Deviataci, vyberáte si strednú školu? Ak mierite na zahraničnú univerzitu, maturitu nepotrebujete

Výber strednej školy, prihlášky, prijímačky… to je téma, ktorou v tomto období žijú deviataci a ich rodičia. Správny výber je kľúčový pre ich ďalšie smerovanie. Niektorí z nich už teraz vedia, že by po strednej škole radi pokračovali v štúdiu na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí. A práve pre tých, ktorí snívajú o zahraničnej univerzite, môže byť užitočná informácia, že maturita zo slovenského gymnázia alebo inej strednej školy im cestu na zahraničnú univerzitu nevydláždi. Aké sú teda iné možnosti a ako využiť čas na strednej škole čo najefektívnejšie pre vlastnú budúcnosť? Jednou z možných ciest môže byť AP diplom.

Čo je AP diplom?

AP, Advanced Placement, je program sprostredkujúci vzdelanie na úrovni prvého stupňa vysokoškolských predmetov pre študentov stredných škôl. V praxi to znamená, že ako stredoškolák budeš môcť študovať náročnejšie učivo, dostaneš  sa viac do hĺbky problematiky daného predmetu. Tento program väčšinou slúži ako doplnkový k regulérnemu stredoškolskému diplomu. AP program je zhotovený neziskovou organizáciou College Board, ktorá pôsobí u v USA a Kanade v oblasti vzdelávania. Ako stredoškolák si môžeš vybrať z mnohých predmetov na základe svojich záľub alebo požiadaviek univerzít. V ponuke sú “klasické” predmety, ktoré poznáme zo slovenských gymnázií, no rovnako aj odborné predmety, ako napríklad psychológia,environmentálna výchova, makroekonómia či mikroekonómia. Zoznam všetkých dostupných AP predmetov nájdeš webstránke organizácie College Board. LEAF Academy je jednou zo škôl na Slovensku, ktorá ponúka AP kurzy ako formu ukončenia stredoškolského štúdia.

 

Aké iné výhody AP diplom ponúka?

Už z názvu “placement”(i.e umiestnenie) vyplýva, že tento program nie je prioritne vytvorený pre prijímačky na vysokú školu. Avšak, mnoho univerzitných poradcov potvrdilo, že AP študenti sú vnímaní ako motivovaní učiť sa a rásť, čo môže slúžiť ako výhoda oproti ostatným kandidátom, no je podstatné uvedomiť si, že to nie je pravidlom. Isté univerzity tento diplom akceptujú ako  jednu z podmienok na prijatie študenta na ich školu.

Niektoré zahraničné vysoké školy rátajú úspešný výsledok AP skúšok, známky 4 — 5 z celkovej stupnice 5, ako kredit. Čo to pre teba znamená?  Pokial si úspešne absolvoval AP kurz so  skúškou, ktorý je súčasťou tvojho vysokoškolského študijného programu, nebudeš ho musieť absolvovať ešte raz na VŠ. Študent tak môže ušetriť na školnom a iných, s tým súvisiacich, nákladoch. Avšak, kritériá sa líšia od univerzity k univerzite, rovnako nie všetky túto možnosť ponúkajú, preto je potrebné si to overiť na ich webových stránkach.

Ďalšou z výhod týchto kurzov je, že sa nezameriavajú len na akademické znalosti. Absolvovanie AP programu vedie študenta k získaniu zručností z oblastí manažovania si vlastného času, študijných návykov nevyhnutných pre vysokoškolské štúdium, rovnako aj neskorší kariérny život. Absolventi LEAF Academy nám potvrdili, že tento program im pomohol vedomostne, no rovnako aj v príprave na univerzitný štýl vzdelávania sa.

 

A čo nevýhody AP DIPLOMU?

Keďže sú tieto kurzy veľmi časovo, ale aj obsahovo náročné, môže sa stať, že ťa to prinúti vzdať sa istých záľub či voľnočasových aktivít na úkor štúdia. V tomto prípade je potrebné, aby si vedel, čo chceš, a určil si priority. Ak sa rád učíš, dozvedáš nové veci a vyberieš si AP predmety v oblasti svojho záujmu, nemusí ti to robiť žiaden problém. V prípade, že sa rozhodneš si vybrať predmety na základe požiadaviek univerzít, ktoré ťa nebavia, môžeš zostať sklamaný.

Niekto si tento štýl výučby môže užívať a zdá sa mu zaujímavý, iný zasa preferuje voľnejšiu metódu učenia sa. Všetko závisí od predmetov, ktoré si zvolíš, no aj od osobných preferencií.

Rovnako prijímací proces na slovenské a české univerzity môže byť s AP a bez maturitného vysvedčenia veľmi náročný. Ak vieš, že by si rád študoval na vysokej škole v jednej z týchto krajín, jednou z možností je študovať na slovenskej strednej škole “externe”. Vo väčšine prípadov to znamená absolvovať rozdielové, komisionálne, skúšky raz za školský rok a na konci štúdia prejsť maturitnou skúškou.

 

AP a LEAF Academy

LEAF Academy je medzinárodná stredná škola so sídlom v Bratislave. Snažíme sa o vyučovanie trochu odlišným a zaujímavým spôsobom. Viac sa môžeš dozvedieť na našej webstránke. Na LEAF Academy sa v druhej polovici 2. ročníka študenti začnú rozhodovať o ich nasledujúcom smerovaní. Po stretnutiach s univerzitným poradcom, ktorý ich oboznámi s jednotlivými aspektmi kurzov, si majú možnosť vybrať AP predmety pre 3. ročník ich štúdia. 

V 3. ročníku študenti absolvujú AP kurzy z predmetov podľa vlastného výberu, na konci ktorých nasleduje AP skúška. Tá sa koná zvyčajne v máji a je zabezpečovaná školou v spolupráci s neziskovou organizáciou College Board. Skúšky sú vyhodnotené danou organizáciou, pričom sa hodnotí na škále od 5 — 1, ktorých vyhodnotenie sa študenti dozvedajú zvyčajne v júni. V 3. ročníku si študenti vyberajú AP predmety na nasledujúci, posledný, ročník. Tie musia byť iné od predmetov, ktoré už absolvovali. V 4. ročníku proces potom prebieha rovnako ako v tom predošlom, len s inými predmetmi. Počet predmetov a skúšok záleží na výbere konkrétneho študenta, no požadované minimum sú 3 predmety za rok.

Ako vidíte, možností je viacero a aj keď maturita, nazývaná aj skúška dospelosti, bude zrejme na Slovensku stále najčastejší spôsob ukončenia strednej školy, dá sa zaobísť aj bez nej a popri tom vyťažiť čo najviac zo štúdia na jedinečnej strednej škole LEAF Academy. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac rozdieloch medzi AP diplomom, IB diplomom či maturitou, prečítajte si ďalší článok.  

Autorka článku je Michaela Bakajsová, študentka LEAF Academy

Užitočné linky:

Discover the Benefits of AP – AP Central | College Board

https://www.youtube.com/user/leafacademyofficial/videos

Explore AP Courses Pros and Cons Before Signing Up

Your AP 2020-21 School Year

 

Ako vyzerá vaša vyučovacia hodina?

Rôzne. Niekedy študenti pracujú na vlastných projektoch, prezentujú a diskutujú o tom, čo sa naučili sami. Niekedy v skupinách pracujú na zadaniach, ktoré som pre nich pripravil ja. A niekedy stojím pred tabuľou, vediem diskusiu či niečo vysvetľujem.

Nemyslím si, že existuje jeden jediný správny prístup k učeniu. Dôležité je, aby čo najviac študentov bolo aktívne zapojených do hodiny. Aby museli s učivom pracovať, premýšľať o ňom, používať naučené v novom, relevantnom kontexte.

Jedným z nebezpečenstiev učenia je paradoxne učiteľ, ktorý učivo prednáša príliš jasne a pútavo. Spôsobí totiž, že žiaci miesto učenia sa počúvajú príbeh. Je zaujímavý, zábavný, hodina je super pútavá, učiteľ obľúbený. A po pár dňoch si žiaci nepamätajú vôbec nič. Hovorí sa tomu fluency illusion – pocit, že ak niečo vieme sledovať a dáva nám to zmysel, tak tomu aj rozumieme a pamätáme si to.

Majú aj učitelia na vašej škole možnosť sa rozvíjať?

Učiť sa nové veci by sme mali všetci a stále. Práve preto sa snažíme na LEAF Academy vybudovať učiacu sa komunitu – nie len študentov, ale nás všetkých. Všetci začínajúci učitelia majú na LEAF Academy skúsenejšieho mentora. Každý týždeň venujeme čas hodinám, na ktorých prinášame učiteľom nové poznatky či tréning, dva – trikrát do roka venujeme deň školských prázdnin rozvoju učiteľov. Učenie je profesia ako každá iná – nestačí sa ju raz naučiť. Je potrebné neustále sledovať nové poznatky a výskum, rozhodovať sa, ktoré trendy si osvojiť a ktoré nie.

Internátne školy na Slovensku nie sú bežné, ako na ne reagujú rodičia a študenti?

Pre každého rodiča je samozrejme náročné nechať svoje dieťa odísť na internát, ktorý môže byť stovky či dokonca tisíce kilometrov ďaleko. Pre deti je tiež často šok prispôsobiť sa novému prostrediu, kamarátom alebo spolubývajúcim. Snažíme sa im túto zmenu čo najviac uľahčiť. Na internáte býva skupina učiteľov, ktorí sú kedykoľvek cez deň aj v noci prítomní a pripravení študentom pomôcť či poradiť. Na internáte sú aj takzvaní residential advisors, starší študenti, ktorí pomáhajú organizovať rôzne aktivity alebo poskytujú rady a podporu mladším študentom. V prípade väčších problémov sú tiež k dispozícii rovesníci aj dospelí profesionálni poradcovia.

V konečnom dôsledku je ale internátne prostredie kľúčovým prvkom našej akadémie. Študenti sa tu učia samostatnosti, pomáhajú si učiť sa navzájom, rozmýšľajú o dôležitých otázkach mimo školských lavíc. A to všetko v zaujímavej medzinárodnej komunite, ktorá môže v tejto miere rôznorodosti vzniknúť jedine na internátnej škole.

Čo vás po štúdiu na Harvarde prilákalo späť na Slovensko?

Príležitosti a šanca zmeniť niečo k lepšiemu. S dobrým vzdelaním a kvalitnou prácou je na Slovensku ešte stále možné dostať sa relatívne rýchlo k zaujímavej a zmysluplnej práci v súkromnom, ale aj verejnom sektore.

Vrátiť sa na Slovensko mi čiastočne umožnilo aj národné štipendium M. R. Štefánika, vďaka ktorému som si nemusel na štúdium brať pôžičku, ktorú by som po skončení štúdia musel roky splácať prácou v Londýne či New Yorku. Namiesto toho som mohol pracovať najprv ako právnik na Ministerstve financií a potom ako poradca na Ministerstve školstva. Práve ostatný projekt na Ministerstve školstva mi umožnil začať spájať môj záujem o neformálne vzdelávanie a moju prácu, v čom som pokračoval aj v LEAF-e a LEAF Academy.

Bolo pre vás náročné zmeniť svoje pôsobenie a stať sa riaditeľom LEAF Academy?

Nie. Bol to svojím spôsobom prirodzený vývoj. Vzdelávaniu som sa roky venoval formálne aj neformálne – popri škole som učil ekonómiu na Harvarde, popri práci na ministerstve vyjednávanie na Právnickej fakulte UK. Roky som sa venoval skautingu, debatnému programu či letným vzdelávacím akadémiám. Vznik LEAF Academy tak v správnom momente v mojom živote vytvoril priestor, aby som sa mohol vzdelávaniu začať venovať naplno.

To, samozrejme, neznamená, že viesť novovzniknutú medzinárodnú školu je jednoduché. Ktokoľvek, kto pracuje v rýchlo rastúcej start-upovej organizácii alebo v školstve vie, že rôznym náročným výzvam tam čelíte každý deň. Ale keď vidíte, ako sa vám kolegovia a študenti rok za rokom rozvíjajú a viac a viac zapaľujú pre myšlienku prispieť k zlepšeniu nášho regiónu, všetko to stojí za to.


Ďalšie články, ktoré vás zaujmú:

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube