ďakujeme za vašu podporu v Májovej kampani

Ďakujeme všetkým, kto nás v rámci májovej kampane podporili. Podarilo sa nám počas nej vyzbierať príspevky vo výške 36,410 Eur!  Aj vďaka vašej podpore budú môcť v štúdiu na akadémii budúci rok pokračovať naďalej aj študenti prvého ročníka. 

Ak ste nás v máji nestihli podporiť, môžete tak urobiť jednorázovým alebo pravidelným príspevkom (link nižšie) aj najďalej.  Vaše príspevky využijeme na doplnkové financovanie aktivit študentov v rámci charakterového vzdelávania a podnikavého líderstva, ako aj na podporu mimoškolských a športových aktivít. 

Ďakujeme všetkým, kto prispeli v máji a podporili našich prvákov a zároveň ďakujeme aj štedrej podpore nášho dlhoročného hlavného donora vďaka ktorej môže aj budúci rok pokračovať akadémia pre všetkých súčasných študentov.

PRAVIDELNÝ / JEDNORÁZOVÝ FINANČNÝ DAR

Našou víziou je priniesť vyššiu kvalitu života v strednej Európe vďaka charakternému správaniu sa lídrov vo verejnej a tiež privátnej sfére. Chceme udržateľným spôsobom poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie.

K naplneniu našej vízie ponúkame rozsiahly štipendijný program, v ktorom viac ako 90% študentov poberá štipendium pokrývajúce väčšinu nákladov na ich štúdium na LEAF Academy. Štipendijný program takého rozsahu robí našu školu jedinečnou nielen v strednej Európe. 

Aj vďaka vášmu finančnému daru vieme zvýšiť pozitívny dopad na nielen na Slovensku. Staňte sa súčaťou našej práce a pomôžte LEAF Academy, aby sa čo najviac študentov mohlo rozvíjať a vzdelávať na LEAF Academy, a to bez ohľadu na ich finančnú situáciu a podmienky. 

S čím nám pomôžete vašim príspevkom?

  • doplnkové financovanie aktivit študentov v rámci charakterového vzdelávania a podnikavého líderstva
  • realizácia a materiálne zabezpečenie mimoškolských a športových aktivít pre našich študentov

O Platforme Darujme.sk

DARUJME.sk je prvý a najväčší nekomerčný darcovský systém pre mimovládne organizácie. DARUJME.sk prevádzkuje Centrum pre filantropiu n.o., ktoré už 20 rokov aktívne prispieva k rozvoju darcovstva na Slovensku.

DARUJME.sk dnes zásadným spôsobom ovplyvňuje prostredie online fundraisingu na Slovensku. Je to jediná služba, ktorá sa špecializuje na mimovládne organizácie a poskytuje im rôzne možnosti na získavanie darov cez internet. Za 10 rokov fungovania systému darcovia darovali cez DARUJME.sk celkovo už viac ako 21 miliónov Eur, ktoré umožnili mimovládnym organizáciám rozvíjať svoju činnosť. Vďaka DARUJME.sk má skúsenosť s online darovaním už vyše 250 tisíc darcov a mnohí z nich sa vracajú. Darovanie pre nás nie je len o peniazoch, ale o zapájaní darcov do príbehu organizácie, preto priebežne vzdelávame organizácie v tejto oblasti. Dlhodobo tak prispievame ku kultivácii darcovského prostredia na Slovensku.