Čím sme jedineční

VZDELANIE

Študenti majú prístup ku kvalitnému vzdelaniu založenému na hodnotách v srdci strednej Európy. Stredoškolské vzdelanie na LEAF Academy je:
 • Dostupné: Vďaka štipendijnému programu sa snažíme umožniť štúdium na LEAF Academy každému prijatému študentovi, nezávisle od jeho/jej finančného zázemia.
 • Na svetovej úrovni: Snažíme sa udržiavať vysoké štandardy a kvalitu našich učebných osnov, vyučovacích metód a kladieme vysoké nároky aj na našich zamestnancov a študentov.
 • Prepojené s reálnym životom: Naše študijné programy obsahujú praktické postupy založené na reálnych potrebách súčasného sveta tak, aby rozvíjali inovatívnosť, dizajnové myslenie a schopnosť študenta zorientovať sa a fungovať v spoločnosti.
 • Založené na hodnotách: Zodpovednosť, morálna odvaha, tolerancia, pokora a rešpekt sú nevyhnutnými aspektmi pre život, štúdium a vodcovstvo v globálne zmýšľajúcej spoločnosti.

KOMUNITA

Dospievanie je čas osobného, akademického a sociálneho rastu, a preto sa na LEAF Academy snažíme podporovať našich študentov vo všetkých jeho ohľadoch, a to v bezpečnej a podporujúcej atmosfére. Študenti sú sprevádzaní odborným tímom učiteľov a ďalších zamestnancov, ktorí im umožňujú vzdelávanie a život v prostredí podobne zmýšľajúcich rovesníkov i dospelých. Komunita na LEAF Academy je:
 • Inšpiratívna: Naša škola je miestom, kde študenti spoločne s dospelými vytvárajú komunitu, ktorá motivuje snívať, skúšať a dosahovať veľké veci.
 • Povzbudzujúca: Bezpečné a podporné prostredie plné výziev, ktoré považuje zlyhania za príležitosti na učenie sa a podporuje osobnostný a akademický rast.
 • Podobne zmýšľajúca: Komunita talentovaných, aktívnych a otvorených mladých ľudí s potenciálom a pôvodom z rôznych prostredí či krajín.
 • Medzinárodná: Vďaka komunitnému vzdelávaniu a životu na internáte študenti spoznajú rôzne kultúry, osobnosti a spôsoby života.
 • Kamarátska: Celoživotné priateľstvá formované spoločným prekonávaním prekážok a zdieľaním zážitkov tvoria sieť absolventov LEAF Academy s celosvetovým dosahom.

SEBASPOZNÁVANIE

Študenti na LEAF Academy objavia svoj potenciál a zistia, čo ich baví. Nájdu si svoju vlastnú cestu a kariérne smerovanie. Počas štúdia získajú množstvo praktických skúseností a zručností cez autentické, reálne projekty, nie iba s učiteľmi, ale aj priamo v partnerských biznisoch a neziskových organizáciách. Sebapoznávanie na LEAF Academy je tvorené vďaka:
 • Záľubám: Študenti objavujú svoj potenciál a zisťujú, čo ich baví, pričom si hľadajú svoju vlastnú cestu a kariérne smerovanie.
 • Mentorom: Študenti úzko spolupracujú s viacerými dospelými – učiteľmi, mentormi, rezidenčnými poradcami a koučami, ktorí sa ich snažia sprevádzať počas celého procesu sebapoznávania.
 • Partnerom: Získavanie praktických skúseností a zručností cez autentické, reálne projekty, nie iba s učiteľmi, ale aj priamo v partnerských biznisoch a neziskových organizáciách.