Deviataci, vyberáte si strednú školu? Ak mierite na zahraničnú univerzitu, maturitu nepotrebujete

Výber strednej školy, prihlášky, prijímačky… to je téma, ktorou v tomto období žijú deviataci a ich rodičia. Správny výber je kľúčový pre ich ďalšie smerovanie. Niektorí z nich už teraz vedia, že by po strednej škole radi pokračovali v štúdiu na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí. A práve pre tých, ktorí snívajú o zahraničnej univerzite, môže byť užitočná informácia, že maturita zo slovenského gymnázia alebo inej strednej školy im cestu na zahraničnú univerzitu nevydláždi. Aké sú teda iné možnosti a ako využiť čas na strednej škole čo najefektívnejšie pre vlastnú budúcnosť? Jednou z možných ciest môže byť AP diplom.

Čo je AP diplom?

AP, Advanced Placement, je program sprostredkujúci vzdelanie na úrovni prvého stupňa vysokoškolských predmetov pre študentov stredných škôl. V praxi to znamená, že ako stredoškolák budeš môcť študovať náročnejšie učivo, dostaneš  sa viac do hĺbky problematiky daného predmetu. Tento program väčšinou slúži ako doplnkový k regulérnemu stredoškolskému diplomu. AP program je zhotovený neziskovou organizáciou College Board, ktorá pôsobí u v USA a Kanade v oblasti vzdelávania. Ako stredoškolák si môžeš vybrať z mnohých predmetov na základe svojich záľub alebo požiadaviek univerzít. V ponuke sú “klasické” predmety, ktoré poznáme zo slovenských gymnázií, no rovnako aj odborné predmety, ako napríklad psychológia,environmentálna výchova, makroekonómia či mikroekonómia. Zoznam všetkých dostupných AP predmetov nájdeš webstránke organizácie College Board. LEAF Academy je jednou zo škôl na Slovensku, ktorá ponúka AP kurzy ako formu ukončenia stredoškolského štúdia.

 

Aké iné výhody AP diplom ponúka?

Už z názvu “placement”(i.e umiestnenie) vyplýva, že tento program nie je prioritne vytvorený pre prijímačky na vysokú školu. Avšak, mnoho univerzitných poradcov potvrdilo, že AP študenti sú vnímaní ako motivovaní učiť sa a rásť, čo môže slúžiť ako výhoda oproti ostatným kandidátom, no je podstatné uvedomiť si, že to nie je pravidlom. Isté univerzity tento diplom akceptujú ako  jednu z podmienok na prijatie študenta na ich školu.

Niektoré zahraničné vysoké školy rátajú úspešný výsledok AP skúšok, známky 4 — 5 z celkovej stupnice 5, ako kredit. Čo to pre teba znamená?  Pokial si úspešne absolvoval AP kurz so  skúškou, ktorý je súčasťou tvojho vysokoškolského študijného programu, nebudeš ho musieť absolvovať ešte raz na VŠ. Študent tak môže ušetriť na školnom a iných, s tým súvisiacich, nákladoch. Avšak, kritériá sa líšia od univerzity k univerzite, rovnako nie všetky túto možnosť ponúkajú, preto je potrebné si to overiť na ich webových stránkach.

Ďalšou z výhod týchto kurzov je, že sa nezameriavajú len na akademické znalosti. Absolvovanie AP programu vedie študenta k získaniu zručností z oblastí manažovania si vlastného času, študijných návykov nevyhnutných pre vysokoškolské štúdium, rovnako aj neskorší kariérny život. Absolventi LEAF Academy nám potvrdili, že tento program im pomohol vedomostne, no rovnako aj v príprave na univerzitný štýl vzdelávania sa.

 

A čo nevýhody AP DIPLOMU?

Keďže sú tieto kurzy veľmi časovo, ale aj obsahovo náročné, môže sa stať, že ťa to prinúti vzdať sa istých záľub či voľnočasových aktivít na úkor štúdia. V tomto prípade je potrebné, aby si vedel, čo chceš, a určil si priority. Ak sa rád učíš, dozvedáš nové veci a vyberieš si AP predmety v oblasti svojho záujmu, nemusí ti to robiť žiaden problém. V prípade, že sa rozhodneš si vybrať predmety na základe požiadaviek univerzít, ktoré ťa nebavia, môžeš zostať sklamaný.

Niekto si tento štýl výučby môže užívať a zdá sa mu zaujímavý, iný zasa preferuje voľnejšiu metódu učenia sa. Všetko závisí od predmetov, ktoré si zvolíš, no aj od osobných preferencií.

Rovnako prijímací proces na slovenské a české univerzity môže byť s AP a bez maturitného vysvedčenia veľmi náročný. Ak vieš, že by si rád študoval na vysokej škole v jednej z týchto krajín, jednou z možností je študovať na slovenskej strednej škole “externe”. Vo väčšine prípadov to znamená absolvovať rozdielové, komisionálne, skúšky raz za školský rok a na konci štúdia prejsť maturitnou skúškou.

 

AP a LEAF Academy

LEAF Academy je medzinárodná stredná škola so sídlom v Bratislave. Viac sa môžete dozvedieť na našej webstránke. Na LEAF Academy sa v druhej polovici 2. ročníka študenti začnú rozhodovať o ich nasledujúcom smerovaní. Po stretnutiach s univerzitným poradcom, ktorý ich oboznámi s jednotlivými aspektmi kurzov, si majú možnosť vybrať AP predmety pre 3. ročník ich štúdia. 

V 3. ročníku študenti absolvujú AP kurzy z predmetov podľa vlastného výberu, na konci ktorých nasleduje AP skúška. Tá sa koná zvyčajne v máji a je zabezpečovaná školou v spolupráci s neziskovou organizáciou College Board. Skúšky sú vyhodnotené danou organizáciou, pričom sa hodnotí na škále od 5 — 1, ktorých vyhodnotenie sa študenti dozvedajú zvyčajne v júni. V 3. ročníku si študenti vyberajú AP predmety na nasledujúci, posledný, ročník. Tie musia byť iné od predmetov, ktoré už absolvovali. V 4. ročníku proces potom prebieha rovnako ako v tom predošlom, len s inými predmetmi. Počet predmetov a skúšok záleží na výbere konkrétneho študenta, no požadované minimum sú 3 predmety za rok.

Ako vidíte, možností je viacero a aj keď maturita, nazývaná aj skúška dospelosti, bude zrejme na Slovensku stále najčastejší spôsob ukončenia strednej školy, dá sa zaobísť aj bez nej a popri tom vyťažiť čo najviac zo štúdia na jedinečnej strednej škole LEAF Academy. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac rozdieloch medzi AP diplomom, IB diplomom či maturitou, prečítajte si ďalší článok.  

Autorka článku je Michaela Bakajsová, študentka LEAF Academy

Užitočné linky:

Discover the Benefits of AP – AP Central | College Board

https://www.youtube.com/user/leafacademyofficial/videos

Explore AP Courses Pros and Cons Before Signing Up

Your AP 2020-21 School Year

Ak by ste mali záujem o štúdium u nás, na prihlášku máte čas do 28. februára 2023. Viac informácií o štúdiu nájdete na webstránke LEAF Academy.

Ďalšie články, ktoré vás zaujmú:

Tipy našich študentov ako žiť ekologicky

Blog napísali študenti prvého ročníka
Počas posledných mesiacov sa naši študenti ponorili do témy ekologického a zero waste životného štýlu. Ich učitelia z Podnikového líderstva sa spojili s učiteľmi z oddelenia STEM (veda, technika, inžinierstvo, matematika), aby vytvorili komplexný prístup k tejto téme …

Read More »
Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube