Neviete, či ste dosť dobrí na to, aby ste sa prihlásili na stáž? Áno, ste!

Stáže sú skvelou príležitosťou, ako získať skúsenosti, zažiť niečo nové či zlepšiť si svoj životopis. Skutočné pracovné prostredie vám môže poskytnúť reálny pohľad to, čo vás zaujíma, alebo vám pomôcť spoznať oblasti, ktoré sú pre vás neznáme. Tak či onak, stáže sú skúsenosťou plnou zábavy, počas ktorej môžete do istej miery zažiť zodpovednosť pracujúceho človeka. Jednou z otázok, ktorú si uchádzači často kladú, je, či sú dosť dobrí na to, aby sa na stáž prihlásili.

Jedno by ste si mali zapamätať: prihlásením nemôžete nič stratiť. Práve naopak, získate cennú skúsenosť bez ohľadu na to, či si vás vyberú alebo nie. Znamená to, že keď sa budete hlásiť nabudúce, vaša šanca na prijatie sa zvýši, pretože už budete vedieť, ako tento proces prebieha, a vďaka spätnej väzbe viete aj to, čo by ste mohli urobiť lepšie. Žiadať spätnú väzbu na svoju prezentáciu alebo prístup počas prijímacieho procesu je veľmi dôležité, pretože tak sa môžete zlepšiť a zvýšiť svoje šance na budúci úspech. A tá najlepšia spätná väzba je práve od ľudí, ktorí sa rozhodli, či sa na stáž dostanete alebo nie. Spätná väzba vám ponúkne pohľad na to, čo ste urobili dobre, aké sú vaše silné stránky, ako aj na to, v čom sa môžete zlepšiť, teda na vaše slabšie stránky. Prihlásenie na stáž vám prinesie skúsenosti a vedomosti, a to bez ohľadu na to, ako dopadnete. A to, že nie ste dosť dobrí vôbec neprichádza do úvahy, keďže na to, aby ste to skúsili a následne sa zlepšovali, nepotrebujete nič, len dokázať prihlásiť sa.

Zvážte aj špecifické zručnosti, ktoré si niektoré stáže vyžadujú. Spoločnosti ich vo všeobecnosti udávajú preto, aby zúžili počet uchádzačov. V tomto prípade, „byť dobrým“, čo sa týka zručností alebo vedomostí, je jednoducho len o tom, že zistíte ich očakávania a uistíte sa, že ich spĺňate. Existujú určité stáže, ktoré si vyžadujú špecifické zručnosti, ktoré možno nemáte. Ak je vám však nejasné, čo spoločnosť vlastne hľadá, urobíte správnu vec, ak im zavoláte alebo napíšete email. Takto sa môžete uistiť, aká je ich presná predstava a aké zručnosti od vás v určitej oblasti očakávajú. V tomto prípade teda „byť dosť dobrým“ znamená disponovať zručnosťami potrebnými pre konkrétnu stáž, či už ide o jazyk alebo odborné znalosti z iných oblastí.

Ak však neberieme do úvahy presné požiadavky, rozhodne o tom, či ste „dosť dobrí“, až samotná spoločnosť vo výberovom konaní. Sami totiž najlepšie vedia, čo hľadajú. Nemali by ste teda o sebe hneď pochybovať, pretože ak sa na stáž dostanete, znamená to, že spoločnosť vás na základe vášho výkonu a pohovoru, či iných zdrojov považuje za „dosť dobrých“ pre stáž. A keďže práve to nesie so sebou zodpovednosť za váš výkon alebo plnenie zadaných úloh, nemáte dôvod, aby ste o sebe pochybovali. To, že si vás vybrali, znamená, že ste „dosť dobrí.“ A ak vás aj neprijmú, tak prostredníctvom už spomínanej spätnej väzby zvýšite prihlásením svoje šance získať stáž pri ďalšom pokuse. Práve prihlásenie je príležitosťou, ako získať vedomosti bez ohľadu na výsledok a mala by vám poslúžiť na to, aby ste sa zlepšili a nie o sebe pochybovali.

Prihlásenie sa na stáž nesie v sebe teda veľa potenciálu na váš osobný rozvoj, či už vás príjmu alebo nie. Jednou možnosťou je, že sa na stáž dostanete a zažijete skutočné pracovné prostredie s nepočetným množstvom vzdelávacích príležitostí, skúseností a poznatkov v oblasti, v ktorej možno budete v budúcnosti pracovať. Druhá možnosť je tá, že vás odmietnu, ale tým, že sa prihlásite, získate skúsenosť a vďaka spätnej väzbe a sebakritike zvýšite svoje šance na získanie ďalšej stáže. Preto bez ohľadu na vaše obavy, či pochybnosti o tom, či ste „dosť dobrí“, vás všetkých vyzývam, aby ste zvážili účasť na tejto vzdelávacej príležitosti, ktorá vám v každom prípade prinesie veľa výhod do budúcnosti, či už vás príjmu alebo odmietnu.

Autor: Samuel Malina, študent 3. ročníka

Počas školského týždňa praktického vzdelávania mal Samuel príležitosť pracovať ako stážista pre jednu zo slovenských politických strán. Naučil sa veľa o marketingu a manažmente politickej strany.

 

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube