Pomôžte s nami ukrajinským stredoškolákom na Slovensku

CHCEME POMÁHAŤ EŠTE VIAC!

Situácia na Ukrajine nám nie je ľahostajná a od začiatku vypuknutia konfliktu sa snažíme pomáhať tam, kde to dáva zmysel.
Ako stredná škola vnímame našu najväčšiu pridanú hodnotu práve v práci so stredoškolákmi. Aktívne pomáhame našim ukrajinským študentom a študentom z ďalších krajín postihnutých vojnou a ich rodinám. Do školy a na internát sme prijali viacerých študentov z Ukrajiny, pomáhame umiestňovať ukrajinských študentov do iných škôl a takiež pomáhame týmto školám a ďalším neziskovkám s ich potrebami.
Naši študenti a zamestnanci tiež vypomáhajú v hotspotoch a v centrách humanitárnej pomoci alebo iným neziskovkám, podieľajú sa na občianskych protestoch, či dokonca učia ukrajinské deti.

Vecí, čo ešte môžeme urobiť, je však oveľa viac. Ak chcete byť ich súčasťou a pomôcť nám adresovať pomoc ešte rýchlejšie a efektívnejšie, podporte, prosím, našu dobročinnú výzvu.

 

Komu pomôžeme?

Stredoškoláci, tínedžeri majú v dnešnom svete dosť problémov aj bez vojen. A ukrajinskí stredoškoláci dnes majú veľa ďalších veľkých problémov navyše… Už tisíce z nich sú aj medzi nami na Slovensku potom čo museli utiecť z Ukrajiny. Ocitli sa mimo domova, sami alebo len s mamami či súrodencami v cudzej krajine, bez znalosti jazyka, bez školy, náplne času, kamarátov či rovesníkov. Majú veľké obavy o tých, ktorých zanechali doma a o svoju vlastnú blízku i vzdialenejšiu budúcnosť. Sú tu, s osekanými snami, so strachom, s tým málom alebo s ničím čo si stihli zbaliť ale s traumami, ktoré si priniesli. Pomôžme spolu tým, ktorí sa ocitli na Slovensku a našu pomoc potrebujú tu a teraz!

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Vyzbierané financie umožnia už počas týchto týždňov a do konca školského roku

  • Pokryť priebežné náklady našich súčasných študentov z Ukrajiny a z ďalších krajín postihnutých vojnou na Ukrajine
  • Pokryť náklady na ubytovanie, stravu a školské pomôcky a študijný program novoprijatých ukrajinských študentov
  • Pokryť náklady zážitkového a projektového vzdelávania našich študentov v rámci študentských podnikov a projektov zameraných na pomoc Ukrajine 
  • Pokryť náklady prebiehajúcich a pripravovaných projektov LEAF Academy pre ukrajinských stredoškolákov s ďalšími školami a neziskovými organizáciami v Bratislave a na Slovensku (napr. program materiálnej pomoci školám, projekt výučby anglického jazyka na školách s otvorenými triedami pre ukrajinských študentov, projekt rovesníckeho Buddies programu pre ukrajinských študentov)

Prostriedky nevyužité do konca školského roka umožnia

  • Ponúknuť miesta v našom medzinárodnom letnom kempe 2022 ukrajinským študentom
  • Poskytnúť miesta a štipendiá na štúdium na LEAF Academy viacerým študentom z Ukrajiny v školskom roku 2022/23
Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube