Život po LEAF Academy

Poslaním LEAF Academy je poskytovať špičkové vzdelanie talentovaným študentom, a to bez ohľadu na spoločensko-ekonomické prostredie, z ktorého vychádzajú. Študenti by mali dosahovať akademické výsledky, ktoré im zaistia vynikajúcu štartovaciu pozíciu po skončení štúdia, či už na akademickej, alebo profesionálnej dráhe – doma i v zahraničí.

Po ukončení štúdia na LEAF Academy sa naši absolventi stanú súčasťou veľkej rozmenitej komunity a networku LEAF programov, ktorý môže byť vzácny zdroj kontaktov pre prichchádzajúce obdobie. 

LEAF Academy UniverZITNé poradenstvo

Náš poradca je tu, aby pomohol študentom zhodnotiť ich budúce možnosti a vybrať si, plánovať, pripraviť a vydať sa na cestu po LEAF Academy.

Poradenstvo zahŕňa:

 ● Pomoc študentom identifikovať ich jedinečné záujmy, silné stránky, zručnosti a pracovné preferencie a viesť ich procesom kariérneho prieskumu.
● Poskytovanie nestranných informácií a rád k témam, ako sú: kariéra, stáže, letné programy, jeden voľný rok, možnosti ďalšieho vzdelávania na celom svete, výber predmetov AP, prijímanie a štandardizované testovanie a mnoho ďalších.
● Pomáhať študentom identifikovať vhodné programy štúdia a najlepšie prispôsobené postsekundárne vzdelávacie inštitúcie na celom svete.
● Poradenské stretnutia na vyplnenie rôznych častí žiadosti, vrátane motivačných listov, osobných vyhlásení, esejí, rozhovorov, finančného plánovania … a oveľa viac.

Viac informácií nájdete v našom školskom profile (PDF)- LEAF Academy School Profile 2018/2019.

Destináctie – Class of 2018

Spoznaj našich absolventov