Pre koho je LEAF Academy

Pre koho je LEAF Academy

Sme medzinárodná internátna stredná škola s možnosťou denného štúdia pre študentov z Bratislavy a okolia. Naším poslaním je počas 4-ročného alebo 2-ročného rezidenčného a denného programu vychovať angažovaných, talentovaných študentov, ktorí majú tímového ducha.

Hľadáme študentov vo veku 14-17 rokov s potenciálom pozitívne ovplyvniť svet okolo seba, a to aj vďaka odvahe, iniciatíve a vytrvalosti. Pri jednotlivých kandidátoch nepozeráme na to, z akého prostredia pochádzajú. Sme otvorení všetkým študentom, ktorí chcú na sebe pracovať a zlepšiť svet, v ktorom žijú.

Základné predpoklady pre štúdium na LEAF Academy:

 • Študent alebo študentka vo veku 14 – 17 rokov
 • Pre úspešné zvládnutie 4-ročného štúdia je odporúčaná minimálna znalosť anglického jazyka na úrovni B1*, pre 2-ročný program je znalosť na úrovni B2*.

* Testy z angličtiny nie sú súčasťou prijímacieho procesu, ale celý proces prijatia a aj samotný pohovor prebiehajú v angličtine. Pre uchádzačov do 4-ročného programu je dôležitejšia túžba intenzívne sa učiť anglický jazyk ako ich aktuálna schopnosť komunikovať v angličtine. Pre uchádzačov do 2-ročného programu je vôľa učiť sa anglický jazyk taktiež dôležitá, ale je potrebné brať do úvahy, že študenti už na konci prvého školského roka na LEAF Academy absolvujú externé AP skúšky v anglickom jazyku.

 

Úspešní uchádzači o štúdium by mali byť:

 • zanietení a odhodlaní vynikať v zvolenej oblasti záujmu,
 • pripravení zvládať intenzívne akademické prostredie a výzvy,
 • ambiciózni a odhodlaní previesť svoje nápady do reality,
 • schopní čeliť výzvam, zmenám a vyťažiť z nich maximum,
 • tímoví hráči, ktorí majú záujem o druhých a disponujú schopnosťou pracovať v skupine,
 • angažovaní v pozitívnych zmenách vo svojom okolí,
 • zapálení pre rozvoj svojich komunikačných zručností v angličtine,
 • otvorení názorom iných, otvorení učiť sa a diskutovať,
 • schopní reflektovať svoje správanie a myšlienky,
 • a schopní poučiť sa z úspechu aj z chýb.

 

Skúsenosti rodičov študentov LEAF Academy