Vlastný projekt ako súčasť vyučovania? Stredoškoláci rozbehli simuláciu Europskeho parlamentu.

Angažovanosť, zodpovednosť a zachovanie demokracie sú čoraz častejšie používané výrazy v slovníku tínedžerov a mladých ľudí. Ich záujem o dianie v spoločnosti narastá. Konferencia Modelové zasadnutie Európskeho parlamentu na Slovensku prináša študentom možnosť hlbšie spoznať spoločenské témy od lokálnych až po medzinárodné.

Skupina stredoškolákov sa rozhodla založiť Modelový Európsky parlament (MEP) aj na Slovensku, aby porozumenie a skúsenosť zo zasadnutí Európskeho parlamentu mohli byť šírené aj u nás. Na 4-dňovú konferenciu prídu stredoškoláci z celého Slovenska. Spolu vytvoria osem výborov a budú diskutovať o pálčivých témach Európskej Únie. V posledný deň modelového zasadnutia budú prezentovať riešenia, ku ktorým dospeli a následne budú hlasovať o ich prijatí rovnako ako na európskych zasadnutiach.

Pre študentov to je výnimočná príležitosť, ako môžu pracovať nielen na svojej angličtine, ale taktiež aj na svojich argumentačných, prezentačných a diplomatických zručnostiach.Zakladateľka Sára Soľárová, absolventka LEAF Acaddemy, vysvetľuje viaceré dôvody, pre ktoré sa rozhodla priniesť tento formát aj na Slovensko: „Sme v Európskej únii a v rámci nej sme mali najnižšiu volebnú účasť vo voľbách europoslancov. Druhým dôvodom je nárast euroskepticizmu. Toto je jedna z možností, ako priblížiť mladým fungovanie EÚ a jej parlamentu, ale aj priblížiť témy, ktoré nie sú len národné, ale majú na nás globálny vplyv a ako nás naše rozhodnutia vzájomne ovplyvňujú. Mnoho ľudí si myslí, že o všetkom rozhoduje len Francúzsko a Nemecko, ale nie je to pravda. Aj Slovensko je hráč a prispievame veľkým podielom k riešeniam a diskusiám v europarlamente. Zároveň chceme ukázať starším politikom, že aj mladí ľudia sú schopní vyprodukovať niečo konštruktívne, čo má zmysel a hodnotu.”

Sára Soľárová spolu so spolužiakmi z LEAF Academy rozbehla prvú konferenciu Modelového zasadnutia Európskeho parlamentu pred tromi rokmi ako študentský projekt na hodine podnikavého líderstva na strednej škole LEAF Academy v Bratislave.

 

V rámci tohto predmetu sú študenti vedení k tomu, aby vytvárali projekty či podnikateľské nápady, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať našu spoločnosť. Študenti svoje nápady prezentujú pred spolužiakmi, učiteľmi a externými partnermi, ktorí im poskytujú spätnú väzbu. Vybrané projekty sa stanú „študentskými firmami” a dostávajú podporu školy vo forme účtovného a právneho poradenstva, logistického zázemia, mentoringu a networkingových aktivít. Študenti zároveň prostredníctvom pravidelných workshopov, prednášok a konferencií získavajú základné obchodné, projektové, finančné a manažérske zručnosti, ktoré zužitkujú pri svojich podnikateľských aktivitách.

„Na vyučovacích hodinách vytvárame študentom podporné prostredie, kde majú možnosť opakovane skúšať metódy podnikania a vedenia na skutočných projektoch. Aj keď zlyhajú, je to v prvom rade priestor, v ktorom sa z neúspechu učia. Veríme, že tento prístup a skúsenosti, ktoré nadobudnú, im nakoniec pomôžu uspieť vo svete,“ popisuje význam predmetu podnikavého líderstva jeden z učiteľov, Peter Reťkovský.

Ďalšími študentskými firmami, ktoré vznikli v rámci predmetu, sú napríklad WStatement, ponúka oblečenie s rôznymi sloganmi, eventové projekty Poetry Slam a Science Slam, občianske združenie na podporu detí zo znevýhodneného prostredia Belasý Kolibrík či IT projekt Proxima Centauri.

Organizátormi MEP sú stredoškoláci od prvého po štvrtý ročník. Nielen že prinášajú nové možnosti pre rovesníkov, ale vďaka práci na reálnom projekte sa učia základy manažmentu, marketingu, financií, logistiky a mnoho ďalších zručností.

„Hodiny podnikavého líderstva študentom vytvárajú priestor na vlastnú kreativitu a takmer neobmedzené experimentovanie. Študenti si najmä vo vyšších ročníkoch spolu s mentormi sami určujú ciele a úlohy, na ktorých budú pracovať, učia sa viesť iných a fungovať v tímoch a sami tiež identifikujú témy, prípadne zručnosti, o ktorých by sa chceli viac dozvedieť. Okrem už spomínaného budovania zručností je jedným z hlavných prínosov predmetu prepojenie na reálne podnikateľské prostredie. Študenti si majú možnosť vyskúšať rôzne tímové roly v rozmanitých oblastiach, čo im veľmi pomôže pri rozhodovaní sa o ich ďalšom smerovaní či už na univerzitách, alebo v podnikateľskom sektore. Vždy sa tešíme zo študentov, ktorí do LEAF Academy buď už prichádzajú s vlastným nápadom, na ktorom chcú pracovať, alebo práve u nás nájdu svoju inšpiráciu,” vysvetľuje Peter Reťkovský.

LEAF Academy je svojím prístupom svetlým dôkazom toho, že vzdelávanie sa dá robiť aj inak. Ak hľadáte strednú školu, kde by ste mali priestor realizovať sa, rozvíjať, získať vedomosti a zručnosti nie len kvôli vysokej škole, ale na celý život, LEAF Academy vás určite svojím prístupom osloví. Záujemcovia o štúdium si môžu podať svoju prihlášku do 28. februára. Prijímací proces prebieha online, a preto sa táto prihláška neráta do základného počtu prihlášok, ktoré si študenti môžu podať na strednú školu, ale je to pre nich bonusová možnosť.

Ďalšie články, ktoré vás zaujmú:

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube