Májová kampaň LEAF Academy

Našim hlavným fundraisingovým cieľom je momentálne vyzbierať 50 tisíc Eur na dofinancovanie štipendií a programov pre súčasných študentov nášho 1. ročníka, druhákov v školskom roku 2023/24. Chceme zachovať vysokú úroveň vzdelávania a rozvoja našich študentov v podmienkach našej medzinárodnej školy a internátnej komunity. 

  • Vaše príspevky podporia prácu konkrétnych učiteľov na konkrétnych hodinách. 
  • Vašim darom podporíte pokračujúce inovácie v našich programoch na rozvoj charakteru a podnikavosti. 
  • Vaša pomoc nám zároveň pomôže udržať úroveň starostlivosti a služieb aj pre našich študentov prvého ročníka, z ktorých väčšina potrebuje štipendiá. 

PRAVIDELNÝ / JEDNORÁZOVÝ FINANČNÝ DAR

Našou víziou je priniesť vyššiu kvalitu života v strednej Európe vďaka charakternému správaniu sa lídrov vo verejnej a tiež privátnej sfére. Chceme udržateľným spôsobom poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie.

K naplneniu našej vízie ponúkame rozsiahly štipendijný program, v ktorom viac ako 90% študentov poberá štipendium pokrývajúce väčšinu nákladov na ich štúdium na LEAF Academy. Štipendijný program takého rozsahu robí našu školu jedinečnou nielen v strednej Európe. 

Aj vďaka vášmu finančnému daru vieme zvýšiť pozitívny dopad na nielen na Slovensku. Staňte sa súčaťou našej práce a pomôžte LEAF Academy, aby sa čo najviac študentov mohlo rozvíjať a vzdelávať na LEAF Academy, a to bez ohľadu na ich finančnú situáciu a podmienky. 

Školné za akademický rok 2023/2024 na LEAF Academy je 24 900 EUR*, čo zahrňuje všetky poplatky za vyučovanie, ubytovanie, stravu, cestovanie medzi internátom a školou, knihy a skriptá a ostatné školské poplatky. Máme príklady študentov, ktorým bolo priznané maximálne štipendium a platia 500 EUR ročne, čo predstavuje 98% štipendium. Štipendiá prichádzajú od individuálnych donorov, ktorí veria v naše základné hodnoty a chcú pomôcť mladým talentovaným študentom zo strednej Európy a mimo nej, aby mali prístup k vzdelávaniu na svetovej úrovni.

Čím je jedinečné štúdium na LEAF Academy?

Počas 2 alebo 4 rokov stredoškolského štúdia na LEAF Academy študenti objavia svoj potenciál a zistia, čo ich baví. Nájdu si svoju vlastnú cestu a kariérne smerovanie, získajú množstvo praktických skúseností a zručností. cez autentické, reálne projekty, nie iba s učiteľmi, ale aj priamo v partnerských biznisoch a neziskových organizáciách.

Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

S čím nám pomôžete vašim príspevkom?

  • realizovanie projektov zážitkového vzdelávania TERM E
  • pokrytie nákladov spojených s pobytom zahraničných študentov ovplyvnených vojnou počas školských prázdnin na Slovensku
  • materiálne vybavenie pre aktivity študentov vrámci charakterového vzdelávania a podnikavého líderstva

O Platforme Darujme.sk

DARUJME.sk je prvý a najväčší nekomerčný darcovský systém pre mimovládne organizácie. DARUJME.sk prevádzkuje Centrum pre filantropiu n.o., ktoré už 20 rokov aktívne prispieva k rozvoju darcovstva na Slovensku.

DARUJME.sk dnes zásadným spôsobom ovplyvňuje prostredie online fundraisingu na Slovensku. Je to jediná služba, ktorá sa špecializuje na mimovládne organizácie a poskytuje im rôzne možnosti na získavanie darov cez internet. Za 10 rokov fungovania systému darcovia darovali cez DARUJME.sk celkovo už viac ako 21 miliónov Eur, ktoré umožnili mimovládnym organizáciám rozvíjať svoju činnosť. Vďaka DARUJME.sk má skúsenosť s online darovaním už vyše 250 tisíc darcov a mnohí z nich sa vracajú. Darovanie pre nás nie je len o peniazoch, ale o zapájaní darcov do príbehu organizácie, preto priebežne vzdelávame organizácie v tejto oblasti. Dlhodobo tak prispievame ku kultivácii darcovského prostredia na Slovensku.