ŠKOLNÉ POPLATKY A ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

Našim cieľom je umožniť všetkým vybraným študentom navštevovať LEAF Academy bez ohľadu na ich finančnú situáciu a podmienky. Ponúkame rozsiahly štipendijný program pre ekonomicky znevýhodnené rodiny a poskytujeme štipendiá až do výšky 98% z celkových školných poplatkov.

Školné za jeden akademický rok na LEAF Aademy je 21.400 EUR, čo zahrňuje všetky poplatky za vyučovanie, ubytovanie, stravu, cestovanie medzi internátom a školou, knihy a skriptá a ostatné školské poplatky.

Po prijatí sa od každého študenta vyžadujú ďalšie informácie o finančnej situácii v rodine. Väčšina prijatých študentov môže očakávať štipendium, ktoré pokryje všetky finančné potreby počas štúdia. Štipendium sa udeľuje študentovi na celé obdobie štúdia (2 alebo 4 roky).

V súčasnosti sme pridelili štipendium všetkým našim študentom. Máme taktiež študentov, ktorým bola udelená maximálna výška štipendia a zaplatili iba 400 EUR ročne. Rodinám študentov, ktorí začali študovať na škole minulý rok, bola poskytnutá finančná pomoc v celkovej hodnote viac ako 4,3 milióna EUR.

Štipendiá prichádzajú od individuálnych donorov, ktorí veria v naše základné hodnoty a chcú pomôcť mladým talentovaným študentom zo strednej Európy a mimo nej, aby mali prístup k vzdelávaniu na svetovej úrovni.

Vidíš? Viac sa už nemusíš obávať školných poplatkov! Zisti viac o prijímacom procese a pošli nám svoju prihlášku.

Máš otázku? Neváhaj nás kontaktovať.