Získajte Medzinárodný diplom

Absolventi LEAF Academy získajú diplom o ukončení strednej školy od LEAF Academy (North American style) a tiež dostanú AP international Diploma alebo AP Capstone Diploma za externé skúšky organizované a hodnotené College Boardom (medzinárodne uznávaná komisia skúšajúcich).

AP program je jedinečný v tom, že umožňuje študentom výber predmetov s úrovňou univezitných lekcií už počas strednej školy. Veľa vysokých škôl akceptuje AP výsledky ako plné alebo čiastkové kredity pre prvý ročník na vysokej škole. AP diplomy sú akceptované univerzitami vo viac ako 60 krajinách na celom svete, nachádzajú sa tam aj top univerzity z hodnotenia univerzít ARWU Shanghai, ako napríklad Harvard, Cambridge, Swiss Federal Institute of Technology in Zürich atď.

AP Capstone Diploma

AP Capstone Diploma je nový inovatívny diplom založený na podmienkach univerzít a požiadavkách iniciatívy  Učenie v 21. storočí (P21). Môžu ho získať všetci študenti po skončení 4-ročného štúdia. AP Capstone Diploma je vyučovaný v anglickom jazyku s celkovo šiestimi predmetmi, ktoré študent musí absolvovať v priebehu dvoch rokov. V treťom ročníku akadémie musia študenti povinne absolvovať AP seminár a dva nimi vybrané predmety. V ich štvrtom, poslednom ročníku, musia povinne absolvovať AP Research (výskum) a dva nimi vybrané predmety.

AP International Diploma

AP International Diploma je globálne uznávané hodnotenie, ktoré požaduje od študentov výnimočné výsledky na AP testoch v rôznych oblastiach. Je umožnená pre študentov 2- aj 4- ročného štúdia. Pre získanie diplomu je potrebné absolvovať minimálne 5 AP predmetov (anglický jazyk, 1 AP s globálnou perspektívou, matematiku alebo inú vedu, dva ďalšie študentom vybrané AP predmety).

Z praktických dôvodov je štúdium na LEAF Academy považované štátnymi autoritami za štúdium v zahraničí. Keby bolo vyžadované od štátnych autorít, študent môže predložiť svoje AP skóre od College Board na nostrifikáciu.

Ak je toto požadované legislatívou, študent prichádzajúci na LEAF Academy sa môže tiež zapísať na štátnu školu podľa svojho výberu, ktorá bude slúžiť ako kontakt pre národný vzdelávací systém.

Ak o to požiadate, študent môže pravidelne absolvovať rozdielové skúšky na vami zvolenej štátnej škole. Toto zabezpečí tiež slovenské vysvedčenie a možnosť maturitnej skúšky, ktorá bude dodatkom k AP diplomu. LEAF Academy tiež umožní a pomôže s prípravou na skúšky, ale nemôže ich administrovať.