Tešíme sa z Tvojho záujmu o LEAF Academy, a že Ťa budeme môcť lepšie spoznať. Prijímací proces má viacero krokov a začať ho môžeš vyplnením online prihlášky. V prihláške sa stretneš s otázkami ohľadom Tvojich aktivít, úspechov a Tvojej motivácie študovať na LEAF Academy.

Prihláška bude otvorená od polovice novembra do 28. februára 2019.

Ako Začať s prihláškou

Vyplnenie prihlášky trvá okolo 45 minút. Aby si nestratil/a už vyplnené odpovede, vytvor si najskôr účet na svoje meno. Tak sa k prihláške môžeš kedykoľvek vrátiť a doplniť  ju alebo opraviť.

FAQ

Jazyk, v ktorom prebieha prijímací proces, je angličtina. Neočakávame však, že každý kandidát bude mať perfektnú angličtinu hneď od začiatku. Ak sa cítiš neistá/ý zodpovedať všetky odpovede v angličtine, môžeš ich vyplniť aj v Tvojom materinskom jazyku.

Slovenskí študenti môžu vyplniť prihlášku do LEAF Academy, aj keď si už podali prihlášku na iné dve slovenské stredné školy. Prihláška do LEAF Academy sa medzi ne nepočíta.

Hoci je skromnosť krásna cnosť, povzbudzujeme Ťa k tomu, aby si do prihlášky napísal čo najviac o sebe. To nám umožní Ťa čo najlepšie spoznať a rozhodnúť o Tvojom postupe do ďalšieho kola.

Ideš do toho?  

Prihláška