O LEAF

LEAF je slovenská nezisková a mimovládna organizácia, ktorá sa sústreďuje na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú časom meniť tvár Slovenska i strednej Európy.

„Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.“

LEAF programy sú zamerané na podporu a vzdelávanie študentov a mladých profesionálov v rôznych životných etapách, ale taktiež aj učiteľov a slovákov v zahraničí:

Pre talentovaných stredoškolákov:

TALENT GUIDE

Mentoringový program TalentGuide, ktorý poskytuje slovenským stredoškolákom vlastných mentorov.

LEAF Award

LEAF Award je ročný program podpory a rozvoja, ktorý hľadá medzi 13 až 19-ročnými tých, ktorí sa snažia zlepšiť kvalitu života v rámci svojich komunít.

Program rozvoja ušijeme každej šikovnej makovici na mieru a individuálne ju rozvíjame s tímom skúsených odborníkov, ktorých vie LEAF zabezpečiť vďaka množstvu partnerov medzi firmami, expertmi z najrôznejších oblastí a aj vďaka LEAF komunite. Projekty šikovných makovíc podporujeme aj finančne, a to do výšky 5000 eur.“

Secondary School Scholarship Program

Štipendiá pre stredoškolákov ponúkajú možnosť vycestovať na jeden až dva školské roky na prestížne súkromné školy v USA alebo v UK. Štipendiá sú organizované v spolupráci s ASSIST (pre USA) a s HMC (pre UK).

Pre učiteľov:

Individuálny rozvojový program učiteľa

Mentoringový a koučingový program pre stredoškolských učiteľov s názvom Individuálny rozvojový program učiteľa.

Pre Slovákov v zahraničí:

Slovak professionals abroad

Tvorba a sprostredkovanie ponúk práce,stáží  a dobrovoľníctva s cieľom rozvíjať talent mladých a šikovných Slovákov v zahraničí, spájať ich so Slovenskom a uľahčiť im návrat domov.

Pre mladých profesionálov:

Program expertného dobrovoľníctva

Poskytovanie príležitostí pre osobný rozvoj a občiansku angažovanosť prostredníctvom programu expertného dobrovoľníctva v neziskových organizáciách či sociálnych podnikoch.

Za posledné štyri roky prešli programami, ktoré LEAF organizoval alebo podporoval, stovky absolventov. Tí, pri písaní svojich osobných príbehov získali nové zdroje inšpirácie, možnosti rozvoja, mentoring či sieť kontaktov. LEAF založili a financujú viacerí akcionári spoločnosti HB Reavis, ktorí konajú ako súkromné osoby.

Ďalšie informácie o LEAF-e nájdete na adrese www.leaf.sk alebo na jeho stránke na Facebooku.