Ako vyzerá deň na LEAF Academy?

Väčšina dní sa začína raňajkami a krátkou cestou do školskej budovy, kde vyučovanie spravidla začína o 8:45. Vyučovanie končí o 15:30 a poobedia sú venované rôznorodým mimoškolským aktivitám zahrňujúcim šport, kluby alebo prácu na vlastných projektoch. Niektorí študenti využívajú voľný čas na realizáciu osobných záujmov, ako napríklad hru na hudobnom nástroji alebo programovanie.

Po večeri sa v hlavnej hale konajú študijné hodiny – čas venovaný študentom na vzdelávanie a pripravovanie sa na vyučovacie hodiny a semináre. Deň sa končí voľnočasovými aktivitami a oddychom pred večierkou o 22:30.

 

Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube