Uspešný príbeh NEASC akreditácie

Po niekoľkých rokoch nepretržitého úsilia vám s radosťou môžeme oznámiť, že LEAF Academy získala NEASC akreditáciu.

Jednou z kľúčových súčastí našej 4E hodnoty charakternosť je aj pokora, ktorá nám často bráni hovoriť o LEAF Academy spôsobmi, ktoré by mohli byť chápané ako vystatovanie. Ale pokora nie je to isté ako falošná skromnosť, je to aj uvedomenie si vlastných silných stránok a uznanie prínosu iných.

Aby som ocenili príspevky všetkých, ktorí pomohli LEAF Academy dostať sa na našej ceste až sem, v tejto chvíli patrí veľké poďakovanie:

Našim súčasným a minulým študentom a zamestnancom: Ďakujeme! Vybudovali ste výnimočnú komunitu, ktorá stelesňuje naše 4E ideály. Naši rodičia oceňujú rozvoj a tvrdú prácu študentov a oddanosť personálu ich deťom. Návštevníci to videli a ocenili.  Čo hovoria o LEAF Academy, hovoria kvôli tomu, čo videli a počuli robiť vás.

Našim rodičom: Ďakujeme! Verili ste svojim deťom, že sa vydajú na túto cestu s nami, a Akadémii, že ich povedie! Ďakujeme za dôveru a podporu.

Našim kolegom v LEAF: Ďakujeme! Neúnavne ste pracovali spôsobmi, ktoré my v Akadémii občas vidíme a často ani nevidíme, aby ste nám umožnili rásť a prosperovať. Dúfame, že sa s vami stretneme častejšie a podelíme sa s vami o našu vzdelávaciu cestu.

Nášmu Advisory Councilu, správnej rade a donorom: Ďakujeme! Vaše vedenie, oddanosť a podpora umožnili LEAF Academy vôbec vzniknúť a my sme veľmi veľa dlžní za vašu štedrosť a láskavosť.

Aby som trochu potvrdil Berrinove slová o tom, že sme komunita, ktorá bude vždy „na tom pracovať“, dovoľte mi na záver povedať, že táto akreditácia nie je koncom úsilia LEAF Academy poskytovať inovatívne vzdelávanie. Je to uznanie kvality a úsilia našich študentov a kolegov. Je to tiež povzbudenie, aby sme sa držali nášho odhodlania pokračovať v ceste stať sa a zostať miestom inovatívneho vzdelávania svetovej kvality.

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube