LEAF Academy kampus

LEAF Academy otvorila svoje brány v septembri 2016. V súčasnosti ju tvoria dve hlavné budovy na Sasinkovej ulici a internát hotelového typu na Prievozskej ulici v Bratislave. 

Na obdobie 2023 – 2030 hľadáme v blízkosti internátu nové školské priestory, ktoré nám umožnia aj ďalší nárast počtu študentov. 

Našou dlhodobou víziou je vybudovať nový školský komplex (campus) v blízkosti obce Vištuk. 

Budova školy

Súčasné budovy školy sa nachádzajú na Sasinkovej 13 a 6 v centre Bratislavy. Budovy sú vybavené niekoľkými učebňami, wi-fi, priestormi na individuálnu prácu študentov, tlačiarňami a knižnicou. Budova spĺňa všetky hygienické a bezpečnostné požiadavky školy a zároveň poskytuje kreatívny vzdelávací priestor pre študentov a ich učiteľov.

INTERNÁT

Súčasné priestory internátu sa nachádzajú na 6., 7. a 8. poschodí hotela Astra v Bratislave, ktorý je vzdialený cca. 15 min autobusom od školy. Máme dve dievčenské chodby, dve  chlapčenské a jednu zmiešanú chodbu. Všetky chodby vytvárajú vďaka ich rezidentom (študenti a vedúci chodby) a prostrediu atmosféru domova. Každá chodba je vybavená kuchynkou, študovňou, spoločenskou miestnosťou a práčovňou. Študenti bývajú v 2-posteľových izbách a zdieľajú spoločnú kúpeľňu a chodbičku s ďalšími dvoma študentmi. K dispozícii je taktiež veľká konferenčná miestnosť určená študentom na štúdium, stretnutia, alebo akcie, ako napríklad halloweenska párty, karaoke, filmové alebo herné večery. 24 hodín denne je dostupná zdravotná sestra ako aj zodpovedna osoba na telefóne v prípade krízových situácií.

Vízia: LEAF Academy campus

Našou víziou je vybudovať nový školský areál (campus), ktorý by sa nachádzal asi 30 km za Bratislavou. V súlade s hlavnými piliermi a hodnotami akadémie, spojenými s rozvojom líderstva a budovania komunity, naša vízia nepozostáva z luxusných priestorov. Chceme vybudovať miesto, ktoré u študentov podporí kreativitu a zapojenie sa do komunity. So spoločnosťou Bogle Architects spolupracujeme na návrhu učební, internátnych izieb, amfiteátra, kaviarne a rôznych priestorov pre študentov, učiteľov, zamestnancov a na ich vzájomnú spoluprácu, socializáciu, spoločné bývanie a vzdelávanie sa.

Budova školy - Sasinkova 13+6, Bratislava

Budova internátu - Hotel Astra

Vízia budúceho kampusu vo vištuku