Čím sme jedineční

VZDELANIE

Študenti majú prístup ku kvalitnému vzdelaniu založenému na hodnotách v srdci strednej Európy.

 • Dostupné: Vďaka štipendijnému programu sa snažíme umožniť štúdium na LEAF Academy každému prijatému študentovi, nezávisle od jeho/jej finančného zázemia.
 • Svetovej úrovne: Snažíme sa udržiavať vysoké štandardy a kvalitu našich učebných osnov a vyučovacích metód a kladieme vysoké nároky aj na našich zamestnancov a študentov.
 • Prepojené s reálnym životom: Naše študijné programy obsahujú praktické postupy založené na reálnych potrebách súčasného sveta tak, aby rozvíjali inovatívnosť, design thinking a schopnosť študenta zorientovať sa a fungovať v spoločnosti.
 • Založené na hodnotách: Zodpovednosť, morálna odvaha, tolerancia, pokora a rešpekt sú nevyhnutnými aspektami pre život, štúdium a leadership v globálne zmýšľajúcej spoločnosti.

KOMUNITA

Dospievanie je čas osobného, akademického a sociálneho rastu, a preto sa na LEAF Academy snažíme podporovať našich študentov vo všetkých jeho ohľadoch, a to v bezpečnej a podporujúcej atmosfére. Študenti sú sprevádzaní odborným tímom učiteľov a ďalších zamestnancov, ktorí im umožňujú vzdelávanie a život v prostredí podobne zmýšľajúcich rovesníkov a dospelých.

 • Inšpiratívna: Miesto, kde študenti spoločne s dospelími vytvárajú komunitu, ktorá motivuje snívať, skúšať a dosahovať veľké veci.
 • Povzbudzujúca: Bezpečné a podporné prostredie plné výziev, ktoré považuje zlyhania za príležitosti na učenie sa a podporuje osobnostný a akademický rast.
 • Podobne zmýšľajúca: Komunita talentovaných, aktívnych a otvorených mladých ľudí s potenciálom, ktorí pochádzajú z rôznych prostredí a krajín.
 • Medzinárodná: Spoznávanie rôznych kultúr, osobností a spôsobov života cez spoločné učenie sa a život na internáte.
 • Buduje kamarátstva: Celoživotné priateľstvá formované spoločným prekonávaním prekážok a zdieľaním zážitkov tvoria LEAF Academy sieť absolventov s celosvetovým dosahom.

SEBASPOZNÁVANIE

 • Záľuby: Študenti objavujú svoj potenciál a čo ich baví, pričom si hľadajú svoju vlastnú cestu a kariérne smerovanie.
 • Mentori: Študenti úzko spolupracujú s viacerými dospelými vrátane ich učiteľov, mentorov, rezidenčných poradcov a koučov, ktorí sa snažia sprevádzať študentov počas ich celého procesu sebaspoznávania.
 • Partneri:Získavanie praktických skúseností a zručností cez autentické, reálne projekty, nie iba s učiteľmi, ale aj priamo v partnerských biznis a neziskových organizáciách.