Announcement

LEAF Academy otvára dvere pre denných študentov

Cieľom našej medzinárodnej internátnej strednej školy LEAF Academy je priniesť na Slovensko vyššiu kvalitu života, a to vďaka charakternému správaniu sa lídrov vo verejnej a privátnej sfére. Uvedomujeme si, že je potrebné vzdelať silnú generáciu budúcich lídrov s morálnymi hodnotami vo sfére biznisu a verejnej správy, a preto prinášame nový koncept, ktorý otvorí dvere ku kvalitnejšiemu štúdiu…

We opened our after school clubs for everyone!

We offer our afternoon clubs also for students outside of LEAF Academy. This way we would like to invite you to experience the community life at LEAF Academy and share our passions together.

Uspešný príbeh NEASC akreditácie

Po niekoľkých rokoch nepretržitého úsilia vám s radosťou môžeme oznámiť, že LEAF Academy získala NEASC akreditáciu. Jednou z kľúčových súčastí našej 4E hodnoty charakternosť je aj pokora, ktorá nám často bráni hovoriť o LEAF Academy spôsobmi, ktoré by mohli byť chápané ako vystatovanie. Ale pokora nie je to isté ako falošná skromnosť, je to aj…