STREDOŠKOLSKÝ DIPLOM

LEAF Academy je súkromná medzinárodná rezidenčná stredná škola s jedinečným zameraním na podnikavé líderstvo, rozvoj charakteru a Strednú Európu. Akadémia ponúka štvorročný aj dvojročný študijný program, oba vyučované v angličtine.

STREDOŠKOLSKÝ DIPLOM SEVEROAMERICKÉHO TYPU

Náš akademický program vedie k udeleniu stredoškolského diplomu severoamerického typu s AP certifikáciou.

Absolventi LEAF Academy spĺňajú požiadavky a sú prijatí na vysoké školy takmer na celom svete. Štúdium ukončujú formou externe hodnotených “Advanced Placement” (AP) skúšok organizovaných nezávislou medzinárodnou organizáciou College Board, ktoré absolvujú naši študenti v máji v treťom a štvrtom ročníku.

Stredoškolský diplom severoamerického typu spolu s úspešne absolvovanými AP skúškami (s primeraným hodnotením) tak môže otvoriť dvere na takmer každý univerzitný program na svete. Navyše, mnoho vysokých škôl celosvetovo ponúka univerzitné kredity za AP skúšky s výsledkom 3 a viac.

AP CERTIFIKÁTY

Naši študenti môžu tiež získať jeden z nasledujúcich medzinárodných AP certifikátov, ktoré udeľuje College Board študentom, ktorí preukázali príkladné úspechy v AP skúškach na univerzitnej úrovni:

LEAF Academy je na Slovensku vedená ako zahraničná škola fungujúca so súhlasom Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave a je uznaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Z praktických dôvodov je štúdium na LEAF Academy považované štátnymi autoritami za štúdium v zahraničí. Ak by to vyžadovali štátne autority, študent môže predložiť svoje AP výsledky od College Board na nostrifikáciu.
Navyše, ak je to požadované legislatívou, študenti prichádzajúci na LEAF Academy sa môžu tiež zapísať na štátnu školu podľa svojho výberu, ktorá bude slúžiť ako kontaktný bod v rámci národného vzdelávacieho systému. Ak o to študent požiada, môže pravidelne absolvovať rozdielové skúšky na zvolenej štátnej škole. Toto zabezpečí tiež slovenské vysvedčenie a možnosť absolvovania maturitnej skúšky, ktorá bude dodatkom k LEAF Academy diplomu a AP skúškam.