ABOUT LEAF

O organizácii LEAF

LEAF je slovenská nezisková a mimovládna organizácia. Zameriava na rozvoj mladých ľudí s potenciálom stať sa osobnosťami, ktoré budú časom meniť tvár Slovenska i strednej Európy.

„Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom stať sa osobnosťami, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť, bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.“

LEAF programy sú zamerané na podporu a vzdelávanie študentov, mladých profesionálov, profesionálov v rôznych životných etapách, ale taktiež aj učiteľov či Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pre stredoškolákov a vysokoškolákov:

GROWNi

Online miesto pre rast jednotlivcov a organizácií

Nájdite si stáž, job, mentora. Staňte sa dobrovoľníkom alebo získajte pomoc pre svoj projekt a nápady. Prepojíme vás so zaujímavými organizáciami a s ľuďmi ako ste vy.

SCHOLARSHIPS

Štipendiá pre stredoškolákov ponúkajú možnosť vycestovať na jeden až dva školské roky na prestížne súkromné školy v USA alebo v UK. Štipendiá sú organizované v spolupráci s ASSIST (pre USA) a s HMC (pre UK).

Pre riaditeľov a učiteľov:

Individuálny rozvojový program učiteľa

Mentoringový a koučingový program pre stredoškolských učiteľov s názvom Individuálny rozvojový program učiteľa.

PREMENA ŠKOLY ZVNÚTRA

Mentoringovo-koučingový program pre celé školy a ich vedenie.

Pomáhame školám objavovať a posilňovať potenciál skrytý v ich zborovni.

Pre Slovákov v zahraničí:

GROWNi

Online miesto pre rast jednotlivcov a organizácií

Vytvárame príležitosti, vďaka ktorým môžu aj Slováci zo zahraničia pozitívne vplývať na rozvoj Slovenska. Podnecujeme návrat talentov späť domov. Prinášame svetové know-how a pomáhame k jeho efektívnemu uplatneniu.

Pre mladých profesionálov a profesionálov:

GROWNi

Online miesto pre rast jednotlivcov a organizácií

Nájdite si stáž, job, mentora. Staňte sa dobrovoľníkom alebo získajte pomoc pre svoj projekt a nápady. Prepojíme vás so zaujímavými organizáciami a s ľuďmi ako ste vy.

Krúžky

Priestor pre sebapoznávanie a väčší dopad na okolie.

Peer to peer je vzdelávací program pre profesionálny a osobnostný rast. Spoznajte podobne zmýšľajúcich ľudí z rôznych prostredí.

Čo je Growni?

Na jednom mieste nájdeš príležitosti prepájajúce aktívnych študentov, či mladých profesionálov navzájom a zároveň so zmysluplnými organizáciami na Slovensku:

PoraďSa – mentoring
NaskillujSa – zdieľanie znalostí a skúseností
Pomáhaj – expertné dobrovoľníctvo
Pracuj – príležitosti na prácu a stáž v zaujímavých firmách, neziskovkách či verejnom sektore

Iniciatíva online platformy je vyústením 8 rokov práce organizácie LEAF. Dlhodobou víziou LEAF je pomôcť Slovensku stať sa ekonomicky silnou krajinou s úspešnými firmami, ktoré obstoja aj v globálnej konkurencii. Naplnenie tejto vízie však bude vyžadovať silnú generáciu budúcich lídrov vo sfére biznisu a verejnej správy.
Osobnosti, ktoré budú presadzovať v našej krajine svetovú kvalitu, ale aj morálne hodnoty.

Za posledné štyri roky prešli programami, ktoré LEAF organizoval alebo podporoval, stovky absolventov. Tí, pri písaní svojich osobných príbehov získali nové zdroje inšpirácie, možnosti rozvoja, mentoring či sieť kontaktov. 

Ďalšie informácie o LEAF-e nájdete na adrese www.leaf.sk alebo na jeho stránke na Facebookuči Instagrame.