PRIJÍMACÍ PROCES

Podanie prihlášky na LEAF Academy môže byť dôležitým rodinným rozhodnutím, preto pokračuj v čítaní, aby si sa dozvedel/a viac a v prípade ďalších otázok nás neváhaj kontaktovať.

Môžeš sa prihlásiť do 2- alebo 4-ročného programu. Ak si nie si istý/á, náš tím ti môže odporučiť vhodný program na základe tvojich individuálnych okolností.

1. KROK: PRIHLÁŠKA
Prvým a najdôležitejším krokom je vyplnenie online prihlášky. Do prihlášky uvedieš tvoje úspechy, aktivity a tvoju motiváciu študovať na LEAF Academy. Prihlasovanie je otvorené od novembra do konca februára.

Súčasťou prijímacieho procesu nie sú žiadne špeciálne prijímačky z jednotlivých predmetov. Posudzujeme len všeobecnú pripravenosť na štúdium prostredníctvom online testu, ktorý sa uskutoční v prvom týždni po uzávierke prihlášok. Prihláška na LEAF Academy sa neráta medzi dve prihlášky, ktoré si slovenskí študenti môžu podať na slovenské stredné školy. Prihlasovací formulár je online a je bonusovou možnosťou pre uchádzačov.

2. KROK: POHOVOR
Po vyhodnotení prihlášok a testu náš tím pozve vybraných kandidátov na online pohovor, aby sa o uchádzačovi a jeho prihláške dozvedeli viac cez doplňujúce otázky.
3. KROK: VÝSLEDKY
O výsledkoch budeš informovaný/á  v priebehu apríla. Prijatí kandidáti budú pozvaní na Welcome to LEAF Academy Day – podujatie pre všetkých prijatách študentov a ich rodičov, ktoré sa uskutoční koncom apríla.

* Vyššie uvedený postup platí pre všetkých uchádzačov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Ukrajiny. 

* Vzhľadom na vysoký počet prihlášok a obmedzený počet štipendií pre študentov z ostatných krajín sa môže hodnotenie a priebeh pohovoru pre týchto uchádzačov mierne líšiť.

Pre účastníkov LEAF Academy Summer Campu alebo úspešných kandidátov z predchádzajúcich výberových procesov, ktorí v danom čase nespĺňali vekový limit, bude otvorený aj skorý prijímací proces, tzv. Early Bird admission process. Tento proces bude komunikovaný priamo s uvedenými kandidátmi a nie je otvorený pre nové prihlášky.

Máš striebornú alebo zlatú Medzinarodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE)? Ak áno, po vyplnení prihlášky a absolvovaní testu postupuješ priamo do výberového kola s osobným pohovorom. V prihláške určite spomeň svoje aktívne zapojenie v programoch ako: DofE, JA Slovensko, SDA, IAMbitious, Leaf Talent Guide, Pre Stredoškolákov Leadership Program, Slovenský skauting, VIAC, Trojsten, Show Your Talent, Create and Control, Rozbehni sa! a pod.

  • Čo je kľúčové pri prijímacom procese?

Najviac pozornosti venuj svojej prihláške, ktorá vytvorí prvý dojem. Doplňujúce otázky ti položíme počas pohovoru.

  • Čo ak neuspejem v online hodnotení?

Test na hodnotenie pripravenosti na štúdium je navrhnutý tak, aby preskúmal tvoje schopnosti fungovať v akademickom prostredí. Ak sa ti nezadarí na teste, ale tvoja prihláška bude výborná a zaujímavá, náš tím ťa aj napriek tomu pozve na pohovor. Ak je tvoja prihláška priemerná, ale vynikneš v hodnotení, môže ti to pomôcť sa taktiež zúčastniť pohovoru.

  • Aké sú kritéria výberu?

Každý študent na LEAF Academy je výnimočný a vyniká v rôznych oblastiach, no zároveň má oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie. Nehľadáme perfektných študentov, ale uchádzačov, ktorí disponujú kombináciou rôznorodých silných stránok a záujmov.

Naša škola je postavená na základných hodnotách a hľadáme študentov, ktorí sa zaujímajú o charakternosť, excelentnosť, občiansku angažovanosť a podnikavé líderstvo

Excellence

A holistic personality that is exceptional in one or two areas – fueled by inner drive, curiosity, and resilience.

Entrepreneurial leadership

A drive for improvement powered by high aspirations, initiative, risk taking, and inspiring others

Ethics

Stemming from the belief in the worth of all individuals – a set of moral principles based on courage, respect, and humility

Civic engagement

An interest in improving your community or region with a global mindset –  based on gratitude, care for others, and local heart

English language

LEAF Academy is an international school, the language of instruction is English, and you must have a desire and willingness to develop your English fluency

EXCITEMENT TO BE PART OF A LARGER COMMUNITY

LEAF Academy is interested in the motivation behind of your desires to be part of something new and how you imagine contributing to the success of this project

NEDISKRIMINAČNÝ PRÍSTUP A POLITIKA NAŠEJ ŠKOLY

LEAF Academy rozhoduje o prijatí alebo neprijatí študentov na základe tzv. princípu need-blind. To znamená, že prihlášky sa posudzujú bez znalosti o finančnej situácii rodiny. LEAF Academy svojich uchádzačov nediskriminuje na základe pohlavia (identity alebo prejavu), rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, národnosti alebo etnika.

BUDEM ROBIŤ TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA?

Testy z angličtiny nie sú súčasťou prijímacieho procesu, ale celý proces prijatia a pohovor prebiehajú v angličtine. Pre uchádzačov do 4-ročného programu je dôležitejšia túžba intenzívne sa učiť anglický jazyk ako ich aktuálna schopnosť komunikovať v angličtine. Pre uchádzačov do 2-ročného programu je vôľa učiť sa anglický jazyk taktiež dôležitá, ale je potrebné brať do úvahy, že študenti už na konci prvého školského roka na LEAF Academy absolvujú externé AP skúšky v anglickom jazyku.