Profil absolventa

V LEAF Academy sa zaväzujeme rozvíjať nasledujúce zručnosti, kompetencie a hodnoty v každom z našich absolventov:

HODNOTY

CHARAKTERNOSŤ

Morálne kvality založené na odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.

Excelentnosť

Všestrannosť, ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.

podnikavé líderstvo

Snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu.

občianska angažovanosť

Predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania

kompetencie

Kreativita

Schopnosť identifikovať príležitosti, vytvoriť nové nápady a vylepšiť pôvodné, konať podľa nápadov tak, aby sme mohli byť užitoční.

komunikácia

Schopnosť aktívne sa snažiť pochopiť názory iných a efektívne vyjadrovať svoje vlastné nápady.

kritické myslenie

Schopnosť premýšľať v širších kontextoch, spýtať sa správnu otázku, účinne argumentovať a robiť správne úsudky a rozhodnutia.

spolupráca

Schopnosť pracovať efektívne v rôznych tímoch. Byť flexibilný a so zdieľanou zodpovednosťou riešiť konflikty s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ.

Spoznaj našich absolventov