ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 6. FEBRUÁR 2021​

Milí študenti a rodičia,

za iných okolností be sme otvárali brány našej školy na Sasinkovej ulici v Bratislave a vítali Vás v priestoroch krásnej historickej budovy. Tento rok je žiaľ iná situácia, ale o to viac sa tešíme na stretnutie s Vami a možnosť sprostredkovať Vám, aké to je študovať na LEAF Academy. Pripravili sme pre Vás online program, ktorý Vám predstaví kľúčové aspekty štúdia na LEAF Academy. Veríme, že si tento program užijete spolu s nami!

PROGRAM - sobota, 6. február 2021

Pre viac informácií rozkliknite jednotlivé odkazy.

Na úvod vás privítajú zástupci nášho prijímacieho oddelenia a náš riaditeľ, Matej Sapák. Predstavíme program celého dňa, niektorých členov nášho tímu, a aj LEAF Academy všeobecne. 

Zasúťažte si v tomto kvíze o LEAF Academy a vyhrajte naše darčekové predmety! Dajte doma hlavy dokopy a súťažte ako tím, alebo skúste šťastie každý za seba 🙂 Okrem počítača, z ktorého sa k nám pripojíte, majte pripravený aj smartphone alebo tablet, ktorý budete potrebovať pri odpovedaní na kvízové otázky. 

Panelová diskusia s rodičmi našich študentov, počas ktorej sa s Vami podelia o ich skúsenosti s LEAF Academy z pohľadu rodiča. Táto diskusia bude prebiehať súčasne s programom pre študentov na rozdielnych online hovoroch. Ak sa zúčastníte ako rodina, budete sa musieť pripojiť z rozdielnych zariadení.

Tieto ukážkové hodiny budú viesť učitelia LEAF Academy, ktorým budú asistovať naši študenti. Všetky hodiny budú v angličtine a trvať 30 minút. 

 • HODINA PODNIKAVÉHO LÍDERSTVA
 • HODINA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
 • HODINA PRÍRODNÝCH VIED
 • HODINA ROZVOJA CHARAKTERU

Obedová prestávka

Tieto ukážkové hodiny budú viesť učitelia LEAF Academy, ktorým budú asistovať naši študenti. Všetky hodiny budú v angličtine a trvať 30 minút. 

 • HODINA PODNIKAVÉHO LÍDERSTVA
 • HODINA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
 • HODINA PRÍRODNÝCH VIED
 • HODINA ROZVOJA CHARAKTERU

Otvorené fórum pre vaše otázky. Naši kolegovia a zopár našich študentov sa budú venovať témam ako napríklad: učebné osnovy, AP kurzy, uznávanie absolventského diplomu, život na internáte, prijímací process a štipendiá, zážitkové učenie, a radi odpovedia na všetky vaše otázky. 

Komunikačné témy: 

 • Učebné osnovy & rozvrh
 • AP diplom & uplatnenie absolventov
 • Prijímací proces & štipendiá
 • Život na internáte
 • Mimoškolské aktivity
 • Zážitkové učenie

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@leafacademy.eu alebo +421 907 836 490.

AKO SI VYBRAŤ UKÁŽKOVĚ HODINY?

Počas online Dňa otvorených dverí budete mať možnosť zúčastniť sa 2 ukážkových hodín (v angličtine). Na výber máte 4 hodiny, ktoré reprezentujú naše kľúčové predmety. Nižšie nájdete stručný opis každého z nich. 

Naše učebné osnovy prepájajú dôkladnú akademickú prípravu s rozvojom líderstva, podnikavosti, hodnôt a sebapoznania prostredníctvom našich vlastných LEAF Academy kurzov Podnikavé líderstvo (Entrepreneurial Leadership), Stredoeurópske štúdiá (Central European Studies), Prírodné vedy (STEM) a Rozvoj charakteru (Character Development). Viac o jednotlivých predmetoch sa dozviete nižšie po kliknutí na ich názov. 

Kombinuje prácu na reálnych projektoch s praktickým vzdelávaním, prípadovými štúdiami, alebo simuláciami. V študentoch rozvíja schopnosť rozpoznávať prekážky, premieňať ich na príležitosti a vedieť naštartovať akýkoľvek projekt alebo vybudovať vlastné podnikanie. Pozrite si tiež toto úvodné video (v angličtine). 

Predstavujú multidisciplinárny študijný program zastrešujúci všetky predmety tradične označované ako humanitné vedy: literatúra, rétorika, história, politológia, spoločenské vedy, jazyky a umenie.

Tento interdisciplinárny program zastrešuje všetky kurzy týkajúce sa prírodných vied, technológií a matematiky a zahŕňa predovšetkým riadený a samostatný výskum, prácu v laboratóriu, skúmanie a prezentáciu výsledkov.

Kladie dôraz na sebapoznávanie ako aj na objavovanie a rozvoj silných stránok a hodnôt študentov prostredníctvom zážitkového učenia, diskusií a individuálnych alebo skupinových reflexií.

CHCETE SA ZÚČASTNIŤ ONLINE DŇA OTVORENÝCH DVERÍ?

V prípade záujmu o zúčastnenie sa na Online dni otvorených dverí na LEAF Academy, prosím vyplňte náš registračný formulár. 

REGISTROVAŤ SA