PRIJÍMACÍ PROCES

Prihlasovanie do regulárneho výberového procesu na školský rok 2019/2020 bolo ukončené.

Ak však veríš, že existujú dôvody, prečo by sme mali Tvoju prihlášku zvážiť mimo nášho regulárneho výberového obdobia, prosím, pošli nám svoj životopis a krátky motivačný list na info@leafacademy.eu.

Prihlasovanie na školský rok 2020/2021 bude otvorené v polovici novembra. Ak chceš dostať najčerstvejšie informácie o prihláške priamo do Tvojej emailovej schránky, prihlás sa na odber našich noviniek tu.

1. KROK: PRIHLÁŠKA
Prvým a najdôležitejším krokom je vyplnenie online prihlášky. Do prihlášky uvedieš tvoje úspechy, aktivity a tvoju motiváciu študovať na LEAF Academy. Prihlasovanie bude otvorené v novembri.

Súčasťou prijímacieho procesu nie sú žiadne špeciálne prijímačky z jednotlivých predmetov. Posudzujeme len všeobecnú pripravenosť na štúdium prostredníctvom online testu, ktorý sa uskutoční v prvom týždni po uzávierke prihlášok. Prihláška na LEAF Academy sa neráta medzi dve prihlášky, ktoré si slovenskí študenti môžu podať na slovenské stredné školy. Prihlasovací formulár je online a je bonusovou možnosťou pre uchádzačov.

2. KROK: POHOVOR
Po vyhodnotení prihlášok a testu náš tím pozve vybraných kandidátov na online pohovor (cez Skype alebo Google Hangouts), aby sa o uchádzačovi a jeho prihláške dozvedeli viac cez doplňujúce otázky.
3. KROK: VÝSLEDKY
O výsledkoch budeš informovaný/á  v priebehu apríla. Prijatí kandidáti budú pozvaní na Welcome to LEAF Academy Day – podujatie pre všetkých prijatách študentov a ich rodičov, ktoré sa uskutoční koncom apríla.

Vyššie uvedený postup platí pre všetkých uchádzačov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska Vzhľadom na vysoký počet prihlášok a obmedzený počet štipendií pre študentov z ostatných krajín sa môže hodnotenie a priebeh pohovoru pre týchto uchádzačov mierne líšiť.

  • Čo je kľúčové pri prijímacom procese?

Najviac pozornosti venuj svojej prihláške, ktorá vytvorí prvý dojem. Doplňujúce otázky ti položíme počas pohovoru.

  • Čo ak neuspejem v online hodnotení?

Test na hodnotenie pripravenosti na štúdium je navrhnutý tak, aby preskúmal tvoje schopnosti fungovať v akademickom prostredí. Ak sa ti nezadarí na teste, ale tvoja prihláška bude výborná a zaujímavá, náš tím ťa aj napriek tomu pozve na pohovor. Ak je tvoja prihláška priemerná, ale vynikneš v hodnotení, môže ti to pomôcť sa taktiež zúčastniť pohovoru.

  • Aké sú kritéria výberu?

Každý študent na LEAF Academy je výnimočný a vyniká v rôznych oblastiach, no zároveň má oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie. Nehľadáme perfektných študentov, ale uchádzačov, ktorí disponujú kombináciou rôznorodých silných stránok a záujmov.

Naša škola je postavená na základných hodnotách a hľadáme študentov, ktorí sa zaujímajú o charakternosť, excelentnosť, občiansku angažovanosť a podnikavé líderstvo

Excellence

A holistic personality that is exceptional in one or two areas – fueled by inner drive, curiosity, and resilience.

Entrepreneurial leadership

A drive for improvement powered by high aspirations, initiative, risk taking, and inspiring others

Ethics

Stemming from the belief in the worth of all individuals – a set of moral principles based on courage, respect, and humility

Civic engagement

An interest in improving your community or region with a global mindset –  based on gratitude, care for others, and local heart

English language

LEAF Academy is an international school, the language of instruction is English, and you must have a desire and willingness to develop your English fluency

EXCITEMENT TO BE PART OF A LARGER COMMUNITY

LEAF Academy is interested in the motivation behind of your desires to be part of something new and how you imagine contributing to the success of this project

NEDISKRIMINAČNÝ PRÍSTUP A POLITIKA NAŠEJ ŠKOLY

LEAF Academy rozhoduje o prijatí alebo neprijatí študentov na základe tzv. princípu need-blind. To znamená, že prihlášky sa posudzujú bez znalosti o finančnej situácii rodiny. LEAF Academy svojich uchádzačov nediskriminuje na základe pohlavia (identity alebo prejavu), rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, národnosti alebo etnika.

BUDEM ROBIŤ TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA?

Testy z angličtiny nie sú súčasťou prijímacieho procesu, ale celý proces prijatia a pohovor prebiehajú v angličtine. Pre uchádzačov do 4-ročného programu je dôležitejšia túžba intenzívne sa učiť anglický jazyk ako ich aktuálna schopnosť komunikovať v angličtine. Pre uchádzačov do 2-ročného programu je vôľa učiť sa anglický jazyk taktiež dôležitá, ale je potrebné brať do úvahy, že študenti už na konci prvého školského roka na LEAF Academy absolvujú externé AP skúšky v anglickom jazyku.