Vyberáte si strednú školu v angličtine? Mali by ste vedieť o LEAF Academy.

Stredná škola, na ktorej nie sú najdôležitejšie poučky naučené naspamäť, ale analytické a kritické myslenie, schopnosť premeniť nápad na skutočné podnikanie a rozvoj tých správnych charakterových vlastností.

Znie to ako experiment zo škandinávskej krajiny, ale v skutočnosti takáto škola existuje u nás na Slovensku. Volá sa LEAF Academy, sídli v Bratislave a ponúka 2-ročný alebo 4-ročný študijný program v angličtine. Je to súkromná škola, napriek tomu sa výšky školného obávať netreba. Škola poskytuje štipendiá až do 98% školného, pretože jej úprimne záleží na tom, aby ju mohli navštevovať talentovaní študenti bez ohľadu na to, či si to ich rodičia môžu dovoliť.

Na známky pri prijímačkách nehľadíme, na prihlášku máte čas do 28. februára 2023. 

LEAF Academy pripravuje študentov na získanie Amerického stredoškolského diplomu a medzinárodne uznávaného diplomu AP International Diploma alebo AP Capstone Diploma, ktorý im umožní pokračovať v štúdiu na vysokej škole v zahraničí.

Ak by ste mali záujem prihlásiť sa a vyskúšať štúdium na našej škole, máte šťastie! Práve v tomto období totiž prebieha prihlasovacie obdobie. Všetci, ktorí by sa od septembra radi videli v laviciach LEAF Academy, môžu vyplniť prihlášku do 28. februára 2023.  (vo výnimočných prípadoch budeme prijímať aj neskoré prihlášky v období Late Application). 

Prijímací proces prebieha online a pozostáva z viacerých kôl. Pri záujemcoch sa hľadí hlavne na ich vnútornú motiváciu a prístup, aktivity, koníčky a projekty, ktorých boli súčasťou. Známky nie sú pre akadémiu kĺúčové. Prihláška na LEAF Academy je bonusová, to znamená že sa nepočíta do povoleného počtu dvoch prihlášok na strednú školu, ktorý definuje slovenský zákon. Je zadarmo a vyplniť ju môžete na tejto stránke. Pre viac informácií o tom, ako správne prihlášku odovzdať, si prečítajte náš článok o tom, na čo si dať pri vypĺňaní pozor.

 

Pre koho je teda LEAF Academy?

LEAF Academy si vyberá aktívnych, šikovných študentov. Neznamená to, že musia byť jednotkári. Dôležitejšie je, aby boli „akční“ a činorodí, aby mali chuť angažovať sa, organizovať, vymýšľať, vynájsť sa a dotiahnuť veci do konca. Takýmto študentom zo strednej Európy poskytuje vzdelanie na svetovej úrovni. Poslaním LEAF Academy je vychovať osobnosti, ktoré neskôr prispejú k rozvoju nášho regiónu. Netreba sa však zľaknúť, ak sa v budúcnosti nevidíte v laviciach parlamentu. Nejde len o budúcich lídrov vo verejnom sektore, ale aj osobnosti v podnikateľskom svete, verejnom živote, vede alebo aj umení.

Ako vyzerá vyučovanie na takejto škole?

No v prvom rade nejde o klasické vyučovanie v zmysle zamerania sa iba na získavanie akademických poznatkov. Pre LEAF Academy je dôležitejšie rozvíjať osobnosti študentov a ich silné stránky, čo nie je možné bez poznania samého seba. Kľúčovým je tiež naučiť študentov pracovať s informáciami, čiže rozvíjať ich analytické schopnosti a kritické uvažovanie. A pre akúkoľvek profesiu je nevyhnutná aj schopnosť pracovať v tíme. Na toto všetko sa zameriavajú učebné osnovy LEAF Academy.

Startup namiesto hodiny ekonómie

Hlavným predmetom a zručnosťou, ku ktorej škola vedie svojich študentov, je takzvané Podnikavé líderstvo. Je to jediný študijný program tohto druhu v strednej Európe. Vedie študentov k inovanívnemu mysleniu a rozvíja ich schopnosť spolupráce. Nejde pritom len o nejaké fiktívne príklady, ale o skutočné projekty, ktoré študenti spolu realizujú. Spolupracujú pritom s úspešnými firmami ako Swiss Re, Martinus, alebo ERSTE Group. Školský projekt tak môže vyzerať napríklad ako, chatbot, organizácia kultúrneho či vzdelávacieho podujatia alebo rozbehnutie charitatívneho projektu. Vyslovene praktické vzdelávanie, vďaka ktorému sa študenti naučia rozpoznávať prekážky, premieňať ich na príležitosti a naštartovať tak akýkoľvek projekt alebo vybudovať vlastné podnikanie. Súčasťou štúdia sú aj pravidelné „Experiential Weeks“, týždne zážitkového vzdelávania, ktoré môžu prebiehať napríklad ako stáž v startupe, cestovanie Európou po stopách 2. svetovej vojny, či vyskúšanie si života bezdomovca… zaujímavých príkladov by bolo omnoho viac, pričom aktivity si študenti vyberajú sami podľa svojich záujmov.

Pracovať treba aj na sebe samom

Ďalším pilierom štúdia na LEAF Academy je oblasť s názvom Rozvoj charakteru. Spadajú pod ňu predmety a aktivity, ktorých základom je sebapoznanie a výsledkom je budovanie silných osobných hodnôt. Etické a morálne otázky pomáhajú študentom otvárať učitelia, poradcovia a tréneri. Študentka z Maďarska, Virág, tento proces zhodnotila takto: „Dostala som sa do inšpiratívnej medzinárodnej komunity ľudí, ktorá mi umožňuje objavovať tie stránky osobnosti, ktoré som doteraz nepoznala. Taktiež som si uvedomila, že sa dejú zázraky, keď mi prostredie umožňuje byť tým, kým naozaj som.

So spolužiakmi aj po vyučovaní

Tento rok na LEAF Academy študuje takmer sto študentov z desiatich krajín sveta. Venuje sa im zhruba päťdesiat zamestnancov zo šiestich krajín. Štúdium prebieha v angličtine, ktorá študentov sprevádza počas celého dňa. LEAF Academy je totiž internátna škola. Práve medzinárodná komunita na internáte, ktorú okrem študentov tvoria aj učitelia a profesionálni poradcovia, je kľúčovým prvkom akadémie. „Keď som prišla do LEAF Academy, netušila som, že to bude pre mňa také prospešné. Vzťahy s učiteľmi a spolužiakmi vytvárajú úplne odlišnú atmosféru. Sú tu úžasní a inšpiratívni ľudia, ktorí mi pomáhajú uvedomovať si, že dokážem oveľa viac, než som si myslela. Takisto je pre mňa dôležité, že sa vždy nájde niekto, na koho sa môžem spoľahnúť alebo s kým sa môžem porozprávať,” hovorí Veronika, študentka 3. ročníka.

Ak vás zaujíma, čo sa aktuálne deje na LEAF Academy, sledujte ju na Instagrame alebo na Facebooku. Všetky informácie o štúdiu nájdete na webstránke LEAF Academy.

FOTOGALÉRIA


ĎALŠIE ČLÁNKY, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube