Mimoškolské aktivity – KLUBY

Mimoškolské aktivity zahŕňajú rôzne kluby a aktivity, ktoré sa organizujú mimo  akademických predmetov.  Počas týždňa alebo víkendu študentom ponúkame široké spektrum príležitostí, ktoré zahŕňajú kluby, športy, dobrovoľnícke príležitosti, alebo osobný čas na rozvíjanie vlastného koníčka.

Aktivity sú nadizajnované tak, aby utužovali priateľstvá, ale taktiež aby posilnili individuálne silné stránky a túžby každého študenta. Pre študentov je to priestor skúšať nové veci a objavovať svoje zručnosti.

Študenti môžu navštevovať a viesť mimoškolské aktivity v kampuse alebo mimo neho, v pravidelnom poobednom čase, vo voľnom čase počas víkendu alebo nepravidelne počas niekoľkých víkendov. Mentori pomáhajú študentom vo výbere aktivít a dohliadajú na to, aby študenti udržiavali rovnováhu medzi svojim štúdiom, športom, mimoškolskými aktivitami, vlastnými koníčkami a celkovým zaťažením.

Všetky mimoškolské aktivity sú organizované študentmi (výber, priebeh, rozvrh) so supervíziou jedného z učiteľov alebo experta v danej oblasti. Počas úvodného týždňa študenti spoločne prinášajú návrhy na témy klubov a aktivít, o ktoré by mali  by mali záujem počas štúdia na LEAF Academy.

kLUBY

Aktuálna ponuka klubov:

 • Acappella
 • Ako sa nestratiť v mediálnom chaose
 • Americká znaková reč
 • Astronomický klub
 • Divadelný klub
 • Dokumentárna fotografia
 • Debatný klub
 • Dúhový klub
 • EKO klub
 • Fyzikálny klub
 • Hra na gitaru
 • História umenia
 • Hubársky klub
 • Joga
 • Klub sebaobrany
 • Maďarský jazyk
 • Relaxačné techniky
 • Španielsky klub
 • Športový klub: lezenie, plávanie, futbal, workout
 • Tanečný  klub
 • Vizuálna tvorba

na naše krúžky sa môžete prihlásiť aj vy

Tento rok sme naše krúžky otvorili aj pre študentov z iných škôl.  Zapíšte sa na naše voľnočasové krúžky, spoznajte našich študentov a zažite atmosféru LEAF Academy.

 • Kluby sú pre študentov 8. – 9. ročníka a stredoškolákov
 • Všetky kluby prebiehajú v angličtine a sú zadarmo

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám na info@leafacademy.eu, alebo zavolajte na  +421 907 836 490.

REGISTRÁCIA NA KRÚŽKY