LEAF Academy otvára dvere pre denných študentov

Cieľom našej medzinárodnej internátnej strednej školy LEAF Academy je priniesť na Slovensko vyššiu kvalitu života, a to vďaka charakternému správaniu sa lídrov vo verejnej a privátnej sfére. Uvedomujeme si, že je potrebné vzdelať silnú generáciu budúcich lídrov s morálnymi hodnotami vo sfére biznisu a verejnej správy, a preto prinášame nový koncept, ktorý otvorí dvere ku kvalitnejšiemu štúdiu ďalším záujemcom.

Nový koncept DENNÉHO ŠTÚDIA

Od svojho vzniku v roku 2016 bola LEAF Academy vedená ako rezidenčná, resp. internátna škola. Našim poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni záujemcom zo stredoeurópskeho regiónu a mimo neho, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie. Na základe výsledkov prieskumu sme zistili, že o denné štúdium je záujem zo strany študentov z Bratislavy a okolia, ktorí preferujú ubytovanie v domácom prostredí. Aj keď je internátny komunitný život podľa nás dôležitým prvkom v živote mladých, chceme byť otvorení pre všetky skupiny aktívnych študentov. 

Rozhodli sme sa, že od školského roku 2023/2024 otvoríme štúdium na LEAF Academy aj denným študentom. Títo budú rovnocennou súčasťou komunity školy presne tak, ako aj rezidenční študenti. Budú im dostupné všetky komunitné aktivity, ktoré definujú LEAF Academy – výlety do prírody, semester zážitkového vzdelávania, športové aktivity, poobedné kluby, víkendový program či školské výlety.

Ešte rozmanitejšia komunita študentov

LEAF Academy bude od septembra minimálne 5 až 7 rokov školou, ktorá spája denné a rezidenčné štúdium v mestskom prostredí.

Veríme, že tento krok ešte viac posilní komunitu študentov na našej škole, ktorá sa stane ešte prístupnejšou a rozmanitejšou. Silnejšie a intenzívnejšie priateľstvá, väčšia samostatnosť a zodpovednosť sú zárukou, že si absolventi do svojej budúcnosti odnesú len to najlepšie.

V školskom roku 2023/2024 už privítame aj tých, pre ktorých predstavoval rezidenčný element z akýchkoľvek dôvodov určitú bariéru. Realizáciu vlastných projektov, absolvovanie stáží a stretávanie sa so zástupcami partnerských komerčných či neziskových organizácií teraz môže zažiť nový segment študentov.

Zaujal vás koncept denného štúdia na LEAF Academy? Pošlite nám svoju prihlášku na školský rok 2023/2024

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube