Stáž, na ktorú nezabudnem

Bývalá predsedníčka a generálna riaditeľka Xeroxu, Anne Mulcahyová, raz povedala: „Zamestnanci sú pre firmu najdôležitejší – sú vašou konkurenčnou výhodou.“ Odpoveďou na otázku, čo robí učiteľa, lídra alebo pracovníka dobrým, býva najmä zanietenie, vášeň a oddanosť ich odboru. A presne toho som mala možnosť byť svedkom počas mojej stáže.

Tri týždne som bola súčasťou tímu skúsených investičných odborníkov. Pod týmto zdanlivo jednoznačným pomenovaním sa však v skutočnosti skrýva oveľa viac. Spoločnosť zamestnáva ľudí od správcov fondov a právnikov až po tých, ktorí sa zaoberajú vzťahmi s investormi. Ohromila ma ich odbornosť a profesionálny prístup, ale aj to, že si zachovávajú kultúru priateľskej spoločnosti. Musím sa priznať, že na začiatku boli moje očakávanie skeptické, pretože som počula o niekoľkých prípadoch, kedy stážistov vnímali skôr ako záťaž než pomoc pre spoločnosť. V prvý deň ma preto milo prekvapilo, že som sa obávala zbytočne.

Počas prvých dvoch až troch dní si pracovníci spoločnosti InfraPartners Management (IPM) dokázali aj napriek svojmu nabitému programu nájsť čas, aby mi predstavili jednotlivé oddelenia prevádzky. Moju pozornosť zaujali najskôr rizikový kapitál a infraštruktúra. Získané informácie som potom zužitkovala v pridelenom výskume o potenciálnom financovaní v rámci jedného z projektov, ktoré zastrešovala spoločnosť IPM. Tejto úlohe som sa venovala do konca prvého týždňa.

Po víkende som si už zvykla na svoj celkom flexibilný rozvrh. Väčšinou som pracovala od 9:00 do 17:00, keď som si však potrebovala vybaviť niečo dôležité mimo práce, moji mentori boli veľmi otvorení a chápaví. Na druhej strane, vždy som mohla zostať v práci aj dlhšie a dokončiť, čo som potrebovala. Druhý týždeň som strávila prácou na výskume v projekte rozvoja. Moji mentori sa taktiež zmienili o tom, že tento výskum pomohol ich práci. Ako som povedala, jedným z mojich kľúčových cieľov počas stáže bolo byť pre firmu pridanou hodnotou. Vždy som dúfala, že im moje podnety pomohli.

Posledný týždeň mojej práce bol zameraný na obchodovanie s komoditami a burzu s cennými papiermi. Po stretnutí s manažérom komodít spoločnosti IPM som si mala naštudovať základy v oblasti základných a technických analýz obchodovania. Mojou úlohou bolo sledovať, akým spôsobom politické oznámenia a makroekonomické trendy ovplyvňujú kolísanie na konkrétnom trhu. Využila som takisto základné pravidlá sledovania trendov, aby som zistila, či sa podľa nich dá správne predpovedať pohyb cien. Značnú časť tohto týždňa som venovala skôr vlastnému štúdiu než skutočnej práci v spoločnosti. Predsa len, stáže sú najmä skúsenosťou, kde sa človek niečo naučí, takže som sa z tejto výnimočnej príležitosti úprimne tešila. Vždy ma fascinovalo obchodovanie, či už s finančnými aktívami alebo komoditami, a táto stáž mi priniesla určitý oporný základ, poznatky a dokonca aj pár tipov a trikov.

Keď sa na moju stáž pozerám spätne po týždni, som presvedčená, že to bola jedna z najlepších, ak nie aj najlepšia skúsenosť pre môj budúci kariérny rozvoj. Študenti stredných škôl sa stáží pred nástupom na univerzitu veľmi často nezúčastňujú. Ja však môžem všetkým len odporučiť, aby nabrali odvahu a prihlásili sa, pretože to môže významne ovplyvniť ich rozhodnutie ohľadom štúdia, či dokonca aj budúcej kariéry.

Napísal Ján Hlinka, študent 3 ročníka

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube