Prijímací proces

Záujemcovia o štúdium na LEAF Academy sa môžu prihlásiť do 2-ročného alebo 4-ročného programu

  • 4-ročný program predstavuje celý stredoškolský program a pokrýva 1. až 4. ročník strednej školy
  • 2-ročný program je diplomový a pokrýva 3. a 4. ročník strednej školy

Pre oba programy ponúkame možnosť rezidenčného a denného štúdia

  • Denné štúdium zahŕňa vyučovanie, mimoškolské aktivity (kluby, šport), školské výlety a rezidenčné víkendy 
  • Rezidenčné štúdium navyše zahrňa aj ubytovanie (vrátane víkendov) a celodennú stravu (5x denne) 
TABULKA_LEAF-ANJ-SK (1)

Podanie prihlášky na LEAF Academy môže byť dôležitým rodinným rozhodnutím, preto pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli viac a v prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

V závislosti od toho, či hľadáte štipendium na LEAF Academy alebo si želáte hradiť plnú výšku školného, ponúkame 2 spôsoby prijímacieho procesu. Obsah hodnotenia a kritériá výberu sú rovnaké pri obidvoch. Všetky rozhodnutia o prijatí sa prijímajú na základe skutkovej podstaty.

Štandardný prijímací proces

pre uchádzačov, ktorí požadujú finančnú participáciu (Štipendijný program LEAF Academy). 

Postupný výberový proces

pre uchádzačov s vlastným financovaním školného (bez štipendijného programu LEAF Academy)

Štandardný výberový proces

Prihlášky zvyčajne prijímame od novembra do konca februára a výberový proces prebieha v apríli (podľa aktuálneho plánu).

V štandardnom príjimací procese sa uchádzači posudzujú výlučne podľa svojich vlastných zásluh, bez ohľadu na ich schopnosť platiť školné – napr. väčšina prijatých študentov môže očakávať štipendiá, ktoré pokrývajú ich finančné možnosti. Prosím, berte na vedomie, že ak sa hlásite na LEAF Academy zo zahraničia, je počet medzinárodných štipendií limitovaný (do úvahy pripadajú čiastočné štipendiá).

Prihlasovanie do štandardného výberového procesu bolo ukončené 28. februára 2023.

Prvým a najdôležitejším krokom je vyplnenie online prihlášky. Do prihlášky uveďte vaše úspechy, aktivity, záujmy a motiváciu študovať na LEAF Academy. Radi Vás spoznáme, tak sa nebojte pochváliť svojimi skúsenosťami. Prihlasovanie je otvorené od polovice novembra do konca februára.

Súčasťou prijímacieho procesu nie sú žiadne špeciálne prijímačky z jednotlivých predmetov. Posudzujeme len všeobecnú pripravenosť na štúdium prostredníctvom online testu, ktorý sa uskutoční v prvom týždni po uzávierke prihlášok. Tento rok prebehne testovanie 5. a 6. marca 2023 (pre uchádzačov mimo Slovenska to bude 12. a 13. marca). Kratšiu a zjednodušenú skúšobnú verziu testu si môžete pozrieť v slovenskom (aplikanti do 4-ročného programu) a anglickom jazyku (aplikanti do 2-ročného programu).

Dôležitým poznatkom je, že prihláška na LEAF Academy sa neráta medzi dve prihlášky, ktoré si slovenskí študenti môžu podať na slovenské stredné školy. Prihlasovací formulár je online a je bonusovou možnosťou pre uchádzačov.

Po vyhodnotení testu a prihlášok si náš tím pozve vybraných kandidátov na online rozhovor. Cieľom rozhovoru je spoznať uchádzača/uchádzačku a získať prostredníctvom doplňujúcich otázok viac informácií aj o jeho/jej prihláške. Je pre nás kľúčové, aby ste sa už počas úvodného dialógu cítili dobre a mohli byť otvorene sami sebou.

O výsledkoch budete informovaní v priebehu apríla/mája. Prijatí kandidáti budú pozvaní na Welcome to LEAF Academy Day, čo je podujatie pre všetkých prijatých študentov a ich rodičov, ktoré sa uskutoční koncom apríla prípadne začiatkom mája.

* Vyššie uvedený postup platí pre všetkých uchádzačov zo Slovenska.

* Vzhľadom na vysoký počet prihlášok a obmedzený počet štipendií pre študentov z ostatných krajín sa môže prijímací proces pre týchto uchádzačov mierne líšiť.

Čo je Early Bird proces? 
Pre účastníkov LEAF Academy Summer Camp alebo úspešných kandidátov z predchádzajúcich výberových procesov, ktorí v danom čase ešte nespĺňali vekový limit, bude otvorený aj skorý prijímací proces, tzv. Early Bird admission process. Tento proces bude komunikovaný priamo s uvedenými kandidátmi a nie je otvorený pre nové prihlášky.

Máte striebornú alebo zlatú Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE)?
Ak áno, po vyplnení prihlášky a absolvovaní testu postupujete priamo do výberového kola s osobným pohovorom. V prihláške určite spomeňte svoje aktívne zapojenie v programoch ako: DofE, JA Slovensko, SDA, IAMbitious, Leaf Talent Guide, Pre Stredoškolákov Leadership Program, Slovenský skauting, VIAC, Trojsten, Show Your Talent, Create and Control, Rozbehni sa! a pod.

Pre podrobný prehľad výberového procesu na LEAF Academy si pozrite náš dokument Praktický sprievodca výberovým procesom na šk. rok 2023/2024 nižšie.

  • Čo je kľúčové pri prijímacom procese?

Najviac pozornosti venujte svojej prihláške, nakoľko práve tá vytvára prvý dojem. Odporúčame venovať pozornosť aj testu študijnej pripravenosti, jeho vzor si môžete pozrieť v slovenskom aj anglickom jazyku. Doplňujúce otázky nie sú vopred k dispozícii, tie vám položíme priamo počas online rozhovoru.

  • Čo ak neuspejete v online teste?

Test na hodnotenie pripravenosti na štúdium je navrhnutý tak, aby preskúmal vaše schopnosti fungovať v akademickom prostredí. Ak sa vám nezadarí na teste, ale vaša prihláška bude zaujímavá, náš tím vás aj napriek tomu pozve na pohovor. Ak je vaša prihláška priemerná, ale vyniknete v teste, taktiež vám to môže pomôcť zúčastniť sa pohovoru.

  • Aké sú kritéria výberu?

Každý študent na LEAF Academy je výnimočný. Je prirodzené, že každý z nás v niektorých oblastiach vyniká a v iných má zase kopec priestoru na zlepšenie. V LEAF Academy nehľadáme perfektných študentov, ale uchádzačov, ktorí disponujú kombináciou rôznorodých silných stránok a záujmov. Profily uchádzačov posudzujeme detailne a individuálne.

NEDISKRIMINAČNÝ PRÍSTUP A POLITIKA NAŠEJ ŠKOLY

LEAF Academy rozhoduje o prijatí alebo neprijatí študentov na základe tzv. „need-blind“ princípu. To znamená, že prihlášky sa posudzujú bez znalosti finančnej situácii rodiny. LEAF Academy svojich uchádzačov nediskriminuje na základe pohlavia (identity alebo prejavu), rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, národnosti alebo etnika.

BUDEM ROBIŤ TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA?

Testy z angličtiny nie sú súčasťou prijímacieho procesu, ale celý proces prijatia a pohovor prebiehajú v angličtine. Pre uchádzačov do 4-ročného programu je dôležitejšia túžba intenzívne sa učiť anglický jazyk ako ich aktuálna schopnosť komunikovať v angličtine. Pre uchádzačov do 2-ročného programu je vôľa učiť sa anglický jazyk taktiež dôležitá, ale je potrebné brať do úvahy, že študenti už na konci tretieho ročníka na LEAF Academy absolvujú externé AP skúšky v anglickom jazyku.

Ak chcete odoberať novinky LEAF Academy priamo do vašej mailovej schránky, prihláste sa do Newslettra.