Život po LEAF Academy

Poslaním LEAF Academy je poskytovať špičkové vzdelanie talentovaným študentom, a to bez ohľadu na spoločensko-ekonomické prostredie, z ktorého vychádzajú. Študenti by mali dosahovať akademické výsledky, ktoré im zaistia vynikajúcu štartovaciu pozíciu po skončení štúdia, či už na akademickej, alebo profesionálnej dráhe – doma i v zahraničí.

Po ukončení štúdia na LEAF Academy sa naši absolventi stanú súčasťou veľkej rozmenitej komunity a networku LEAF programov, ktorý môže byť vzácny zdroj kontaktov pre prichchádzajúce obdobie.  

LEAF Academy UniverZITNé poradenstvo

Náš poradca je tu, aby pomohol študentom zhodnotiť ich budúce možnosti a vybrať si, plánovať, pripraviť a vydať sa na cestu po LEAF Academy.

Poradenstvo zahŕňa:

● Pomoc študentom identifikovať ich jedinečné záujmy, silné stránky, zručnosti a pracovné preferencie a viesť ich procesom kariérneho prieskumu.
● Poskytovanie nestranných informácií a rád k témam, ako sú: kariéra, stáže, letné programy, jeden voľný rok, možnosti ďalšieho vzdelávania na celom svete, výber predmetov AP, prijímanie a štandardizované testovanie a mnoho ďalších.
● Pomáhať študentom identifikovať vhodné programy štúdia a najlepšie prispôsobené postsekundárne vzdelávacie inštitúcie na celom svete.
● Poradenské stretnutia na vyplnenie rôznych častí žiadosti, vrátane motivačných listov, osobných vyhlásení, esejí, rozhovorov, finančného plánovania … a oveľa viac.

Viac informácií nájdete v našom školskom profile (PDF)- LEAF Academy School Profile 2019/2020.

Destináctie - absolventov z ročníkov 2018 a 2019

THE NETHERLANDS

 • Breda University of Applied Sciences
 • Maastricht University (2)
 • University of Amsterdam (3)
 • University of Tilburg

UNITED KINGDOM

 • Abertay University
 • London School of Economics (LSE)
 • The Open College of the Arts (OCA)
 • University College London (UCL) (3)
 • University of Bath
 • University of Cambridge
 • University of Glasgow
 • University of Southampton
 • University for the Creative Arts
 • University of Warwick (2)

USA

 • Babson College
 • Brandeis University
 • Harvard University
 • Lynn University – Watson Institute (3)
 • New York University (NYU)
 • University of Rochester
 • University of Notre Dame
 • University of the People

OTHER COUNTRIES

 • Charles University (Czechia) (2)
 • Gdańsk University of Technology (Poland)
 • Istituto Marangoni (Italy)
 • Masaryk University (Czechia)
 • Newton College (Czechia)
 • New York University (NYU) – Abu Dhabi (UAE)
 • University College Cork (Ireland)
 • WU Wien (Austria)