Čo stojí za názvom „Co-curricular club“?

Slovo „co-curricular“ vám nemusí byť známe, takže ponúkame rýchle vysvetlenie: aktivity zahŕňajú všetko, čo sú študenti zapojení mimo ich vyučovania. Akademické kluby, šport a dobrovoľníctvo sú súčasťou aktivít spojených s vyučovaním.

Cez týždeň a víkendy, v areáli aj mimo neho, ponúkame študentom široké spektrum príležitostí a skúseností. Patria sem kluby, šport, možnosti dobrovoľníctva a čas na sebarozvoj v konkrétnej záujmovej oblasti. Aktivity sú navrhnuté tak, aby u študentov zlepšovali pocit spolupatričnosti, silné stránky a záľuby. Kluby zároveň vytvárajú priestor pre študentov, aby objavovali a skúšali nové zručnosti a činnosti.

Študenti sa môžu zúčastňovať „co-curricular clubs“ v areáli aj mimo neho, počas  plánovaných aktivít popoludní, počas voľného času po vyučovaní a cez víkendy. Poradcovia hrajú dôležitú úlohu v pomoci študentom nájsť zdravú rovnováhu medzi športom, účasťou v klube, akademikmi, špeciálnymi záujmami a celkovou pohodou.

„Co-curricular“ činnosti sú vedené študentmi (výber, prevádzka činnosti, rozvrh) pod dohľadom odborného personálu a odborníkov v rôznych oblastiach. Počas „Orientation week“ sa študenti stretnú a vytvoria množstvo klubov a aktivít, ktorým by sa chceli počas svojho pôsobenia na LEAF Academy venovať.

Aj učitelia, nepedagogickí zamestnanci či externí hostia môžu okrem toho ponúkať širokú škálu aktivít spojenými s klubmi; napríklad vytvárajú prepojenie študentov s praxou v ich oblastiach záujmu. Registrácia aktivít prebieha na začiatku každého semestra. Po každom semestri si študenti môžu vybrať novú aktivitu, ktorej sa budú venovať alebo budú pokračovať vo svojom predtým vybranom klube.

Zoznam klubov otvorených v školskom roku 2021/2022:

Alternative Photo Vibes Language Immersion Club TTRPG
Art Club Math Space Yearbook Club
Book Club Microadventures Climbing Club
Cooking Club Puzzle Hunt Kpop Dance Club
Debate Club Yoga/Pilates LA Galaxy
French Club Music Club Mushroom Hunting
Great Works Academy Rainbow Club Swimming Club
Persian Culture Club

Zúčastňovať sa niektorých z našich popoludňajších klubov ponúkame aj pre študentov mimo LEAF Academy. Touto cestou by sme vás chceli pozvať na uchutnávku komunitného života a spoločné zdieľanie záujmových aktivít. Prezrite si zoznam klubov otvorených pre verejnosť. 

Pozrite sa na fotografie z Club fair 2021