Život na internáte

Zážitky, ktoré študenti získajú na LEAF Academy sa podstatne líšia od typického školského života. Internátny komunitný život vám prinesie silnejšie a intenzívnejšie priateľstvá, väčšiu samostatnosť a zodpovednosť. Pre lídrov v 21. storočí je popri akademických poznatkoch základným predpokladom aj rozvíjanie kultúrnych kompetencií a zručností pri tvorbe medziľudských vzťahov. Spoločné vyučovanie a život so študentmi z rôznych rodín, krajín a kultúr vytvára nespočetné množstvo príležitostí na študentský i osobnostný rast.

Aj naši denní študenti sú včlenení do komunity a do aktivít po vyučovaní (kluby, šport) a taktiež počas spoločných rezidenčných víkendov a školských výletov. 

Komunitný život na internáte LEAF Academy je výnimočným zážitkom. Je mi jasné, že to znie otrepane, ale vážne je to tak. Komunita je, keď ochorieš a niekto ti prinesie jedlo, keď ti niekto na túre vezme batoh, lebo už nevládzeš, alebo keď uprostred noci nechá tak domáce úlohy a porozpráva sa s tebou, lebo sa trápiš a je ti smutno. Nie vždy je všetko ideálne, napokon sme tu ale všetci jedna rodina. Hoci nás nespája pokrvné puto, spájajú nás spoločné zážitky.

Jasna Cifrová , Alumni zo Slovenska

LEAF je o komunite a priateľstvách: prinesie ti do života ľudí, o ktorých by ti na začiatku ani nenapadlo, že ti tak prirastú k srdcu. Je to o spoločných zážitkoch a aj zlyhaniach, no vždy s vedomím, že bez ohľadu na situáciu stoja pri tebe ľudia, ktorí ťa vždy podporia.

Clara Youssefová, absolventka z Egypta

Internát nie je len miestom, kde chodia študenti spať. Ide o bohatú komunitu, ktorá spolu zažíva krásne chvíle vďaka spoločným stretnutiam, narodeninovým oslavám, študentským aktivitám, súťažiam a iným interakciám. Poskytuje vhodný priestor na štúdium, projektovú prácu, ale aj oddych.

Ak sa chcete dozvedieť viac o výhodách internátnej školy, prečítajte si tento článok alebo si pozrite video nižšie. 

Bezpečnosť

Prvoradou prioritou LEAF Academy je bezpečnosť a zdravie každého študenta. Naše priestory a postupy sú nastavené tak, aby vám poskytli život a štúdium v bezpečnom a príjemnom prostredí.

K dispozícii budete mať 2 poradných rodičov a vedúceho internátu. Týchto ľudí môžete považovať za svojich najbližších v čase, keď nie si so svojimi vlastnými rodičmi. Okrem toho budete v neustálom kontakte aj s inými dospelými – učiteľmi, zamestnancami a mentormi, ktorí vám pomôžu budovať pozitívne a zdravé vzťahy s rovesníkmi i dospelými.

Budova akadémie je bývalé veľvyslanectvo, a preto je prístup do nej bezpečný a prísne kontrolovaný. Budova je oplotená a brána uzavretá tak, aby sa mohli do nej dostať iba študenti a zamestnanci so svojimi osobnými kľúčmi. V rezidenčnej budove nemôžu do chodieb LEAF Academy a obytných priestorov našich študentov vstúpiť žiadni ďalší hostia hotela.

Na viacerých poschodiach v rezidenčnej budove býva 16 zamestnancov LEAF Academy. Službu počas večerov v pracovnom týždni i cez víkendy zabezpečujú aj ďalší učitelia LEAF Academy. Navyše, zdravotná sestra a hlavný správca sú k dispozícii na telefóne 24 hodín denne.