktorá im poskytla možnosti na rast vo svojej oblasti záujmu. Pre niektorých študentov to znamená ďalej študovať podnikavé líderstvo, pre iných právo, liberal arts (prosím, nájdite výstižný preklad alebo opis pojmu), informatiku alebo dizajn.

„Pred dva a pol rokmi sme sa rozhodli, že chceme zmenu, niečo viac. Chceli sme byť budúci lídri, vyzívatelia, priekopníci. Každý z nás má svoje výnimočné silné stránky, jedinečnú osobnosť a záujmy. A teraz tu všetci spoločne stojíme zjednotení v našej diverzite ako trieda, na ktorú sa len ťažko zabudne,” takto opísala svoju triedu Alexandra v slávnostnom príhovore.

Sme veľmi hrdí na všetkých našich absolventov.

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube