LEAF Academy kampus

LEAF Academy otvorila svoje brány v septembri 2016. V súčasnosti  ju tvoria dve hlavné budovy v Bratislave. Ide však o dočasné lokality, nakoľko sa celkový komplex kampusu stavia v blízkosti obce Vištuk. Ak sa chcete dozvedieť viac o stavbe a budúcnosti kampusu, prečítajte si tento článok.

Budova školy

Súčasná budova školy sa nachádza na Sasinkovej 13 v centre Bratislavy v bývalých priestoroch portugalského veľvyslanectva. Budova je vybavená niekoľkými učebňami, wi-fi, priestormi na individuálnu prácu študentov, tlačiarňami a knižnicou. Budova spĺňa všetky hygienické a bezpečnostné požiadavky školy a zároveň poskytuje kreatívny vzdelávací priestor pre študentov a ich učiteľov.

INTERNÁT

Súčasné priestory internátu sa nachádzajú na 6., 7. a 8. poschodí hotela Astra, ktorý je vzdialený cca. 15 min autobusom od školy. Chlapci a dievčatá sú ubytovaní oddelene na 5 samostatných chodbách, pričom jedna chodba je zmiešaná. Všetky chodby vytvárajú vďaka ich rezidentom (študenti a vedúci chodby) a prostrediu atmosféru domova. Každá chodba je vybavená kuchynkou, študovňou, oddychovou miestnosťou a práčovňou. Študenti bývajú v 2-posteľovej izbe a zdieľajú spoločnú kúpeľňu a chodbičku s ďalšími dvoma študentmi. K dispozícii je taktiež veľká konferenčná miestnosť určená študentom na štúdium, stretnutia, alebo akcie, ako napríklad Halloweenska párty, karaoke, filmové alebo herné večery. 24 hodín denne je dostupná zdravotná sestra ako aj správca budovy.

Budúci campus

V LEAF Academy sme nadšení plánmi a výstavbou nového kampusu 30 kilometrov od Bratislavy v blízkosti obce Vištuk. V súlade s hlavnými piliermi a hodnotami akadémie, ktoré sa týkajú rozvoja líderstva a budovania komunity, sa nový kampus nesnaží pôsobiť luxusným dojmom, ale má predstavovať miesto, ktoré podporuje kreativitu a zapojenie sa do komunity. Spolupracujeme so spoločnosťou Bogle Architects na návrhu učební, internátnych izieb, amfiteátra, kaviarne a rôznych priestorov určených študentom, učiteľom a zamestnancom na spoluprácu, socializáciu, a spoločné bývanie a vzdelávanie sa.

Budova školy - Sasinkova 13+6, Bratislava

Budova internátu - Hotel Astra

Vizualizácia budúceho kampusu vo vištuku