Viete, ako vplýva online vyučovanie na zdravie tínedžerov?

Už je to viac ako rok, odkedy stredoškoláci iba s malou prestávkou sedia doma a vzdelávajú sa cez internet. Toto zo začiatku pre niektorých znamenalo menej úloh a stresu, keďže všetko robili z pohodlia domova, no po takom dlhom čase je už cítiť, aké veľké negatíva to pre stredoškolákov prináša. Zhoršený spánok, bolesti hlavy, problémy s prijímaním potravy, depresie. Toto sú všetko pomerne časté príznaky nekonečnej izolácie študentov, ktorí už aj strácajú hocijakú nádej na návrat do škôl, a prepadávajú úzkosti. Prečítajte si výsledky online prieskumu Sebestyéna Marosza, študenta LEAF Academy. 

Čo ukázali výsledky prieskumu medzi stredoškolákmi?

Vo svojom okolí som v poslednej dobe pozoroval, ako sa študentom zhoršuje nálada kvôli neustálemu pobytu doma a bez stretávania svojich spolužiakov a kamarátov, a rozhodol som sa spraviť online dotazník o tom, aké má online vyučovanie dopad na stredoškolákov. Podarilo sa mi získať vyše 400 odpovedí z celého Slovenska od stredoškolákov vo veku od 14 do 19 rokov, a výsledky sú dosť alarmujúce. 

Už dávnejšie sa dalo očakávať, že online vyučovanie je menej efektívne ako prezenčná výučba, no až 80% detí cíti, že si počas online učenia zapamätá menej vecí ako počas prezenčného. Toto môže byť spôsobené tým, že keď majú študenti 5-6 online hodín za deň, je takmer nemožné sa na každej plne sústrediť. Učitelia majú veľký problém udržať si pozornosť študentov, lebo keďže sa všetko deje cez počítač, na študentov pôsobí veľa rušivých podnetov. A samozrejme keď sa na obrazovku pozerajú každý deň 6 hodín vkuse, nedá sa očakávať, že budú podávať veľké výkony a pamätať si toľko učiva, ako by si zapamätali prezenčne v škole. Taktiež pre niektoré domácnosti mohol byť problém vôbec zaobstarať dosť zariadení, cez ktoré sa stredoškoláci môžu učiť – 20% študentov nemalo v domácnosti dostatok zariadení na online výučbu. Neustály pobyt doma prináša aj zdravotné a mentálne problémy, ktorých rozšírenosť u stredoškolákov je zarážajúca.

Bolesti hlavy

občasné

0%

z toho veľmi časté

0%


Problémy so spánkom

občasné

0%

z toho veľmi časté

0%


Pocity úzkosti

občasné

0%

z toho veľmi časté

0%


Depresívne pocity

občasné

0%

z toho veľmi časté

0%

Dôvody za týmito údajmi sú známe asi každému. Samozrejme je pandémia a všetci sa musíme správať zodpovedne, ale nekonečné posúvanie termínu návratu do škôl a veľká neistota okolo otvárania to zhoršujú. Ako zo štatistík hore vyplýva, stredoškoláci sú skupina, ktorá tým naozaj trpí, a preto by otváranie stredných škôl malo byť prioritou.

Ďalší výskum v americkej NIH/NLM napríklad ukázal, že na výskyt a rozvoj depresie vplýva hlavne dĺžka izolácie, preto je nesmierne dôležité, aby plošné zavretie škôl trvalo čo najkratšiu dobu. Avšak už trvá pol roka, pre stredoškolákov od 12. októbra. Aj porovnaní s dospelými sú na tom stredoškoláci dosť zle. Česká štúdia na dospelej populácii ukázala, že v priemere 11% ľudí má problémy s depresiou. Pri stredoškolákoch trpí veľmi častými depresiami 27%, a až 67% sa v poslednej dobe do istej miery cítilo depresívne. Z tohoto vidíme, že tínedžeri sú veľmi zasiahnutou skupinou.

Dištančné vyučovanie z pohľadu študentov stredných škôl

Ja osobne som výsledkom tohto prieskumu nebol príliš zarazený. Na vlastnej koži zažívam, aké strastiplné to je byť už pol roka bez prestávky zavretý doma. Je celkom prirodzené, že veľa ľudí začne mať problémy. A z výsledku prieskumu vyplýva, že to číslo je naozaj veľké. Podiel na tom samozrejme má aj to, že sme tínedžeri, a namiesto osamostatňovania sa od rodičov sedíme doma za obrazovkou, a znechutene sledujeme, či sa neobjaví aspoň nejaká pozitívna správa signalizujúca otvorenie stredných škôl. No tá správa už šesť mesiacov neprichádza. Niektorí študenti už úplne stratili nádej, keďže vždy, keď sa spomína otváranie škôl, hovorí sa väčšinou iba o základných školách, alebo výnimočne o otváraní koncového ročníka. Treba poznamenať, že skoro 70% odpovedí v dotazníku pochádza od žiakov prvého a druhého ročníka stredných škôl, a tieto ročníky majú podľa výsledku dosť zlé štatistiky, dokonca o trochu horšie ako študenti z 3. a 4. ročníka. Samozrejme, je na uvážení kompetentných, či by nebolo správne pri otváraní stredných škôl vrátiť do školy aj iné ročníky ako koncové, ale ako z údajov vyššie vidíme, tieto nižšie ročníky sú na tom niekedy aj horšie ako maturanti. Stredoškoláci ako celok výrazne trpia, z fyzického a mentálneho hľadiska.

Ako postupovať v prípade potreby a kde hľadať inšpiráciu?

Individuálne môže každý študent, ktorý sa cíti zle, kontaktovať linku dôvery Nezábudka, alebo internetovú linku dôvery pre mladých ľudí IPčko.  

Slovensko by si ohľadom otvárania mohlo zobrať príklad z viacerých európskych krajín, napríklad z Írska. Táto krajina mala na konci januára najvyšší pomer nových infikovaných na covid / obyvateľstvo na celom svete, a napriek tomu má pripravený plán na otváranie škôl, ktoré majú prednosť pred otváraním ostatnej infraštruktúry. V poslednom čase vidíme malú nádej na zmenu v stratégii otvárania, a môžeme len dúfať, že odborníci spolu s ministerstvom prehodnotia stratégiu otvárania škôl, aby sa aj stredoškoláci dostali naspäť do školy na aspoň nejaký čas pred letnými prázdninami. O všetkom rozhodujú sviatky, ale v posledných týždňoch pomaly klesá počet hospitalizovaných a aj počet nových prípadov, takže dúfam, že do školy sa v dohľadnom čase dostaneme.

Autor prieskumu a článku je Sebestyén Marosz – v čase vydania článku študent prvého ročníka (Y1) LEAF Academy

AKÁ ŠKOLA JE LEAF ACADEMY?

Sme medzinárodná internátna stredná škola v Bratislave. Našim poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom zo stredoeurópskeho regiónu a aj mimo neho, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie.

Naše jedinečné učebné osnovy v sebe spájajú akademické kurzy, ktoré pripravujú študentov na získanie medzinárodne uznávaného diplomu AP International Diploma alebo AP Capstone Diploma, s vlastnými LEAF Academy kurzami, ktoré sa zameriavajú na rozvoj leadershipu, hodnôt a charakteru. Učebné osnovy počas celého štúdia sú okrem iného zamerané na získanie praktických zručností. Študenti uplatňujú všetko, čo sa naučili, na skutočných projektoch v spolupráci s našimi partnermi.

Ak by ste mali záujem o štúdium u nás, na prihlášku máte čas do 28. februára 2022. Viac informácií o štúdiu nájdete na webstránke LEAF Academy.

Ďalšie články, ktoré vás zaujmú:

Uspešný príbeh NEASC akreditácie

Po niekoľkých rokoch nepretržitého úsilia vám s radosťou môžeme oznámiť, že LEAF Academy získala NEASC akreditáciu. Jednou z kľúčových súčastí našej 4E hodnoty charakternosť je

Read More »
Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube