FAQ

Často kladené otázky

AKO A DOKEDY SA TREBA PRIHLÁSIŤ?

Prihlásiť sa dá prostredníctvom online prihlášky. Prihláška je zvyčajne otvorená od novembra do marca. Ak existujú vážne dôvody na to, aby sme prihlášku zvážili aj mimo prijímacieho obdobia, pošlite nám e-mail s tvojim životopisom a sprievodným listom. Pozrite si bližšie informácie o prijímacom procese.

MUSÍM ZAČAT V ROČNÍKU, KTORÝ JE NAJBLIŽŠIE MÔJMU SÚČASNÉMU ŠKOLSKÉMU ROČNÍKU? JE MOŽNÉ PRESKOČIŤ ALEBO OPAKOVAŤ ROČNÍK?

Na základe študentovej situácie, povinných požiadaviek domácej školy a zákonných požiadaviek pre absolvovanie štúdia budeme osobitne pracovať a komunikovať s každým študentom, aby sme našli najlepšiu cestu pre jeho začiatok na  LEAF Academy. Ak máš záujem, ale nevieš, ktorý rok alebo program si zvoliť, napíš na info@leafacademy.eu a my ti poradíme.

 

BOJÍM SA, ŽE NIE SOM DOSŤ DOBRÁ/Ý V ANGLICKOM JAZYKU. ČO MÁM ROBIŤ?

Hlavným jazykom LEAF Academy je angličtina, neočakávame však od študentov, že budú od začiatku dokonale konverzovať a písať v tomto jazyku.

Pre uchádzačov do 4-ročného programu je dôležitejšia túžba intenzívne sa učiť anglický jazyk ako ich aktuálna schopnosť komunikovať v angličtine.

Pre uchádzačov do 2-ročného programu je vôľa učiť sa anglický jazyk taktiež dôležitá, ale je potrebné brať do úvahy, že študenti už na konci prvého školského roka na LEAF Academy absolvujú externé AP skúšky v anglickom jazyku.

Ako vyzerá deň na LEAF Academy?

Pre rezidenčných študentov, väčšina dní sa začína raňajkami a krátkou cestou do školskej budovy, kde vyučovanie spravidla začína o 8:45. Vyučovanie končí o 15:30 a poobedia sú venované rôznorodým mimoškolským aktivitám zahrňujúcim šport, kluby alebo prácu na vlastných projektoch. Niektorí študenti využívajú voľný čas na realizáciu osobných záujmov, ako napríklad hru na hudobnom nástroji alebo programovanie.

Po večeri sa v hlavnej hale konajú študijné hodiny – čas venovaný študentom na vzdelávanie a pripravovanie sa na vyučovacie hodiny a semináre. Deň sa končí voľnočasovými aktivitami a oddychom pred večierkou o 22:30.

Aký diplom získam na konci štúdia?

Všetci študenti, ktorí úspešne absolvujú dvoj- alebo štvorročný program, obdržia americký stredoškolský diplom. Na základe tohto diplomu a minimálne štyroch absolvovaných AP predmetov (s dostatočnou známkou) môžu byť prijatí na takmer ktorúkoľvek univerzitu/vysokú školu na svete.

Čo zahŕňajú školské poplatky?

Školné zahŕňa náklady na výučbu, ubytovanie, stravu, cestovanie medzi internátom a školou, knihy a skriptá a ostatné výdavky týkajúce sa výučby.

Kto a ako môže požiadať o štipendium?

LEAF Academy si zakladá na výbere uchádzačov spôsobom need-blind, čo znamená, že schopnosť uchádzača platiť školné nehrá rozhodujúcu rolu pri výberovom konaní – preto by uchádzači nemali byť odradení od podania prihlášky.

Naša škola má v ponuke rozsiahly štipendijný program, v rámci ktorého poskytujeme štipendiá až do výšky 98% z celkových školných poplatkov. Po prijatí sa od každého študenta vyžadujú ďalšie informácie o finančnej situácii v rodine. Finálna suma štipendia je individuálne dohodnutá s každou rodinou. Väčšina prijatých študentov môže očakávať získanie štipendia, ktoré pokryje všetky preukázané finančné potreby rodiny.

 

Ako rezidenčný študent, ako často budem môcť cestovať domov?

Počas bežného mesiaca sú rezidenční študenti povinní stráviť najmenej 1 víkend doma, 1 víkend na LEAF Academy a zvyšné 2 víkendy podľa vlastného uváženia. Okrem toho majú študenti dlhšie prázdniny (1 týždeň a viac) aspoň raz do semestra.

Máš viac otázok?

Máš otázky, ktoré sme tu nezodpovedali? Neváhaj nám napísať na info@leafacademy.eu.