Učebné osnovy

LEAF Academy je medzinárodná stredná škola založená na hodnotách, ktorá ponúka 2-ročný a 4-ročný stredoškolský študijný program. Učebné osnovy sú zostavené tak, aby budovali u študentov jednak základné akademické vedomosti, ako aj nevyhnutné zručnosti a postoje potrebné pre úspech mladých ľudí v dynamickom prostredí 21. storočia.

Naše unikátne učebné osnovy v sebe spájajú akademické kurzy, ktoré pripravujú študentov na získanie medzinárodne uznávaného diplomu AP® International Diploma alebo AP® Capstone Diploma, s vlastnými LEAF Academy kurzami zameriavajúcimi sa na rozvoj leadershipu, hodnôt a charakteru skrze naše programy podnikavého líderstva (Entrepreneurial Leadership), prírodných vied (STEM), stredoeurópskych štúdií (Central European Studies)a rozvoja charakteru (Character Development).

Ak sa chceš dozvedieť o obsahu predmetov v jednotlivých ročníkoch, pozri si popisy predmetov v angličtine pomocou odkazu nižšie. 

Popis kurzov na LEAF Academy  

V LEAF Academy sú študenti obklopení ľuďmi z rôznych prostredí, ktorí sú pozitívni, nadšení pre vzdelávanie a pristupujú k druhým s rešpektom. Snažíme sa viešť študentov k viacerým zručnostiam a schopnostiam, ktoré sledujeme v jedinečnom profile absolventa.

2-YEAR PROGRAM

Y3 and Y4: LEAF Academy curriculum & AP program

 • Entrepreneurial Leadership
 • Character Seminar
 • Central European Studies (Writing and Rhetoric)
 • LEAF Core (Mathematical Modelling and Statistics & Central European Studies)
 • National Language
 • Slovak as Foreign Language
 • AP courses

4-YEAR PROGRAM

Y1 and Y2: LEAF Academy curriculum

 • Entrepreneurial Leadership
 • Character Seminar
 • Central European Studies (Writing and Rhetoric & History and Social Studies)
 • STEM (Math, Science & Computer Science)
 • National language
 • Slovak as Foreign Language
 • Elective language courses

Y3 and Y4: LEAF Academy curriculum & AP courses

 • Entrepreneurial Leadership
 • Character Seminar
 • Central European Studies (Writing and Rhetoric)  
 • LEAF Core (Mathematical Modelling and Statistics & Central European Studies)
 • National Language
 • Slovak as Foreign Language 
 • AP courses

AP courses offered

 • AP 2-D Art and Design
 • AP Biology
 • AP Calculus AB / BC
 • AP Comparative Government and Politics
 • AP Computer Science A
 • AP Computer Science Principles
 • AP English Language and Composition
 • AP Environmental Science
 • AP European History
 • AP French Language and Culture
 • AP German Language and Culture
 • AP Human Geography
 • AP Economics
 • AP Physics C: Electricity & Magnetism / Mechanics
 • AP Psychology
 • AP Research
 • AP Seminar
 • AP Statistics