ŠKOLNÉ POPLATKY A ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

Našim cieľom je umožniť všetkým vybraným študentom navštevovať LEAF Academy bez ohľadu na ich finančnú situáciu a podmienky. Ponúkame rozsiahly štipendijný program až do výšky 98% z celkových školných poplatkov. 

Z našich skúseností, navrhovanú výšku štipendia doteraz prijalo 95,5% rodičov prijatých študentov. 

 

Školné za jeden akademický rok na LEAF Academy je 22 080 EUR*, čo zahrňuje všetky poplatky za vyučovanie, ubytovanie, stravu, cestovanie medzi internátom a školou, knihy a skriptá a ostatné školské poplatky.

Po úspešnom prijímacom konaní od každého študenta vyžadujeme ďalšie informácie o finančnej situácii v rodine. Väčšina prijatých študentov môže očakávať štipendium, ktoré pokryje všetky finančné potreby počas štúdia. Štipendium sa udeľuje študentovi na celé obdobie štúdia.

Máme príklady študentov, ktorým bolo priznané maximálne štipendium a platia 400 EUR ročne, čo predstavuje 98% štipendium.

Štipendiá prichádzajú od individuálnych donorov, ktorí veria v naše základné hodnoty a chcú pomôcť mladým talentovaným študentom zo strednej Európy a mimo nej, aby mali prístup k vzdelávaniu na svetovej úrovni.

Viac sa už nemusíte obávať výšky poplatkov za štúdium. Zistite viac o prijímacom procese a pošlite nám svoju prihlášku.

Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať.

 

* Celkový ročný poplatok za štúdium môže byť každý školský rok zvyšovaný na základe harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien potvrdeného Eurostatom, za mesiac december vyjadrujúci priemerný rast cien na Slovensku za obdobie posledných dvanástich mesiacov, tak ako bude uvedený v dokumente „HICP (Harmonised Indices of Consumer Prices)-All Items“, sekcii „Percentage change -12 month average“, riadok „Slovakia“(pričom pre účely indexácie Celkového ročného poplatku za štúdium od začiatku príslušného školského roka je určujúci index za december predchádzajúceho kalendárneho roka). Bez ohľadu na výšku inflácie Celkový ročný poplatok za štúdium nebude nikdy zvýšený o viac než 15%  oproti výške tohto poplatku v  predchádzajúcom školskom roku.